Oğuzkaan Koleji

ORTAOKUL YABANCI DİL ÖGRETİMİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Öğrencilerimizin dünya ile daha etkin bir iletişim kurabilmeleri ve gelecekteki kariyerlerinde uluslararası arenada başarılı olabilmeleri için yabancı dil eğitimine özel önem veriyoruz. Öğretim amacımız öğrencilerimizin yabancı dili sadece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kendilerini ifade edebilme aracı olarak kullanmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil öğretim sistemimiz, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European Framework of Reference for Languages) göre okulumuza özel oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz, bu program sayesinde genel dil bilgisine sahip olmanın yanı sıra karmaşık metinleri anlama, kendilerini ifade etme ve iletişim kurma becerilerini geliştirirler.

İNGİLİZCEYİ İKİ ÖĞRETMENDEN ÖĞRENİYORLAR

İngilizce dersleri; Main Course ve Skills dersleri olarak Türk ve yabancı öğretmenler tarafından eş güdümlü olarak yürütülür.


KUR SİSTEMİ UYGULAMASI YAPIYORUZ

Öğrencilerimizin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına dikkate alıyor ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çaba gösteriyoruz.5-6-7. sınıf öğrencilerimizin dil becerilerini, Seviye Belirleme Sınavları ile düzenli aralıklarla değerlendirerek seviyelerine uygun öğretim programları oluşturuyor ve ihtiyaçlarına göre yoğun İngilizce eğitimi alma fırsatı sunuyoruz. Böylece her öğrencimizin, potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyoruz.


5.SINIFTA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNE DENK İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİYORUZ

5. sınıf İngilizce öğretimindeki hedefimiz, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

5. sınıfta 14 saati bulan yabancı dil eğitimimizle öğrencilerimiz yılsonunda duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeye geliyorlar.

Öğrencilerimizi İngilizce olarak dinleme-anlama-okuma-yazma ve duygu ve düşüncelerini net olarak ifade edebilme becerilerinde istediğimiz düzeye ulaştırmak için öğretim yılı başında Seviye Belirleme Sınavı’na alıyoruz. Bu sınavın sonuçlarına göre öğrencilerimizi seviye gruplarına ayırarak onlara farklı öğretim programları uyguluyoruz. İngilizce yeterlilik seviyesi çok iyi olmayan öğrencilerimiz zorunlu olarak cumartesi günleri de okula gelerek daha yoğun bir İngilizce eğitimine alınırlar. Hafta içinde 9 saat olan İngilizce eğitimimiz hafta sonunda yaptığımız 5 dersle birlikte 14 saate çıkmaktadır.

Öğrencilerimize hafta içinde öğrendikleri konularla ilgili hafta sonunda yapılmak üzere çalışma kâğıtları hazırlıyoruz ve öğrencilerimizin tüm hafta boyunca öğrendikleri konuları pekiştirmelerini sağlıyoruz. Her hafta sonu öğrencilerimize kelime ödevleri vererek, hafta başında bu kelimeleri kullanarak cümleler yazdıkları quizler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin kelimeleri ne kadar öğrendiklerini pekiştiriyoruz ve derslerimizde “Speaking”e (konuşma) ağırlık vererek öğrencilerimizin bu kelimeleri günlük hayatta kullanmalarına olanak sağlıyoruz.


8.SINIFA ÖZEL YABANCI DİL ve LGS HAZIRLIK PROGRAMI

8. sınıf öğretim programımız öğrencilerimizin bir metni dinleyerek, içinde bilinmeyen kelimeler olsa da ana fikrini ve detaylarını, konuşmacının duygularını algılayabilmelerini; İngilizce bir programı, filmi ya da belgeseli izleyerek ana fikri ve belirli örnekleri anlayabilmelerini; değişik türde hikaye ve metinleri okuyup anlayabilmelerini; konu hakkındaki bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yorum yapabilmelerini hedeflemektedir.

8.sınıf öğrencilerimizin LGS yabancı dil sınavında tüm soruları doğru yapabilmesi için özel bir program uyguluyoruz. Bu amaçla devlet okullarında okutulan kitapları da tarayarak özel testler oluşturuyoruz. Bu yıla kadar uygulanan sınavlarda öğrencilerimizin gösterdiği yabancı dil başarısıyla gurur duyuyoruz.

GÜNÜMÜZÜN FIRSATI DİJİTAL ÖĞRENME

Çeşitli online platformlar kullanarak öğrencilerimize eğlenceli ve etkileşimli dil öğrenme deneyimi sunuyoruz. Öğrencilerimiz hem öğrendiklerini eğlenerek tekrarlıyor hem de dijital kütüphaneden farklı okuma seviyelerine uygun yılda 40 kitap okuyarak dil becerilerini geliştiriyorlar.


PROJE TEMELLİ ÖĞRENEN KALICI ÖGRENİR

Geleneksel öğrenme yöntemlerinin ötesinde, öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgi ve motivasyonlarını artırmak, onları aktif düşünmeye teşvik etmek ve gerçek dünya sorunlarını çözmeye hazırlıyoruz. Proje temelli öğrenme ile öğrencilerimiz sadece bilgiyi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda bu bilgiyi yaşamlarıyla nasıl ilişkilendirebileceklerini keşfederler. Özgüven kazanırlar, yaratıcı düşünmeyi öğrenirler ve işbirliği becerilerini geliştirirler. Öğrenmeyi daha anlamlı hale getirirken bu yaklaşımla, öğrenciler problem çözme, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Öğrenciler bilgiyi sadece özümsemekle kalmazlar, aynı zamanda bilgiyi sorgularlar, yeni bilgiler üretirler ve bu bilgileri başkalarına etkili bir şekilde sunma yeteneği kazanırlar. Sınıf dışında da kullanabilecekleri bir deneyim edinen öğrencilerimiz, gerçek dünya sorunlarına çözüm üretme yetenekleri kazanırken, akademik, sosyal ve yaşam becerilerini geliştirirler.

GLOBAL SCHOOLS PROGRAMI

Oğuzkaan Koleji olarak, küresel hedefleri müfredatımıza ve faaliyetlerimize Global Schools Programı kapsamında entegre etmiş bulunmaktayız. İngilizce derslerinde yaptığımız Advancing Futures etkinliklerimizle öğrencilerimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin temel unsurlarını özümser, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalar yaparlar.

DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM PROGRAMI

Okulumuza özgü olan disiplinler arası eğitim programımız, yabancı dil öğretimini tüm akademik ders içerikleriyle bütünleştirmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu sistem, öğrencilere sadece yabancı dil bilgisi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda farklı derslerle ilgili terminolojiyi tekrar etme ve öğrendiği tüm bilgileri birbirleri ile ilişkilendirme becerisi kazandırır. Bu sayede öğrencilerimiz, farklı bakış açıları edinirken üst düzey düşünme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerimiz, dil öğrenirken bilgi dağarcıklarını da genişletirler. Derslerimiz, öğrencilerimize bütünsel bir öğrenme deneyimi yaşatır.

ULUSLARARASI SINAVLAR

Her yıl uygulanan uluslararası sınavlar öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini uluslararası standartlara göre ölçmemize yardımcı olur. Yurt dışında objektif olarak değerlendirilen sınavlar; okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime bilgisini ve İngilizce konuşma becerisini ölçer. Starters, Movers, Flyers ve TOEFL sınavlarına girerek uluslararası platformda da yerini alan öğrencilerimiz ile her yıl İstanbul, Marmara ve Türkiye ortalamalarının üzerinde çeşitli başarılara imza atıyoruz.

GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6 GRADE 7
STARTERS MOVERS FLYERS TOEFL STEP-1 TOEFL STEP-2

2. YABANCI DİL: İSPANYOLCA

İspanyolca, öğrencilerimizin dünya ile daha fazla etkileşime girmelerini ve küresel bir perspektife sahip olmalarını sağlayan bir araçtır. Dil öğrenmek öğrencilere, sadece yeni bir iletişim aracı kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda onların dünya kültürlerini ve perspektiflerini anlamalarına yardımcı olur. Biz, öğrencilerimizin İspanyolca öğrenerek hem kişisel hem de akademik gelişimlerini desteklemesine yardımcı oluyoruz.

Dünya genelinde İngilizceden sonra en çok konuşulan dillerden biri olan İspanyolca küresel iletişimde önemli bir role sahiptir. Oğuzkaan Koleji olarak, İspanyolca eğitimine anaokulundan itibaren başlıyoruz ve İspanyolca dersleri ile öğrencilerimiz, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri, görsel ve yazılı basını takip edebilecekleri bir seviyeye ulaşıyorlar.

İspanyolca derslerimizin ana hedefi,öğrencilerimizin bu dili belirli bir düzeye getirmesini sağlamaktır. Bu, öğrencilerimizin İspanyolca konuşurken iletişim sorunu yaşamadan kendilerini B1 seviyesinde ifade edebilmeleri anlamına gelir. B1 seviyesindeki bir öğrenci, okul, boş zaman etkinlikleri ve diğer günlük yaşam konularında standart konuşmaları anlayabilir. İspanyolca konuşulan bir ülkede seyahat ederken karşılaşabileceği çeşitli durumlarla başa çıkabilir. Ayrıca, aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar gibi konularda sohbetlere katılabilir.

3. YABANCI DİL: ALMANCA

Oğuzkaan Koleji, İngilizce ve İspanyolca ile sağlam bir dil temeli kazandırdıktan sonra öğrencilerimize 6. sınıftan itibaren 3. yabancı dil olarak Almanca seçeneği sunmaktadır. Ayrıca, bu seçeneği tercih etmeyen öğrenciler İspanyolca Skills dersini seçebilirler.

Almanca'nın tercih edilmesinin ardındaki nedenler çok sayıda ve çeşitli. Modern bir dil olarak kabul edilen Almanca, dünya genelinde ekonomi, bilim-teknik, kültür-sanat, turizm ve siyasi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, iş bulma süreçlerinde İngilizce ve İspanyolca ile birlikte Almanca bilgisinin avantaj sağladığı bilinmektedir. İş dünyasında ve uluslararası ilişkilerde Almanca bilmek, öğrencilere geniş bir kariyer yelpazesi sunar.

Oğuzkaan Koleji, öğrencilerinin Avrupa standartlarında A2 seviyesinde Almanca becerilerine sahip olmalarını hedefler. A2 seviyesindeki bir öğrenci, kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek gibi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve sık kullanılan kelimeleri anlayabilir. Kısa, net ve basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.

OĞUZKAAN KOLEJİ'NDE YABANCI DİL KULÜP ÇALIŞMALARIYLA SOSYAL GELİŞİM

Ortaokul öğrencileri için Oğuzkaan Koleji, eğitim-öğretim yılının başında yaptıkları seçimlere uygun olarak haftada 2 saat boyunca farklı kulüplere katılma fırsatı sunar. English Club ve JMUN Club, öğrencilerin sosyal açıdan gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Özellikle 5. ve 6. sınıf öğrencilerini hedefleyen "English Club" adlı kulüp, İngilizce öğrenmeyi eğlenceli bir deneyim haline getirir. İngilizce öğretmenleri rehberliğinde, her hafta öğrenciler eğlenceli aktiviteler, şiirler, şarkılar, oyunlar, drama etkinlikleri ve skeçler sunarlar. Kulüp, "Eğlenirken öğrenelim, öğrenirken eğlenelim" felsefesini hayata geçirir. Öğrenciler, yabancı dili hem öğrenme hem de kendilerine olan güvenlerini artırma fırsatı bulurlar. İngilizceyi sadece bir dil olarak değil, aynı zamanda sanat ve kültür aracı olarak deneyimlerler.

OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN: GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN GENÇ LİDERLER

Gençlerimizi geleceğe hazırlarken onlara sadece bilgi değil aynı zamanda liderlik becerileri de kazandırmak önemlidir. Ortaokul öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili kullanarak dünyanın dört bir yanında yaşanan sorunları anlamalarını, çözüm üretmelerini ve toplum önünde kendilerini ifade etmelerini hedefliyoruz.

Her yıl daha fazla öğrencinin ilgisini çeken OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN,öğrencilerimizin gelecekteki liderlik potansiyellerini açığa çıkarıyor.Bu etkinlik, öğrencilerimizin dünya sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmelerini ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmalarını teşvik ediyor. MUN çalışmaları, öğrencilerimizin geleceğe sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmalarını sağlarken liderlik becerilerini de geliştiriyor.

Öğrencilerimize demokratik süreci öğrenme ve yaşama fırsatı sunarak, onları bilgi sahibi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiriyoruz. JMUN etkinliği ile lise öğrencilerimiz, ortaokul öğrencilerimize rehberlik ederek, açık görüşlü ve modern bir tartışma kültürü içinde fikirlerini ifade etmelerine yardımcı oluyorlar.

OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN ile geleceği şekillendiren genç liderler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz, dünya sorunlarına karşı seslerini duyururken aynı zamanda kendilerini keşfediyorlar. Bu, geleceğe umutla bakmalarını sağlarken dünya için de olumlu değişimler yapmalarını teşvik ediyor. Biz, bu değerli deneyimi sunarak öğrencilerimizi daha parlak yarınlara hazırlıyoruz.


GERİ BİLDİRİM, İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

Velilerimizle yakın iletişim içinde oluyor ve onları dil eğitimi sürecine dahil ediyoruz. Velilerimiz, öğrencilerimizin dil öğrenim süreçlerini e-oguzkaan Performans Takip Sistemi üzerinden yakından takip edebilirler.

Ortaokul yıllarının başlangıcı, öğrencilerimizin gelecekteki başarıları için temel bir taş oluşturur. Biz, bu taşı en sağlam şekilde inşa etmek ve öğrencilerimizin yabancı dilde parlamalarını sağlamak için buradayız. Oğuzkaan Koleji olarak, öğrencilerimizin dünya ile etkileşim kurabilecekleri ve farklı kültürleri anlayabilecekleri bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz. Geleceğin liderleri için sağlam bir temel oluşturmak amacıyla öğrencilerimizi heyecan verici bir yabancı dil macerasına davet ediyoruz!