Oğuzkaan Koleji

REHBERLIK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdırlar, doğal olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Okullarımızdaki psikolojik danışmanlar, okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere destek verir; hedef belirlemeleri ve bu hedeflerine ulaşmaları için öğrencilere rehberlik eder. Profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere, velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

Çalışmalarımızın temelinde sosyal duygusal öğrenme ve eğitimde psikolojik hizmetlerin evrensel standartları vardır. Standartlarımız, hem Milli Eğitim kararları hem de ASCA (Amerika Psikolojik Danışmanları Birliği) standartları temel alınarak okulumuzun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

Görevlerimiz

 • Okuldaki rehberlik derslerine girerek hedeflerimize uygun etkinlikler yaparız.
 • Çeşitli ölçme araçları ile gözlem ve izlem yöntemleri kullanarak öğrenciler hakkında bilgi ediniriz.
 • Okul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 • Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaptığımız gibi grupla psikolojik danışmanlık ve atölye çalışmaları yapar, seminerler düzenleriz.
 • Öğrencilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 • Okuldan sonraki yaşamlarını en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 • Eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 • Eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile iş birliği yaparız.
 • Evdeki ortamın gelişimine en uygun hale getirmek için olması için veliler ile iş birliği yaparız.
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal duygusal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapmak için okul dışı kurumlarla iş birliği yaparız.

HİZMETLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Tüm bu ilke ve görevlere sadık kalarak öğrencilerimize verdiğimiz hizmetin üç ana başlığı ve hedeflerimiz şu şekildedir:

 1. Akademik Gelişim: Programımız, öğrencilerimizin öğrenme becerilerini en çıkarmaları için destek verir ve her öğrencinin bu konuda strateji geliştirmesine yardımcı olur.
  Hedef-1)
  Öğrencilerimiz, hem okul yaşantısında hem de hayatlarının geri kalanında etkin öğrenmelerine katkıda bulunacak bilgi, beceri ve tutumları edinir.
  Hedef-2)
  Öğrencilerimiz, yükseköğretime geçişte başarılı olmalarını sağlayacak gereklilikleri karşılayacak şekilde liseden mezun olurlar.
  Hedef-3)
  Öğrencilerimiz; akademik çalışmaların iş yaşantısı, ev yaşantısı ve toplum ile ilişkisini anlamlandırır.
 2. Kariyer Gelişimi: Programımız; öğrencilerimizin kısa vadede okuldan iş dünyasına ve uzun vadede yaşam boyu işten işe başarılı geçiş yapmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları edinmeleri için zemin hazırlar.
  Hedef-1)
  Öğrencilerimiz, kendileri hakkındaki bilgilerle ilişkili olarak iş dünyasını incelemeye ve bilinçli kariyer kararları vermeye yönelik beceriler edinir.
  Hedef-2)
  Öğrencilerimiz, kariyer hedeflerine başarı ve tatmin ile ulaşmak için strateji geliştirir.
  Hedef-3)
  Öğrencilerimiz; kişisel özellikler, eğitim ve beceriler ile iş dünyası arasındaki ilişkiyi anlamlandırır.
 3. Sosyal-Duygusal-Kişisel Gelişim: Programımız, öğrencilerimizin okul hayatından yetişkinliğe sosyal ve duygusal olarak sağlıklı geçiş yapmaları ve kişisel gelişim becerileri elde etmeleri için zemin hazırlar.
  Hedef-1)
  Öğrencilerimiz, kendileri hakkındaki bilgilerle ilişkili olarak iş dünyasını incelemeye ve bilinçli kariyer kararları vermeye yönelik beceriler edinir.
  Hedef-2)
  Öğrencilerimiz, kariyer hedeflerine başarı ve tatmin ile ulaşmak için strateji geliştirir.
  Hedef-3)
  Öğrencilerimiz; kişisel özellikler, eğitim ve beceriler ile iş dünyası arasındaki ilişkiyi anlamlandırır.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitimin sadece okul içerisindeki çalışmalarla sınırlı olmayacağı fikrinden hareketle, öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeyde tutmak için öğrenci-okul-veli iletişimini son derece önemsiyoruz.

  Velilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımız:
 • Bireysel görüşmelerin planlanması
 • Genel veli bilgilendirme toplantılarının yapılması
 • İhtiyaç duyulan konularda seminer yapılması
 • Liseli olmak ve ebeveynin bununla ilgili sorumlulukları
 • 11. sınıf olmak ve ebeveynin bununla ilgili sorumlulukları
 • 12. sınıf olmak ve ebeveynin bununla ilgili sorumlulukları
 • 12. sınıfta yapılacak çalışmalar
 • 21. gün kampı ve sınav öğrencisinin psikolojik durumu
 • Alan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Bir bütün olarak gelişim
 • Ebeveyn tutumları-ödül ve ceza dengesi
 • Ergenlerle sağlıklı aile içi iletişim kurmanın esasları
 • Kişiler arası iletişim becerileri
 • Sosyal medya kullanımı ve gençlere yönelik siber suçlar
 • Tercih dönemi çalışmaları
 • Yaz tatilini verimli geçirme yolları
 • Bilgilendirmeye yönelik bülten, broşür hazırlanması.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GÖRÜŞMESİ KONU BAŞLIKLARI

 • Okuldaki akademik çalışmalara uyum
 • Etkin ders dinleme
 • Evde ders çalışma davranışları (ders programları, takvimler vb.)
 • Üst öğrenime geçiş sınavları (YKS, SAT, AP, vb.)
 • Sınav Kaygısı
 • Diğer akademik konular
 • Öğrenme stilleri, devamsızlık, akademik öz yeterlik, öz düzenleme, sebat, vb.
 • Aile içi ilişkiler
 • Arkadaşlık ilişkileri
 • Romantik ilişkiler
 • Şiddet/Zorbalık
 • Diğer sosyal duygusal konular
 • Öz güven ve öz saygı, duygu yönetimi, stres yönetimi, çatışma yönetimi, sosyal kaygı, yas, korkular, vb. diğer psikolojik sorunlar
 • Alan/Ders seçimi
 • Kariyer farkındalığı
 • Kariyer planlama
 • Diğer kariyer çalışmaları
 • Meslekleri-yükseköğretim programlarını-üniversiteleri tanıma, burs olanakları, kişisel gelişim kursları, hobi edinme,

KULLANDIĞIMIZ ÖLÇEK VE ENVANTERLER

  Düzenli ve planlı uygulanan ölçek ve envanterler
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Akademik Öz Yeterlik Ölçeği
 • Algılanan Öz Düzenleme Ölçeği
 • Anlık Kaygı Ölçeği
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Daha Başarılı Olmamı Engelleyen Etmenler
 • Anketi Devamsızlık Nedenleri Anketi
 • Kariyer Yönü Envanteri
 • Kimdir bu Anketi
 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Öğrenme Yaklaşımları Envanteri
 • Problem Tarama Listesi
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • SWOT Analizi
 • İhtiyaç durumunda uygulanan ölçek ve envanterler
 • Rathus Atılganlık Envanteri
 • Sosyal Anksiyete Ölçeği
 • Sosyometri
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Öykü Testi
 • Kime Göre Ben Neyim Anketi