Oğuzkaan Koleji

Bu doğrultuda;

 • Bireyin kendini tanıması, ilgilerini fark etmesi ve geliştirmesi,
 • Çevresindekileri fark etmesi, anlaması ve uyum sağlayabilmesi,
 • Duygularını kontrol ve ifade edebilmesi,
 • Sorumluluk alma ve karar verme becerisini kazanması,
 • Öz güvenli olması,
 • Problem çözme ve iletişim becerisini geliştirmesi,
 • Sağlıklı akran ilişkisi kurabilmesi,
 • Öz düzenleme becerisini geliştirmesi,
 • Öfke problemiyle baş edebilmesi ve öz denetim becerisini geliştirmesine yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır.

Çalışmalarımızın temelinde sosyal duygusal öğrenme ve eğitimde psikolojik hizmetlerin evrensel standartları vardır.

Standartlarımız, hem milli eğitim kararları hem de ASCA(Amerika Psikolojik Danışmanları Birliği) standartları temel alınarak okulumuzun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir.

İLKELERİMİZ VE GÖREVLERİMİZ

İlkelerimiz

 • Her öğrenci biriciktir, eşsizdir ve kendisine özel hizmeti hak eder.
 • Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı önceliklidir.
 • Her türlü görüşmede paylaşılan bilgiler kişiye özeldir ve gizlilik esasına uygun olarak saklanır.
 • İyi bir psikolojik danışman yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eder.

Görevlerimiz

 • Okuldaki rehberlik derslerine girerek hedeflerimize uygun etkinlikler yaparız.
 • Çeşitli ölçme araçları ile gözlem ve izlem yöntemleri kullanarak öğrenciler hakkında bilgi ediniriz.
 • Okul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile özel olarak ilgileniriz.
 • Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaptığımız gibi grupla psikolojik danışmanlık ve atölye çalışmaları yapar, seminerler düzenleriz.
 • Öğrencilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 • Okuldan sonraki yaşamlarını en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 • Eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile iş birliği yaparız.
 • Eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile iş birliği yaparız.
 • Evdeki ortamının gelişimine en uygun halde olması için veliler ile iş birliği yaparız.
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal duygusal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak etkinlikler yapmak için okul dışı kurumlarla iş birliği yaparız.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Eğitimin sadece okul içerisindeki çalışmalarla sınırlı olmayacağı fikrinden hareketle, öğrencilerimizin gelişimini en üst düzeyde tutmak için öğrenci-okul-veli iletişimini son derece önemsiyoruz

Velilerimizle yapmış olduğumuz çalışmalarımız;

 • Bireysel görüşmelerin planlanması,
 • Genel veli bilgilendirme toplantılarının yapılması,
 • İhtiyaç duyulan konularda seminer yapılması,
 • Kural, sınır ve sorumlulukların kazandırılması,
 • Çocukluk çağında yaşanan problemler ve yaklaşımlar, Ebeveyn olmak ve doğru iletişim,
 • Cinsel gelişim ve istismardan koruma,
 • Bilgilendirmeye yönelik bülten, broşür hazırlanması.

Kullandığımız Ölçek ve Envanterler

 • Öğrenci Tanıma Formu
 • Okul Olgunluğu Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Problem Tarama Listesi
 • Çocuklar İçin Anksiyete Ölçeği
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Akran Zorbalığı Anketi
 • Sosyometri
 • Bir Aile Çiz
 • Otobiyografi
 • Kimdir Bu Anketi
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Arzu Listesi Envanteri