Oğuzkaan Koleji

SCRATCH (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen Scratch programlama dili ile öğrencilerimizin problemleri çözebilme, alternatif yollar düşünme, yaratıcı düşünme, hayal ettiklerini oyun, çizgi film, animasyon, grafik ve görsel çizimlerle gösterebilmelerini sağlıyoruz.

PYTHON (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen Python programlama dili diğer programlama dillerine kıyasla okunabilirliği ve anlaşılabilirliği daha kolaydır. Günümüzde geliştirilen birçok güncel teknoloji Python programlama dili ile yapılmaktadır. Python programlama dile ile öğrencilerimiz prob-lemleri çözebilme, alternatif yollar düşünme, yaratıcı düşünme, hayal ettikleri yazılımları gerçekleştirme becerisi kazanırlar.

UNITY (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen Unity programı öğrenerek dijital oyun geliştirmeye başlamaları için ihtiyaç duydukları temel ve orta düzey bilgileri edinmeleri, ezber ile değil işin mantığını kavrayarak kendi yöntemleri ile oyunlar geliştirmeleri temel amaçtır.

MOBİL KODLAMA (10.sınıflar)

Okulumuzda 10.sınıf öğrencilerimize verilen mobil kodlama eğitimi, akıllı telefonlar ve tabletler için uygulama geliştirmeye olanak tanıyan görsel programlama ortamıdır. Blok tabanlı arayüzü ve programlama ortamı için herhangi bir kurulum gerektirmemesi geleneksel programlama ortamlarından çok daha kısa sürede uygulamalar geliştirilmesini sağlar. Öğrencilerimiz yaptığı uygulamayı Android işletim sistemine sahip cep telefonundan test edebilecek, akıllı telefon üzerindeki bazı sensörleri kullanacak, harici dosyaları uygulamasına ekleyecek beceriyi kazanmış olur.

TINKERCAD (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize özel bir yazılım programı olan Tinkercad programını kullanmayı öğreterek onların düşünme, tasarım yapma ve 3 boyutlu modelleme yapma becerilerini geliştiriyoruz. Tinkercad ile çeşitli modellemeler yapmaya başlayan öğrencilerimizin aynı zamanda 3 boyutlu düşünme, matematik dersinde öğrendiği bilgileri modellemelere aktarma, sanatsal yetenek kazanma, planlama yapma, analitik düşünme, üretkenlik anlamında belirli bir disiplin oluşturma, hayal gücünü geliştirme, problemlere çözümler üretme gibi birçok alanda beceri kazanmaktadır.

SKETCHUB (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen Google Sketchup, bilgisayara yüklenerek offline kullanılan oldukça başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Tinkercad’e göre kullanımı biraz daha ayrıntılı bilgi ve beceri gerektirir. Bir öğrenci ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiği bir şeyin tasarımını bu platformda bulunan kütüphanedeki binlerce örnekten esinlenerek oluşturabilmekte ve hızla üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alabilmektedir.

ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI - ARDUINO (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize verilen Elektronik Devre Tasarımı derslerinde sensör, Arduino Uno mikrodenetleyici, DC motor, servo motor, RGB LED, ışık, sıcaklık, su sensörü ve çeşitli sensörlerle etraflarında gördükleri hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini çocuklara göstermesidir.

Karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştiriyor, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazıyor ve sistemi çalışır hâle getirebiliyor.

E-STEM (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen ESTEM temelli eğitim ile eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışma, problemlere yaratıcı çözümler üretme, planlama, değerlendirme yapabilme, araştırma yapma, buluş ve inovasyon yapabilme becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Ürün ve sonuç üreten öğrencilerin özgüvenleri gelişmektedir. Risk alabilen ve girişimci bireylerin yetişmesine katkı sağlar. E-STEM öğrencilerin bilim ve teknolojinin temel prensiplerini özümsemelerine yardımcı olur.

GİRİŞİMCİLİK (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen girişimcilik eğitimi en temel eğitim başlıklarından birisidir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, mobil kodlama gibi başlıklar altında teknik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimizin, bu becerilerini kullanarak hayata değer katacak inovasyonlara imza atabileceklerinin farkında olmalarını hedefliyoruz. Avrupa Birliği Çocuklar İçin Girişimcilik Kazanımları kapsamında girişimciliği 'bir kişinin karşılaştığı bir probleme çözüm üretmek üzere inisiyatif kullanması' olarak tanımlıyoruz. Bu çerçevede, eğitimlerimizde ticaret ve paradan önce girişimciliğin 'tutku', 'odaklanmak', 'azim', 'sabır', 'takım çalışması', 'sürekli öğrenme' gibi özellikler gerektirdiğini bilişim alanında dünyanın sayılı girişimcilerinin ve ünlü bilim insanlarının kendi cümleleriyle anlatıyoruz.

GOOGLE SITES (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10.sınıf öğrencilerimize verilen Google Sites eğitimleri ile her öğrenci kendine ait bir web sitesi oluşturur. Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma imkânı sağlayan okulumuzda Google dokümanlar, tablolar kullanımı ile ilgili kullanımlar sunarak öğrencimize birçok alanda beceri kazandırmaktadır.

HTML5 (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize verilen HTML5 günümüzde kullanılan HTML dilinin son sürümüdür. HTML5 kullanımıyla birlikte eski versiyon HTML dili sadeleştirilmiştir. HTML5 önceden var olan teknolojileri desteklerken, kullanılan HTML etiketlerine daha fazla özellik eklenmiştir. HTML5 ile birlikte multimedya (video, ses) desteği daha da geliştirilmiştir. Bir web sitesi yaparken kullanılan JavaScript ve CSS teknolojileri HTML5 ile birlikte daha etkili kullanılmaya başlanmıştır. Derslerimizde verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimiz kendilerine ait bir web sitesini oluşturabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır.

JAVASCRIPT (9.sınıflar)

Okulumuzda 9. sınıf öğrencilerimize verilen günlük kullandıkları Web Tasarımı derslerinin ilk yılında ağırlıklı olarak HTML ve basit seviyede CSS öğrenen çocuklarımız ikinci yıllarında HTML’nin yanında, HTML5, CSS ve basit seviyede Javascript öğrenmektedir. Javascript, yazılım geliştiriciler tarafından tercih edilen en popüler kodlama dilleri arasındadır. Java script ile web sitenin fonksiyonlarını artırabilir veya dinamik web sitesi oluşturabilirler.

CSS (9 ve 10.sınıflar)

Okulumuzda 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize verilen CSS (Cascading Style Sheet-Basamaklı Stil Şablonu) HTML kodlarıyla oluşturulan web sitelerinin daha güzel görünmesini sağlamak için kullanılır. Bir yazının büyüklüğü, fontu, rengi veya bir resmin web sayfasındaki konumu vb. gibi sayfada bulunan bütün içerikler CSS kodlar sayesinde biçimlendirilir. CSS, sadece HTML ile yapılamayacak birçok özelliği de bünyesinde barındırır. Bir web sayfasının genişliği değiştirildiğinde sayfa içerisindeki nesnelerin biçimlendirmesini değiştirmek bu özelliklerinden bir tanesidir. Günümüzde mobil cihazların kullanımının çok fazla arması, yazılan web sitelerinin farklı boyutlardaki cihazlarda düzgün görüntülenebilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu gereklilik CSS ile giderilmektedir. Görsel manada güzel web siteleri oluşturmak için CSS kullanmak kaçınılmazdır. Bir web sayfası yapmak için HTML ile birlikte CSS bilmek de gerekmektedir. Öğrencilerimiz CSS kulla-narak bir web sitesini biçimlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır.