Oğuzkaan Koleji

Okulumuzda uygulanmakta olan ölçme değerlendirme-geri bildirim sistemimizin temel hedefi, uygulamakta olduğumuz öğretmen öğrenme süreçlerinin yeterliliğini öğrenci-öğretmen ve okul boyutlarında düzenli olarak ölçüp değerlendirerek öğretim seviyesini arttırıcı önlemler almaktır.

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan, eğitimle ilgili farklı ölçme yöntemleriyle ulaşılan verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı bir süreçtir. Geri bildirim ise ulaşılan sonuçların eğitimin tarafları ile paylaşılarak alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmaktır.

Okulumuzun ve öğrencilerimizin performansını en doğru şekilde değerlendirip doğru yönlendirme yapabilmek için birden fazla ölçme yöntemi kullanılmaktadır.

Kullandığımız Ölçme Araçları:

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar (4. sınıflar)
 • Sözlü sınavlar
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Çoktan seçmeli konu tarama sınavları, deneme sınavları
 • Doğru yanlış soruları, boşluk doldurma ve eşleştirme soruları
 • Metin değerlendirme sınavları (Okuma Becerileri Ölçümü)
 • Araştırma ödevleri (Yaptığı araştırma ile ilgili ulaştığı sonuçları sunma ve bilimsel temellere dayandırarak açıklayabilme)
 • Sınıf içi öğretmen gözlemleri gibi öğrencinin farklı özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik sınıf seviyesine göre farklı uygulamalar içeren araçlardır.

Ölçme Değerlendirme Amaçlarımız:

Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz, geliştiremezsiniz ve yönetemezsiniz. Yapılan araştırmalar, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yöntemlerin başında geldiğini gösteriyor. Bu nedenle de okulun başarısını artırmak için yapılan her ölçme sonucunda geri bildirimi, en önemli gelişim aracı olarak kullanıyoruz.

 • Okulun başarısını değerlendirip alınacak önlemleri belirlemek,
 • Öğrencinin başarısını değerlendirip eksiklerini nasıl giderecekleri konusunda yönlendirmek ve destekleyici önlemler almak,
 • Anne babalara geri bildirim vermek,
 • Öğretme-öğrenme sürecinin verimliliği hakkında yorum yapabilmek,
 • Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Öğrenci performansını kayıt altına almak ve raporlamaktır.

Sonuç olarak doğru ve etkin yapılan ölçme ve değerlendirme yöntemi; eğitimde kaliteyi artıracak, okul ve öğretmenler için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek, aileleri bilgilendirecek bir süreçler bütünüdür.

Okulumuza Özgü Performans Takip Sistemi’miz (Ölçme-Değerlendirme-Geri Bildirim)

Okulumuzda ölçme-değerlendirme geri bildirim çalışmalarına özel önem verildiğinden okulumuza özgü bir yazılım geliştirilmiştir. Okulda öğrenci performansı ile ilgili tüm veriler bu programa yüklenmekte ve okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler öğrencilerle ilgili tüm performans göstergelerini bu program üzerinden izlemektedir.

Böylece okul yöneticileri bu programla öğrencilerinin gelişimlerini izleyebildiği gibi, öğretmenlerin çalışmalarını da yakından izleyebilmekte ve gerekli önlemlerin alınmasına öncülük edebilmektedir.

Okul, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin Performans Takip Sistemi’mizden ulaşabileceği bilgiler:

 • Yapılan deneme sınavlarının sonuçlarına,
 • Sınavlarla ilgili konu ve frekans analizlerine,
 • Konu ve soru analizli sınav sonuç karnelerine,
 • Verilen ödevlere ve öğretmenler tarafından yapılan geri bildirimlere,
 • Öğrencinin dersine giren öğretmen listesine,
 • Bireysel öğretmen görüşmeleri için randevu saatlerine,
 • Haftalık ders programlarına,
 • Öğrencinin kendi çalışmalarını değerlendirecegi rehberlik envanterlerine,
 • Sınav takvimine,
 • Okunacak kitaplar listesine ve okuma izleme programına ulaşabilirler.