Oğuzkaan Koleji

Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz, geliştiremezsiniz ve yönetemezsiniz. Yapılan araştırmalar. Öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirimin, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yöntemlerin başında geldiğini gösteriyor.

Bu nedenle de okulun başarısını artır-mak için yapılan her ölçme sonucunda geri bildirimi en önemli gelişim aracı olarak kullanıyoruz.

  Ölçme değerlendirme amaçlarımızı;
 • Okulun başarısını değerlendirip alınacak önlemleri belirlemek.
 • Öğrencinin başarısını değerlendirip eksiklerini nasıl giderecekleri konusunda yönlendirmek ve destekleyici önlemler almak.
 • Anne ve babalara geri bildirim vermek.
 • Öğretme-öğrenme sürecinin verimliliği hakkında yorum yapabilmek.
 • Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Öğrenci performansını kayıt altına almak ve raporlamak olarak özetlemek mümkün.

Sonuç olarak doğru ve etkin yapılan ölçme ve değerlendirme yönteminin eğitimde kaliteyi artıran, okul ve öğretmenler için karar vermeyi kolaylaştıran, öğrenciyi öğrenme konusunda motive eden, aileleri bilgilendiren bir süreç olduğuna inanıyoruz.

Okulumuza Özgü Performans Takip Sistemi’miz (Ölçme-Değerlendirme-Geri Bildirim)

Okulumuzda ölçme-değerlendirme ve geri bildirim çalışmalarına özel önem verildiğinden okulumuza özgü bir yazılım programı geliştirilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin akademik performansı ile ilgili tüm veriler bu yazılım programına yüklenmekte ve okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler öğrencilerle ilgili tüm performans göstergelerini bu program üzerinden izlemektedir.

Okul yöneticilerimiz bu programla öğrencilerinin gelişimlerini izleyebildiği gibi, öğretmenlerin çalışmalarını da yakından izleyebilmekte ve gerekli önlemlerin alınmasına öncülük edebilmektedir. Velilerimiz öğrencisinin akademik performansı ile ilgili tüm bilgilere bu programdan ulaşabilmektedir.

  Okul, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin Performans Takip Sistemi’mizden ulaşabilecegi bilgiler:
 • Yapılan KTS ve deneme sınavlarının sonuçlarına,
 • Deneme sınavları sorularının anlatımlı çözümlerine,
 • Sınavlarla ilgili konu ve frekans analizlerine,
 • Konu ve soru analizli sınav sonuç karnelerine,
 • Verilen ödevlere ve öğretmenler tarafından yapılan geri bildirimlere,
 • Öğrencinin dersine giren öğretmen listesine,
 • Bireysel öğretmen görüşmeleri için randevu saatlerine,
 • Haftalık ders programlarına,
 • Aylık çalışma planlarına (Hangi dersten hangi konuların işleneceğine ve etkinliklerin yapılacağına)
 • Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendireceği rehberlik envanterlerine,
 • Sınav takvimine,
 • "Sana Özel"'de öğrencinin sınavlarda yaptığı bireysel yanlışlara,
 • Okunacak kitaplar listesine ve okuma izleme programına ulaşabilirler.