Oğuzkaan Koleji

Bugünün gençleri dünyada iletişim, üretim ve teknolojide büyük bir değişimin yaşandığı yakın gelecekte iş hayatına atılacaklar. Bilim insanları 21. yüzyılı; yapay zekâ çağı, elektronik çağ, robot çağı veya kısaca siber çağ olarak tanımlıyor. Yeni çağda yüksek teknolojili ürünler ve veriler üreten bireyler ve toplumlar öne çıkacak. Oxford Üniversitesi bilim insanlarının hazırladığı bir çalış-maya göre önümüzdeki yüzyılda mesleklerin %47'si robotlara teslim edilecek. Yapay zekâ (bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetlere, zeki canlılara benzer şekilde yerine getirmesi) ve nesnelerin interneti (akıllı cihazları internet aracılığı ile birbirine bağlayarak verilerin kontrol edilmesi) şimdiden hayatımıza girmiş durumda.

  Yapay zekâ uygulamaları şimdilik;
 • Ev ve bina otomasyonlarında
 • Beslenmede
 • Endüstride
 • Enerji sektöründe
 • Güvenlikte
 • Medikal ve sağlık sisteminde
 • Ulaşımda
 • Haberleşmede
 • Giyimde
 • Lojistikte
 • Çevre analizinde kullanılıyor.

Her geçen gün yeni bir alanda daha yapay zekanın kullanılmaya başladığını duyuyoruz.

SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ROBOTİK VE TASARIM EĞİTİMİ

  KODLAMA 3D TASARIM AKILLI CİHAZ TASARIMI WEB TASARIMI
9.SINIF SCRATCH
PYTHON
UNITY
MOBİL KODLAMA
TINKERCAD
SKETCHUP
AKILLI CİHAZ TASARIMI (ARDUINO)
E-STEM
GİRİŞİMCİLİK
GOOGLE SITES
HTML 5
JAVASCRIPT
CSS
10.SINIF SCRATCH
PYTHON
UNITY
MOBİL KODLAMA
TINKERCAD
SKETCHUP
AKILLI CİHAZ TASARIMI (ARDUINO)
E-STEM
GİRİŞİMCİLİK
GOOGLE SITES
HTML 5
JAVASCRIPT
CSS
  Üniversite Giriş Sınavında Başarılı Olmak ve 21.Yüzyıl İnsanının Sahip Olması Gereken Beceri ve Yetkinliklerin Ortak Özellikleri:
 • Yaratıcılık ve entelektüel merak
 • Eleştirel düşünme ve karmaşık problem çözme
 • Bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı
 • Sorumluluk bilinci ve hesap verebilirlik
 • Müzakere ve bilimsel esneklik
 • Problem tanımlama, formüle etme ve çözüm üretme becerisi Takım çalışmasına uygunluk, paydaşlık ve liderlik
 • Veri analizi

KODLAMA–ROBOTİK EĞİTİMİ İLE
ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ BECERİLER

9.SINIF
Scratch ile ile Digital Kodlama etkinlikleri
App İnventor ile Mobil Kodlama etkinlikleri
Mblock ile Yapay zekâ tanıma ve programlama etkinlikleri
Tinkercad ile 3D modelleme yapma etkinlikleri
Scratch for Ardunio ile Elektronik Devre Tasarımı
E-Stem (Robotik Kodlama-Stem) ile Problem çözme ve projeleri
Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma
HTML5 ile kendi web sitesini oluşturma etkinlikleri
Javascript ve CSS ile web sayfasının kodlarla tasarımını yapma etkinlikleri
İnovasyon ve Girişimcilik ders etkinlikleri
 
10.SINIF
Scratch ile ile Digital Kodlama etkinlikleri
Unity ile hem oyun yapma programlama etkinlikleri
Python ile programlama öğrenme ve yapay zeka etkinlikleri
Tinkercad ile 3D modelleme yapma etkinlikleri
Scratch for Ardunio ile Elektronik Devre Tasarımı
Arduino ile akıllı cihaz, somut model uygulamalar yapma etkinlikleri
E-Stem (Robotik Kodlama-Stem) ile problem çözme ve projeleri
Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma
HTML5 ile kendi web sitesini oluşturma
Javascript ve CSS ile web sayfasının kodlarla tasarımını yapma etkinlikleri
İnovasyon ve Girişimcilik ders etkinlikleri