Oğuzkaan Koleji

Disiplinler arası öğretim yönteminin özelliği derslerin birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi ve öğrenciyi öğrenmenin merkezine almasıdır.

Bu yöntemde öğrenme tek bir derse bağlı kalınmayıp farklı derslere de atıfta bulunularak öğretildiği için öğrencilerin ilgisini çekmekte öğrendikleri konulara bütüncül bakmayı öğrenmelerini ve öğrencileri öğrendikleri bilgilerle ilgili düşünmeye ve yeni bağlantılar bulmaya yöneltmektedir.

Örneğin: Öğretmen, fen bilimleri dersinde sağlıklı yaşam konusunu işlerken aynı hafta işleyeceği Türkçe dersinde sağlıklı yaşamla ilgili bir şiir çalışması yaptırabilir. Sosyal bilgiler dersinde Milli Mücadele konusunda dönemin sağlık koşulları ile ilgili araştırma isteyebilir. Matematik dersinde sağlıklı beslenme için bir ailenin tüketmesi gereken besinlerle ilgili fiyat araştırması ve aylık bütçe yaptırabilir. Böylece öğrenciler aslında öğrendikleri tüm bilgilerin birbiri ile ilintisinin ve yaşamdaki etkilerinin farkına vararak öğrenmeyi içselleştirirler.

Bu öğrenme yönteminde öğretmen öğrencilerinin ilgisini çekmek ve onların derse aktif katılımını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenler; öğrencilere araştırmalar, grup çalışmaları ve sunumlar yaptırarak öğrencileri öğrenmenin merkezine alır.

Disiplinler arası Öğretim Yönteminin Öğrenmeye Etkileri :

Bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını desteklemekte ve öğrencilere iş birlikçi çalışma becerisi kazandırmaktadır. Öğrenciler yaptıkları çalışmaları kendilerine güvenerek uygun ses tonu ve mimik kullanarak sunmayı öğrenirler.

Sistem sınıftaki en pasif öğrencilerin bile derse etkin katılımını ve öğrenmekten zevk almasını sağlamaktadır.

Öğrencilerin öğretim etkinliğine aktif katılımı, kendi hız ve düzeylerinde ilerlemelerini, grup olarak nasıl öğreneceklerini kararlaştırmalarını ve sorumluluk almalarını sağlamaktadır.

Yapılan öğretim etkinlikleri farklı öğrenme biçimine sahip öğrencileri harekete geçirmekte öğrenmenin pekişmesini sağlamaktadır.

Hayal güçlerini kullanmak, beyin fırtınası yapmak, kendi üretkenliklerini ortaya çıkarmak, öğrencilere öz güven ve kendini ifade etme becerisi kazandırmaktadır.

Disiplinler arası geçiş yapmak öğrenciler için eğlenceli, merak uyandırıcı ve dikkat çekici olmakta öğrencilerin farklı düşünme becerileri geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak disiplinler arası öğretim yöntemi;

Öğrencilerin sorumluluk alma, analitik düşünme, yaratıcılık, planlama, güçlü iletişim, farklı kültürleri anlayabilme, hızlı karar verme, iş birlikçi çalışma yapabilme, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilme gibi beceriler olarak tarif edilen 21. yüzyıl becerileri edinmelerini sağladığından geleceğin eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Disiplinler arası öğretim programı ve öğretim içerikleri her sınıf düzeyinde öğretim ekibimiz tarafından ortak olarak hazırlanır ve ortak olarak uygulanır.