Oğuzkaan Koleji

Öğrencilerimizin akademik öğrenimde başarılı olmalarının ön koşulu okuma becerilerinin gelişmiş olmasıdır.

Bu nedenle hem öğretim yılı içerisinde hem de yaz tatillerinde öğrencilerimizin okuma becerilerinin gelişimine önem veriyoruz. Ayrıca bütüncül eğitim ve öğretimin daha kalıcı bilgi sağlaması amacıyla ilkokul sınıflarımızın tamamında “disiplinlerarası yaklaşım” uygulamaktayız. Bu müfredatı her ders ve konu için öğrenme bütünlüğü ilkesine bağlı olarak işlemekteyiz. İlkokul öğretim programı, ilkokul zümre koordinatörlüğü tarafından planlanarak tüm okullarımızda ortak yürütülmektedir.

Türkçe Öğretimi

Türkçe öğretiminde temel ilkemiz çocuklarımızın okuma, yazma, dinleme, konuşma ve anlama becerilerini güçlendirmektir. Bu amaçla tüm sınıf düzeylerinde düzenli olarak okuma ve yazma becerilerini geliştirme, araştırma yapma ve yaptığı araştırma ile ilgili sınıfta sunum yapma etkinlikleri yaptırıyoruz.

Matematik Öğretimi

Matematik; aklın, mantığın, akıl yürütmenin, eleştirel düşünmenin, araştırma ve değerlendirme yapmanın, karar vermenin ve çözüm üretmenin yol göstericisidir.

Çocuklarımızın matematik dersini içselleştirerek öğrenmelerini sağlamak için disiplinlerarası öğretim yöntemine bağlı olarak tüm derslerle ve günlük yaşamla ilişkilendirerek öğretiyoruz.

Fen Bilimleri / Hayat Bilgisi Öğretimi

Fen bilimleri öğretiminde amacımız; öğrencilerimizin içinde yaşadıkları çevreyi, doğayı ve bir bütün olarak dünyayı tanımalarını sağlamaktır.

Bu amaçla hayat bilgisi ve fen bilimleri alanlarına giren tüm konuları öğrencilerimize gerçek yaşamdan ve günlük olaylardan alıntılar yaparak öğretiyor; deney, gözlem ve araştırma yaptırarak sorunları fark edip sorgulamalarını ve çözümü düşünmelerini sağlıyoruz.

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal bilgiler öğretiminde amacımız; Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerini yaşatmaya istekli, içinde yaşadıkları toplumu tanıyan ve farklılıklara saygı duyan, insanlık değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmektir.

Bu amaçla çocuklarımıza tarihimizi, ülkemizin zenginliklerini ve içinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilmelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz.

ÖDEVLER

Oğuzkaan Kolejinde ödevlerin amacı; öğrencinin sorumluluk duygusunu geliştirmek, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmesini ve öğrendiği bilgilerin gelişmesini sağlamaktır.

Bu amaçla öğrencilerin bireysel olarak yapacağı günlük ve haftalık ödevlerin yanı sıra grup çalışması ile yapacakları belirli bir konuda araştırma ve sunum yapma ödevleri de veriyoruz. Grup ödevleri öğrencilerin birbirlerinden öğrenme, arkadaşlarını anlayıp destekleme, empati yapabilme, ekip çalışması yapa-bilme ve yaptığı çalışmanın sorumluluğunu üstlenme gibi sosyal duygusal becerilerin de gelişmesini sağlıyor. Ödev yapmanın öğrenciye sağladığı en önemli katkı ise ona nasıl öğreneceğini belirleme ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırmasıdır.