Oğuzkaan Koleji
Fen lisesinde; matematiğe, fen bilimlerine ilgi duyan öğrenciler çeşitli uygulama laboratuvarlarında var olan teknolojileri geliştirmeye ve yeni teknoloji üretmeye yönlendirilirler.
  • Fen lisesinde 9 ve 10. sınıflarda öğrenciler haftada 6 saat bilişim teknolojileri laboratuvarlarında çalışırlar. Anadolu lisesinde bu çalışma haftada 2 saattir.
  • Fen lisesi mezunlarımızın patent üretebilecek düzeyde yetkinliklere sahip bireyler olmak için eğitilirler. Anadolu Lisesi öğrencilerimize ise her türlü yeni teknolojiyi hızlı tanıma, uyum sağlama ve etkin kullanmaları için eğitilirler.
  • Fen lisesinde; matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde Fen lisesi programı uygulanır. Dolayısıyla Fen lisesinin matematik ve Fen programları Anadolu lisesine göre biraz daha ağırdır.
  • Fen lisesi öğrencileri üniversite sınavına matematik–fen (MF) alanında girerler. Dolayısıyla yükseköğrenim ile ilgili alanlarını 9.sınıfa başlarken seçmiş olurlar. Anadolu lisesi öğrencileri alanlarını 10.sınıf sonunda seçerler.