Oğuzkaan Koleji

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ ATÖLYESİ (2, 3, 4.SINIFLAR)

Okuma ve yazma becerileri öğrencinin akademik geleceğinin en güçlü belirleyicileridir.

Yazının bulunması insanlık tarihi açısından en önemli olaylardan biridir. MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından bulunan yazı kısa sürede dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı semboller üretilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yazı, ifadelerin kayda geçmesinde ve diğer insanlara iletilmesinde kullanılan bir dizi form ve işaretten meydana gelir. İnsanlık tarihi yazının dolayısıyla okumanın keşfiyle birlikte hızlı bir gelişim dönemine girmiştir.

Okumak çocukların beynini geliştiriyor.

Doğal ve kolayca yaptığımız ‘’okuma’’ aslında beynin olağanüstü başarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Pittsburg’daki Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacılarından Timoty KELLER ve Morcal JUT okuyan ve az ya da hiç okumayan çocukların zihinsel yeterlilikleri arasında fark olup olmadığını bulmaya yönelik bir araştırma yaptılar. Az okuyan çocukların beyin gelişimlerinin çok okuyan çocuklara göre daha az gelişmiş olduğu ve bu çocuklara programlı okuma yaptırıldığında yaptıkları okuma sürecine paralel olarak beyinlerinin geliştiği gözlenmiştir.

OKUVARYUM (İNTERAKTİF OKUMA) ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin okuma, anlama ve dinleme becerilerini geliştirmek adına ’Okuvaryum’ digital platformunu kullanmaktayız. Okuvaryum uygulaması ile öğrencilere verilen hikayeler okunmakta veya dinlenmekte,sonrasında ise hikayenin soruları çözülmektedir. Ayrıca ses kaydetme özelliği ile cevaplar kaydedilebilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz her hafta en az bir hikaye kitabı okumuş ve çeşitli etkinliklerle kendisine verilen sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır.

Elle yazan çocuklar daha hızlı öğreniyor.

Rus Psikolog Lev VYGOTSKY özel birtakım sistem, sembol ve işaretlerden oluşan yazı dilinin ustalıkla kullanılmasının bir çocuğun kültürel gelişiminin kritik dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Kanadalı bilim insanları Kieran EGAN ve Nataila GAYDAMOSCHKO ise okuma yazmanın çocukların mantıksal gelişimleri ile birlikte duygusal gelişimlerini de sağladığını, hayal güçlerini, kendi duygu düşünce ve hislerini inceleme becerilerini ve düşüncelerine ilişkin farkındalıklarının arttığını belirtiyorlar.

Yale Üniversitesinden Psikolog Paul BLOOM el yazısıyla bir şeyler ortaya koymanın neyin önemli olduğuna odaklanmayı ve daha iyi düşünmeyi sağladığını belirtmektedir. 2017 yılında yayınlanan bir araştırma; çalışmayı yazarak tamamlayanların, aynı çalışmayı klavye kullanarak tamamlayanların aksine beyindeki öğrenme ile ilgili bölgelerini daha aktif olarak kullandıklarını ve öğrenilen bilgilerin hafızada kalmasını kolaylaştıracağını belirtiyor.

Bütün bu araştırmalardan çıkan sonuçlar öğrencinin akademik geleceğinin onun okuma ve yazma becerilerine bağlı olduğunu göstermektedir. Öğrenciyi okuma ve yazmaya yöneltmek okulun ve öğretmenlerin görevi olduğu kadar anne babaların da öncelikli görevidir.

Oğuzkaan Kolejinde Okuma ve Yazma Becerilerine özel program uyguluyoruz.

Öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için onlara yıl boyunca Türk ve dünya edebiyatından seçtiğimiz kitapları okutup yazılı ve sözlü olarak değerlendirme çalışmaları yaptırıyoruz. Düzenli olarak metin değerlendirme ölçümleri yaparak öğrencilerimizin anlama, yorumlama, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve çıkarım yapabilme ile ilgili eksiklerini tamamlayıcı etkinlikler düzenliyoruz. Böylece özgün düşünen, kültürlü, çağdaş gençler olma yolunda emin adımlarla ilerlemelerine öncülük ediyoruz.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin okuma-yazma-anlama becerileri atölyesinde okudukları kitaplara yönelik yaratıcı drama atölyesi yapıyoruz.

Yaratıcı drama çalışmaları sınıf öğretmenleri ile iş birliği içinde yürütülür. Okuma–yazma–anlama derslerinde okunup değerlendirilen kitapların yaratıcı drama çalışmaları ile öğrenciler tarafından kitapta verilen duyguların yaşanıp deneyimlenmesi ve içselleştirilmesi sağlanır. Böylece özgün düşünen, kültürlü, çağdaş gençler olma yolunda emin adımlarla ilerlemelerine öncülük ediyoruz.

    Yaratıcı Drama Çalışmalarının Öğrencilere Kazandırdıkları :
  • Kitap okuma alışkanlığı edinirler.
  • Dört temelli dil becerileri (konuşma, okuma, yazma, dinleme) gelişir.
  • Kendini tanıma, ifade etme ve kendine güven yetisi gelişir.
  • Bilgi ve sözcük hazinesi zenginleşir.
  • Canlandırma çalışmaları ile jest ve mimik kullanma becerileri edinirler.
  • Hikaye tamamlama çalışması ile hayal dünyaları genişler.
  • Anlama becerileri geliştiğinden okul başarıları artar.

MATEMATİK ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin matematiği en somut halde algılayarak ve uygulayarak öğrenebilmeleri için atölye çalışmaları yapıyoruz. Atölye çalışmaları kapsamında; alışveriş yapma, ölçme (sıvı, ağırlık, uzunluk), tahmin edebilme, temel geometrik şekilleri çizme, karşılaştırma yapabilme vb. çalışmalar yapmaktayız.

Atölye çalışmaları, artık malzemeleri değerlendirerek hayallerini üç boyutlu tasarıma dönüştürmelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin çevrelerini tanıma, sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirdiği gibi sosyal ve duygusal yönden de gelişimini sağlamaktadır.

FEN BİLİMLERİ / HAYAT BİLGİSİ ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin doğayı, dünyadaki varlıkları ve değişkenlerle ilgili bilgileri bilimsel yöntemlerle anlamasını sağlayarak uyguladığımız çalışmalardır.

Bu kapsamda öğrencilerimize doğada gözlem, laboratuvarlarda deney ve kütüphanelerimizde araştırma gibi sorumluluklar vermekteyiz.

Öğrencilerimize fen ve doğa bilimleri ile ilgili araştırma görevleri verip araştırmalarla ilgili sunum yaptırarak bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.