Oğuzkaan Koleji

AKADEMİK ÖĞRETİM İLKELERİMİZ

Akademik öğretimde temel ilkemiz öğrencilerimizin, öğrenmenin duygusal boyutunu aşarak öğrenme davranışını içselleştirmelerini sağlamaktır. Oğuzkaan Kolejlerinde hâkim olan okul kültürü, öğrencilere kendilerini değerli hissettiren motivasyon temelli, karşılıklı saygı ve güvene dayalı öğretmen-öğrenci ilişkilerinin yaşandığı bir kültürdür. Öğrencilerimizin tümü bütün, eğitim kadrosu tarafından kişisel özellikleriyle tanınır. Okulumuzda yetişkin bir birey olarak kabul edilen öğrencilerimize tüm çalışanlar tarafından güvenilir ve saygı gösterilir. Öğrencilerimiz de başarılı olmak için gereken çalışmayı yaparak bu güven ve saygıya karşılık verir. Öğrenmenin duygusal boyutunu aşmış olan öğrencilerimiz için çalışmak ve başarılı olmak olağan bir davranışa dönüşür. Oğuzkaan Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri akademik, sosyal ve kültürel başarı hedefli bir okulda olmanın farkını yaşarlar.

Oğuzkaan Kolejinde Her Öğrenci Bir Birey, Her Birey de Özeldir.

Her öğrencinin öğrenme düzeyi ve öğrenme algısı birbirinden farklıdır. Başarı öğrencinin bireysel öğrenme eksiğinin belirlenip giderilmesi ile mümkündür. Öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak için bireysel eksiklerini tamamlama çalışmaları yapıyoruz. Dijital çağda akademik başarı bugüne kadar olduğundan çok daha önemli. Bilimsel temelli, yenilikçi eğitim uygulamaları yapıyor ve eğitim disiplininden ödün vermeden çalışıyoruz.

EĞİTİMDE KAIZEN UYGULAMASI

Kaizen felsefesi; daha iyisini yapabilmek için tüm kadronun çalışmak ve mükemmele ulaşma arzusu ile sürekli gelişimi anlamına gelir.

Bu felsefeyi eğitim-öğretim sistemimize uyarlayarak tek tek her öğrencimizin hem akademik hem de sosyal-duygusal gelişimlerini düzenli aralıklarla ölçüp denetliyoruz. Ulaştığımız sonuçları bireysel olarak değerlendirip öğrenciye özel ihtiyaçları belirleyip eksikliklerin giderilmesi için destek programı oluşturuyoruz. Tüm personelin bu eğitim ortamına en üst düzeyde katkı sağlaması için eğitim almalarını sağlıyoruz.