Oğuzkaan Koleji

İNGİLİZCE ÖĞRETİM EĞİTİMİ UYGULAMALARI

TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIYORUZ

Tüm dünyada bilinen ve çok ilgi gören TOEFL sınavları; farklı düzeyleri bir arada ölçme değerlendirmeye tabi tutması ve alınan sonuçla dil öğrenim sürecinin aşamalarını hassasiyetle saptaması bakımından bir öncü olmuştur. A-1’den C-1’e geniş skalada ölçme-değerlendirme yapan TOEFL sınavları hem öğrenciye hem veliye hem de öğretmene öğrencinin uluslararası alanda İngilizce gelişimi ile ilgili ayrıntılı geri dönüt sunmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce dil yeterliliklerini, uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavları ile de ölçüyoruz. Yurt dışında objektif olarak değerlendirilen TOEFL sınavları; okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime deyim bilgisini İngilizceyi doğru kullanmayı ölçer. Her yıl, TOEFL Primary, TOEFL Junior ve ITP sınavlarına yönlendirerek verdiğimiz eğitimin yeterlilik düzeyini uluslararası alanda da ölçüyoruz. TOEFL sınavına girecek öğrencilerimizi çevrim içi (online) olarak sınava hazırlıyoruz.

MUN (MODEL UNITED NATIONS-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MODELİ)

Lise öğrencilerimizin katıldığı MUN (Model United Nations) Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı, güncel konuların tartışıldığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini öğrencilerin üstlendiği bir konferanstır.

MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite ve referans olarak kabul edilmektedir.

Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN konferanslarında öğrenciler kendileri için belirlenen ülkelerin bir delegesi olarak Silahsızlandırma Komitesi, Çevre Komitesi, İnsan Hakları Komitesi, Danışma Komisyonu gibi birimlerde görev alarak hazırladıkları çalışmayı sunarlar. MUN konferanslarına katılan öğrenciler kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadır. Böylece öğrenciler dünya sorunlarına başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğreniyor ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi oluyorlar.

ONLINE MUN KONFERANSLARINA KATILIYORUZ

Online sistemde MUN çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı MUN konferanslarına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalışan öğrencilerimiz, her hafta zoom üzerinden öğretmenleri ile bağlantı kurarak fikirlerini doğru bir dille ifade etmeyi ve farklı görüşleri değerlendirerek özgün bir görüşe sahip olmayı öğreniyorlar.

OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN (JUNIOR MUN)

Oğuzkaan Schools Jmun çalışmalarını lise öğrencilerimizin organizasyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı ortaokul öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde dünyanın farklı ülkelerinin sorunlarını anlamalarını, belirli bir konu üzerinde tartışma, araştırma, fikir üretme, toplum karşısında konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıyoruz.

Her geçen yıl daha fazla öğrencimizin ilgi gösterdiği OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN çalışmalarında öğrencilerimiz dünya sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini komitelere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin geleceğe sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmalarını sağlarken, liderlik becerilerini de geliştiriyor.

MUN aktivitelerini demokratik süreç içinde öğrenmek ve yaşamak, öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi yurttaşlar olarak hazırlamak amacıyla çok önemlidir. Bu sebeple lise öğrencilerimizin önderliğinde ortaokul öğrencilerimize OGUZKAAN SCHOOLS JMUN düzenliyoruz. Ortaokul öğrencilerimizi yıl sonunda yapılacak olan konferansımızda fikirlerini açık görüşlü, modern tartışma kültürü anlayışı ile özgürce, saygılı bir şekilde ifade etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda lise öğrencilerimizin de bu konferansın mentorlüğünü yürütürken liderlik vasıflarını geliştiriyoruz.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA DİL ALANINDA BAŞARI

Dil bölümünü seçen öğrencilerimize üniversiteye hazırlık programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavında yüksek performans gösterdikleri gibi kazandıkları üniversitenin İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı da kolaylıkla geçmektedirler.

Üniversite hazırlık gruplarımızla çalışırken çıkmış soruları ve farklı kaynakları bir araya getirerek öğrencilerimizin her soru tipini görmesini sağlıyoruz. Böylelikle farklı soru tiplerine alışan öğrencilerimiz sınava girdiklerinde zorlanmadan hedeflerine ulaşıyorlar. Üniversite hazırlık gruplarımızla belli aralıklarla öğrenci ve öğretmenlerimiz bir araya gelerek sınavların analizlerini yapıyorlar.