Oğuzkaan Koleji

Kültür, sanat, spor çalışmalarımız okulumuzda uygulanan disiplinlerarası öğretim programına yönelik olarak sınıf öğretmenlerimizle iş birliği içinde ve temel akademik derslerle ilişkilendirilerek yürütülür. Bu kapsamda kimi zaman Türkçe dersinde işlenen konuya yönelik şarkı söylerler, kimi zaman konumuza uygun bir sanat etkinliği çalışması yaparlar. Bazen de okunan bir hikayeyi dinledikten sonra konuya duygularını resim yaparak ifade etmeyi öğrenirler.

 

SATRANÇ

Satranç, 400 yıllık bir geçmişe sahip tüm dünyanın kabul ettiği en önemli akıl oyunlarından biridir. Satranç dersi odaklanma, dikkatli olma ve konsantre olarak gözlem yapmaya fayda sağlar. Planlı hareket etmeyi, önceden düşünmeyi, seçenekler arasında karar verme gücünü artırır. Eş zamanlı ve çoklu düşünme becerisini geliştirir.

HALK DANSLARI

Halk dansları ile çocuklar müzik, ritim, mimik, estetik koordinasyon, ekip olarak çalışma vb. temel becerileri kazanıyorlar. Fiziksel ve ruhsal anlamda gelişirken eğlenerek kendi kültürel değerlerini de öğrenmiş oluyorlar. Türk halk dansları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyanın en dikkat çeken folklorik olgularından biridir. Bu yaşayan değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için öğrencilerimizin halk danslarımızı öğrenmelerini önemsiyoruz.

GÖRSEL SANATLAR

Çocuğun kendini ifade edebilme yöntemlerinden biri de resimdir. Renkler ve çizgiler okul öncesi ve ilkokul çocuğunun renkli dünyasının vazgeçilmez malzemesidir. Bu bakış açısıyla resim derslerimizde çocuklarımızın farklı boya malzemeleriyle resim yapabilme, renkleri doğru kullanabilme ve resimle kendini ifade edebilme becerilerini geliştiriyoruz.

MÜZİK

Müzik, tüm dünya kültürlerinin ve dillerinin tek ortak iletişim biçimidir ve herkesin anlaşacağı tek dildir. Ritim, müzik ve dans doğanın içerisinde yer alan ve doğduğu andan itibaren çocuğu etkileyen temel ögelerdir. Bu nedenle müzik çalışmalarıyla çocuğa ritim duygusu kazandırma, doğru ses çıkarma, sesleri ayırt edebilme gibi yeteneklerini geliştirecek ya da ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda orff çalgılarını çalmayı öğretiyoruz. (Ritim çubuğu, sil, tef, küçük davul, ksilofon vb.)

BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi; bireyin beden ve ruh sağlığının gelişimi için yapılan hareketler bütünüdür ve fiziksel aktiviteler aracılığıyla bireyin zihinsel psikomotor, bilişsel ve sosyal alanlarda gelişmesini sağlar. Öğrencilerimiz sporun eğlencenin yanı sıra bir disiplinler bütünü olduğunu kavramaya çalışırlar. El, kol ve kas koordinasyonu sağlayarak temel beceri gerektiren hareketleri daha kolay ve pratik olarak yaparlar. Bu kapsamda tutma, sıçrama, koşma, yürüme gibi eğitim etkinlikleri yaparlar.

BALE

Balenin temelinde kişinin hem zihin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır. Bu nedenle bale çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinde önemli rol oynayan bir sanat dalıdır. Bale eğitimi müzik eşliğinde yapıldığından öğrencilerin küçük yaştan itibaren müzik kulağı ve ritimle hareket etme becerileri gelişir. Bale eğitimi alan öğrencilerin bedeni daha esnek, daha güçlü, daha zarif ve sağlıklıdır.