Oğuzkaan Koleji

 

Üniversiteye hazırlık sistemimizin temel amacı, öğrencimizin sınava yönelik ihtiyaçlarını dış desteğe ihtiyaç bırakmayacak şekilde karşılamaktır. Bu amaçla 9 ve 10. sınıflarda yaptığımız çalışmalarla öğrencimizin kariyer planlaması yapmasını sağlıyoruz.

Bu kapsamda öğrencimizin kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varabilmesi için rehberlik birimimiz çeşitli test ve envanterler uyguluyor. Akademik olarak öğrencinin matematiksel ve bilimsel düşünme, eleştirel okuma, bilim ve teknolojiyi anlama, nitelikli yazma ve öğrenme bütünlüğünü kavramasına yönelik disiplinlerarası öğretim uygulaması yaparak öğrencimizin bütünsel düşünmesini sağlıyoruz. Öğretilen konulara yönelik olmak kaydıyla KTS ve GTS sınavları yapıyoruz.

9 ve 10. Sınıf YKS Çalışmalarımız:

9 ve 10. sınıflarımızda uyguladığımız KTS (Konu Tarama Sınavı) ve GTS (Gelişim Takip Sınavı) sınavlarının amacı öğrencilerimizin temel becerilerde eksiğinin kalmamasını sağlayacak önlemler almaktır. Bu amaçla üçerli takımlar halinde (KTS-TM, KTS-FEN, KTS-SOSYAL) toplam 15 KTS uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 adet işlenen konularla ilgili deneme sınavı özelliğinde GTS yapılmaktadır. Yapılan sınavlar sonrasında belirlenen eksiklere yönelik tekrar çalışmaları yapılmaktadır.

11. Sınıf Programı

11. sınıf YKS hazırlık çalışmalarımızın amacı öğrencimizin TYT alt yapısını tamamlamak ve seçtiği alana yönelik derslerde AYT’ ye yönelik olarak derinleşmesini sağlamaktır.

  Bu amaçla;
 • Haftada 40 ders saatinin 19 saatini YKS hazırlık çalışmalarına ayırıyoruz.
 • Ağustos ayında, sömestir tatilinin ilk haftasında ve nisan ara tatilinde YKS hazırlık kampı çalışmaları yapıyoruz.
 • Yıl sonunda 12. sınıflarla ortak TYT sınavlarına girmelerini sağlıyoruz.
 • 11. sınıf öğrencilerimizin gelişimlerini KTS (Konu Tarama Sınavı), TYT ve AYT denemeleri ile izliyoruz.
 • 11. sınıflarımızda üçerli takımlar halinde (KTS-TM, KTS-FEN, KTS-SOSYAL) toplam 6 sınav olmak kaydıyla 18 sınav uyguluyoruz. Toplamda da 9 TYT sınavı, 3 AYT sınavı yapıyoruz.
 • Ders çıkışlarında ve cumartesi günleri etüt ve soru çözüm çalışmaları yapıyoruz. lendirerek öğrencimizin doğru alan seçimi yapmasına destek oluyoruz.

12. Sınıf Programı

12. sınıf YKS hazırlık sınıfıdır.

12. sınıf YKS hazırlık çalışmalarımızın amacı öğrencilerimizi istediği hedefe ulaştırmaktır. Bu amaçla haftada 45 saatlik çalışma programına geçiyoruz.

  Bu amaçla;
 • Her gün 9. dersleri alan dışına yönelik TYT hazırlık dersleri ve soru çözüm dersleri olarak uyguluyoruz.
 • Ağustos ayında okul açılıncaya kadar YKS hazırlık kampı yapıyoruz.
 • Sömestir tatilinin birinci haftasında ve nisan ara tatilinde YKS hazırlık kampları yapıyoruz.
 • Cumartesi günleri ve ders çıkışlarında etüt ve soru çözüm uygulamaları yapıyoruz.
 • 12. sınıflarımızda TYT’ye yönelik 14, AYT’ye yönelik 14 olmak üzere 28 sınav yapılmaktadır. Bu sınavların bir bölümünü çeşitli kurumların yaptığı Türkiye çapında sınavlar oluşturmaktadır.
 • YKS'nin yaklaştığı dönemde NLP temelli 21 gün sınavları kampı yaparak öğrencimizin fiziksel, fizyolojik ve stratejik olarak sınav hazırlıklarını tamamlıyoruz.
 • 10. sınıfın sonunda iki yıl boyunca yapılan tüm çalışmaların sonuçlarını değerlendirerek öğrencimizin doğru alan seçimi yapmasına destek oluyoruz.