Oğuzkaan Koleji

BUGÜNÜN ÖĞRENCİLERİNİ
DÜNÜN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE EĞİTEMEZSİNİZ

Öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için onların akademik sağlamlıkları kadar sosyal-duygusal sağlamlıkları için de çalışıyoruz.

Öğrencilerimizi akademik alanda tam donanımlı yetiştirmek için disiplinlerarası eğitim uygulaması yapıyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimizin bütüncül, etkin ve kalıcı öğrenmesini sağladığımız gibi meraklı olmalarını, hayal güçlerini ve yaratıcılık becerilerini kullanabilmelerini; analitik düşünme, yaratıcılık, iş birlikçi çalışma yapabilme becerilerini geliştiriyoruz.

Dünyada yaşanan hızlı değişim bilinmezlikleri de beraberinde getiriyor. Bilinmezliklerle baş edebilmek ise duygusal sağlamlık başka bir ifade ile sosyal ve duygusal becerilere sahip olmayı gerektiriyor. Özellikle küçük yaşlarda verilen sosyal-duygusal beceriler eğitimi onların gelecekte daha mutlu, sorunlarla baş edebilen, kendini tanıyan ve sorumluluklarını bilen birey­ler olmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizi bu alanda destekleyebilmek için öğretim ekibimiz özel ve uygulamalı eğitimler almışlardır.

  • İlkokul yılları boyunca temel dersler (Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler) sınıf öğretmeni tarafından öğretilir.
  • Günde 8, haftada 40 saatlik ders programı uygulanmaktadır.
  • Eğitimimizi daha verimli kılmak adına Web 2.0 araçlarını derslerimizde kullanmaktayız. (Kahoot, Quiz, Padlet, Canva, Wordard vb.)
  • Temel derslerin yanı sıra kodlama, satranç, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik, bale, jimnastik, laboratuvar, halk oyunları ve yabancı dil (İngilizce-İspanyolca) dersleri alan öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Öğretim amacımız geleceğe tam donanımlı bir nesil yetiştirmektir.

Saygılarımızla