Oğuzkaan Koleji

YARININ LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN TASARLANMIŞ YABANCI DİL PROGRAMI

İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi vererek, öğrencilerimizi yarının liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Oğuzkaan Koleji olarak, öğrencilerimize yabancı dil öğrenmenin sadece bir beceri olmadığını, aynı zamanda küresel bir vizyonun kapılarını açtığını öğretiyoruz.


İKİ ÖĞRETMENLİ SİSTEM

Öğrenmenin en yoğun olduğu ve dil becerilerinin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği ilkokul yıllarında, İngilizce dersleri; Main Course ve Skills dersleri olarak Türk ve yabancı öğretmenler tarafından eş güdümlü olarak yürütülür. İlkokullarımızdaki amacımız, öğrencilerimizin bir dünya dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru öğrenim yöntemleri ile öğrenmeleri için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. İlkokulda dil öğretimi özellikle oyun, şarkı, video, dramatizasyon, hikaye anlatımı gibi yöntemler ve araçlar kullanılarak yapılmaktadır.


DİJİTAL ÖĞRENME: TEKNOLOJİ İLE DİLDE YENİLİK

Günümüzde teknolojinin eğitimdeki rolü çok büyük. Çeşitli online platformlar kullanarak öğrencilerimize eğlenceli ve etkileşimli dil öğrenme deneyimi yaşatıyoruz. Öğrencilerimiz hem öğrendiklerini eğlenerek tekrarlıyor hem de dijital kütüphaneden farklı okuma seviyelerine uygun yılda 40 kitap okuyarak dil becerilerini ileri seviyeye taşıyorlar.

ÇOKLU ZEKA KURAMI İLE DİL ÖĞRETİMİ

Her öğrencinin birbirinden farklı özelliklere sahip olması farklı yöntemlerle düşünüp anlamasını sağlar. Başka bir ifade ile öğrenciler farklı zeka alanlarını kullanarak öğrenirler.

Dil öğretiminde tüm çocuklarımızın sahip olduğu doğal tgüçlerini, potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve öğrenme becerilerini geliştirmek için derslerimizi çoklu zeka kuramını gözeterek planlayıp uyguluyoruz.

Öğrencilerimizin tüm zeka alanlarına hitap edebilmek için ders içeriklerimizde oyunlara, şarkılara, tablo ve grafiklere, görsellere, kitaplara, araştırmalara, sunumlara yer veriyoruz.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM PROGRAMI

Disiplinler arası eğitim programımız, yabancı dil da dahil tüm akademik dersleri bütünleştirmeyi amaçlayan bir modeldir.

Bu modelde tüm dersler birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilir. Bu sayede öğrencilerimiz öğrendikleri konulara farklı bakış açıları ile bakarak üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz yabancı dil öğrenirken bilgi dağarcıklarını da genişletirler.

Derslerimiz, öğrencilerimize bütünsel bir öğrenme deneyimi sunar.

PROJE BAZLI ÖĞRENME

İlkokul yılları, öğrencilerimizin dünya ile iletişim kurabilme ve kendilerini ifade edebilme becerilerinin en hızlı geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle, yabancı dil eğitimimiz kelime bilgisiyle sınırlı değildir, aynı zamanda öğrencilerimizin özgüvenini ve iletişim becerilerini güçlendirmeye yöneliktir.

Öğrencilerimiz her dönem belirli bir tema etrafında projeler oluşturur ve sunarlar. Bu projeler, onların yabancı dilde düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirir. Öğrencilere verilen araştırma etkinlikleri, meraklarını uyandırır ve onları birer araştırmacı olmaya teşvik eder. Öğrencilerimiz, konuları derinlemesine keşfederken kendi sorularını sorma ve araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

GLOBAL SCHOOLS PROGRAMI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ EĞİTİM MÜFREDATIMIZA EKLEDİK

ULUSLARARASI SINAVLAR

Her yıl uygulanan uluslararası sınavlar öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini uluslararası standartlara göre ölçmemize yardımcı olur. Yurt dışında objektif olarak değerlendirilen sınavlar; okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime bilgisini ve İngilizce konuşma becerilerini ölçer.

Starters, Movers, Flyers ve TOEFL sınavlarına girerek uluslararası platformda da yerini alan öğrencilerimiz ile her yıl İstanbul, Marmara ve Türkiye ortalamalarının üzerinde çeşitli başarılara imza atıyoruz.

İLKOKULDA YABANCI DİL MACERASI

Başlıca yaptığımız İngilizce etkinlikler arasında Fashion Show, English Breakfast, World Countries Day, Action Time, Projeler, Disiplinler Arası Çalışmalar, Spell Check, Vocabulary Check, ve Yıl Sonu Gösterileri bulunur.

İspanyolca etkinliklerimiz ise Hora de Acción, Dictado ve Projelerdir.

İSPANYOLCA PROGRAMI

İspanyolca, ana dil olarak en çok konuşulan ikinci dil olarak öne çıkar. Anaokulundan itibaren haftada 2 saat İspanyolca eğitimi verilir.

Hedefimiz, öğrencilerimizin İspanyolcada iletişimsel yeterlilik kazanmalarını sağlamaktır. Etkinlikler arasında ve Yıl Sonu Sınıf Gösterileri bulunur.

GERİ BİLDİRİM, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

Velilerimizle yakın iletişim içinde oluyor ve onları dil eğitimi sürecine dahil ediyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimizin dil öğrenim süreçlerini e-oguzkaan Performans Takip Sistemi üzerinden yakından takip edebilirler.

Dil eğitimi programımız, öğrencilerimizin dünya dillerini öğrenirken aynı zamanda dünyayı daha büyük bir perspektifle görmelerine olanak sağlar. Sizleri, çocuklarınıza yabancı dillerin kapılarını açan bu eğitim yolculuğuna katılmaya davet ediyoruz.