Oğuzkaan Koleji

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE “AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI”NI UYGULUYORUZ

Bugün tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi "The Common European Framework of Reference for Languages"'e (Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı, Avrupa ‘da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem farklı alanlardaki dil yetkinliğini saptar. Okulumuzda da İngilizce Eğitim Öğretim Programlarını tamamlayan öğrencilerimiz, genel dil bilgisine hâkim hale gelir, hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikrini çıkarabilir, geniş bir kelime dağarcığına sahip olarak akıcı bir şekilde kendini ifade eder.

5. SINIFTA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNE DENK İNGİLİZCE EĞİTİMİ

5. sınıf İngilizce öğretimindeki hedefimiz, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.

5. sınıfta 14 saati bulan yabancı dil eğitimimizle öğrenciler-imiz yıl sonunda duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeye geliyorlar.

Öğrencilerimizi İngilizce olarak dinleme-anlama-okuma-yaz-ma ve duygu ve düşüncelerini net olarak ifade edebilme becerilerinde istediğimiz düzeye ulaştırmak için öğretim yılı başında Seviye Belirleme Sınavı’na alıyoruz. Bu sınavın sonuçlarına göre öğrencilerimizi seviye gruplarına ayırarak öğrencilerimize farklı öğretim programları uyguluyoruz. İngilizce yeterlilik seviyesi çok iyi olmayan öğrencilerimiz zorunlu olarak cumartesi günleri de okula gelerek daha yoğun bir İngilizce eğitimine alınırlar. Hafta içinde 9 saat olan İngilizce eğitimimiz hafta sonunda yaptığımız 5 dersle birlikte 14 saate çıkmaktadır.

Hafta sonu öğrencilerimize hafta içinde öğrendikleri konu-larla ilgili çalışma kâğıtları hazırlıyoruz ve öğrencilerimizin tüm hafta boyunca öğrendikleri konuları pekiştiriyoruz. Her hafta sonu öğrencilerimize kelime ödevleri vererek, hafta başında bu kelimeleri kullanarak cümleler yazdıkları quizler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin kelimeleri ne kadar öğrendiklerini pekiştiriyoruz ve derslerimizde “Speaking”e (konuşma) ağırlık vererek öğrencilerimizin bu kelimeleri hayata geçirmelerine olanak sağlıyoruz.

İNGİLİZCEYİ İKİ ÖĞRETMENDEN ÖĞRENİYORLAR

Main Course Ana ders
Skills Okuma-Konuşma-Dinleme-Yazma

ÜÇ YABANCI DİL EĞİTİMİ VERİYORUZ

Oğuzkaan Kolejinde; yabancı dil eğitimi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan programlar doğrultusunda yapılır.
Oğuzkaan Kolejinde 1.Yabancı Dil: İngilizce
2.Yabancı Dil: İspanyolca
3.Yabancı Dil: Almancadır

DİL ÖĞRETİRKEN

İngilizce öğretiminde; öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uyguluyoruz. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntem olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünme) programlarına uygun olarak seçilmektedir.

Öğrencilerimizin öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ders içinde ve dışında İngilizce iletişim kurmasını sağlıyoruz. Öğrendikleri dili yeni kelimelerle ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak, doğru sesleri kullanarak konuşabilmelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dilin yalnızca gramer yapısını değil, aynı zamanda kültürünü de içselleştirmeleri için öğrencilerimize bireysel ve grup çalışması şeklinde yapacakları performans görevleri veriyoruz. Performans görevleri; yazılı sınavlar, derse katılım ve olumlu davranış sergileme tutumları ile birlikte yıl sonunda değerlendirilir. Her sınıf seviyesine uygun olarak okuttuğumuz hikaye kitapları ders içinde de incelenerek öğrencilerimizin okuma–anlama becerilerini geliştirmelerini ve öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlıyoruz.

6. SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

6. sınıfta haftada 9 saat İngilizce, 2 saat İspanyolca ve 1 saat seçmeli 3.yabancı dil (İspanyolca Skills/Almanca) dersimiz vardır. Öğrencilerimiz için sene başında uyguladığımız seviye belirleme sınavı sonucuna göre seviye sınıfları oluşturuyoruz. Sınav sonucuna göre ihtiyacı olan öğrencilerimize bir dönem boyunca 4 saatlik hafta sonu İngilizce dersi veriyoruz. 6.sınıfta öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru şekilde anlatabilmelerini, okudukları ders kitapları ve edebi metinler aracılığıyla değişik kültürleri tanımalarını, ahlaki ve sosyal değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerini için çalışıyoruz.

Öğretim programımızı, öğrencilerimizin dinledikleri çeşitli konularla ilgili metinleri anlamalarını, not alabilmelerini, sorulara cevap verebilmelerini, fikir ve düşüncelerini içinde bulundukları ortama uygun bir şekilde ifade etmelerini, ses tonu, konuşma hızı, tonlama, vurgu ve vücut dilini kullanarak konuşabilmelerini, değişik türlerde metinler okuyabilmelerini, metinle ilgili soruları yanıtlayabilmelerini, kendilerini yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlayacak şekilde oluşturuyoruz.

7. SINIF YABANCI DİL PROGRAMI

7. sınıfta haftada 9 saat İngilizce, 2 saat İspanyolca ve 1 saat seçmeli 3. yabancı dil (İspanyolca/ Almanca) dersimiz vardır. Öğrencilerimiz için sene başında uyguladığımız seviye belirleme sınavı sonucuna göre seviye sınıfları oluşturuyoruz. Sınav sonucuna göre ihtiyacı olan öğrencilerimize bir dönem boyunca 4 saatlik hafta sonu İngilizce dersi veriyoruz. 7.sınıf öğretim programımız öğrenciler- imizin farklı durumlarla ilgili fikir ve görüşlerini sözlü olarak beyan edebilmelerini, tonlama ve vurguya dikkat ederek konuşabilmelerini, konuşmalarını görsel öğelerle destekleyerek sunumlar yapabilmelerini, sınıf içi tartışmalarda aktif olarak söz alabilmelerini; çeşitli konulardaki metinleri anlayarak metne ilişkin sorulara anlamlı cevaplar verebilmelerini, dinleme esnasında not alabilme becerisini kazanabilmelerini, akademik ve kişisel alanlarda okuma ve okuduğunu anlama becerilerin- in gelişmesini, okudukları yeni metinlerle ilgili sorulara kendi kelimeleriyle cevap verebilmelerini, okudukları parçalarla ilgili düşüncelerini ifade edebilmelerini ve özet çıkarabilmelerini sağlayacak şekilde oluşturuyoruz.

8.SINIF YABANCI DİL ve LGS HAZIRLIK PROGRAMI

8.sınıfta, 5 saat Ingilizce dersimiz vardır. 8.sınıf ögretim programımız ögrencilerimizin bir metni dinleyerek, içinde bilinmeyen kelimeler olsa da ana fikrini ve detaylarını, konuşmacının duygularını algılayabilmelerini; İngilizce bir programı, filmi ya da belgeseli izleyerek ana fikri ve belirli örnekleri anlayabilmelerini; değişik türde hikaye ve metinleri okuyup anlayabilmelerini; konu hakkındaki bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yorum yapabilmelerini hedeflemektedir.

8.sınıf öğrencilerimizin LGS yabancı dil sınavında tüm soruları doğru yapabilmesi için özel bir program uyguluyoruz. Bu amaçla devlet okullarında okutulan kitapları da tarayarak özel testler oluşturuyoruz. Bu yıla kadar uygulanan sınavlarda öğrencilerimizin gösterdiği yabancı dil başarısıyla gurur duyuyoruz.

DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRENİM PROGRAMI UYGULUYORUZ

Disiplinler arası öğrenim süreci, belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve bunların anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmasıdır. Öğrencilerin hayatları boyunca karşılaşacağı problemler çok boyutlu olacağı için onları tek bir disiplin çerçevesinden anlamak veya yorumlamak kolay olmayacaktır. Disiplinler arası öğrenim modeli sayesinde öğrenciler, farklı konular arasında bağlantı kurma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi becerileri kazanırlar. Bu öğrenim süreci öğrencilerimize entegre bilgi, konuyu çoklu mercekle görme ve değerlendirme fırsatı tanır. Böylelikle öğrenciler, gözlemledikleri olaylara daha bütüncül bir yapıda bakabilme yetisi kazanırlar. Bu süreçte amaç, öğrencilerin değişik disiplinlerden kazandıkları bilgi ve beceriler çerçevesinde dış dünyayı algılayabilmelerini ve üzerinde düşünebilme becerilerini geliştirmektir. Oğuzkaan Koleji olarak ortaokullarımızda farklı disiplinleri tutarlı bağlantılarla birbirine entegre ederek, öğrencilerimizin ilgili bağlantıları ve anlam ilişkilerini kurabilmesine destek oluyoruz. Örneğin, 5. sınıfta öğrencilerimizin fen dersinde öğrendikleri ‘Güneş Sistemi’ konusunu İngilizce kitaplarındaki ‘Solar System’ konusuyla örtüştürerek öğrencilerimizin bu konuda sunum hazırlamalarını ve öğrendikleri bilgiye bütüncül bakabilmelerini sağlıyoruz.

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje tabanlı öğrenme, öğrencinin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan bir öğrenme modelidir. Bu öğrenme modeli; öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına imkân sağlar. Buradaki amaç; öğrencinin bilgiler arasındaki ilişkileri görebilmesi, bilgiyi şekillendirip yeni bilgiler üretebilmesi ve bu bilgileri başkasına sunabilmesidir.

OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN (JUNIOR MUN)

Oğuzkaan Schools Jmun çalışmalarını lise öğrencilerimizin organizasyonu ile gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı ortaokul öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde dünyanın farklı ülkelerinin sorunlarını anlamaları ve belirli bir konu üzerinde tartışma, araştırma, fikir üretme, toplum karşısında konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıyoruz.

Her geçen yıl daha fazla öğrencimizin ilgi gösterdiği OĞUZKAAN SCHOOLS JMUN çalışmalarında öğrencilerimiz dünya sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini komitelere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin geleceğe sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmalarını sağlarken liderlik becerilerini de geliştiriyor.

MUN aktivitelerini demokratik süreç içinde öğrenmek ve yaşamak, öğrencileri geleceğe daha sorumluluk sahibi, bilgi sahibi yurttaşlar olarak hazırlamak amacıyla çok önemlidir. Bu sebeple lise öğrencilerimizin önderliğinde ortaokul öğrencilerimize OGUZKAAN SCHOOLS JMUN düzenliyoruz. Ortaokul öğrencilerimizi yıl sonunda yapılacak olan konferansımızda fikirlerini açık görüşlü, modern tartışma kültürü anlayışı ile özgürce, saygılı bir şekilde ifade etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda lise öğrencilerimiz de bu konferansın mentorlüğünü yürütürken öğrencilerimizin liderlik vasıflarını geliştiriyoruz.

TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIYORUZ

Tüm dünyada bilinen ve çok ilgi gören TOEFL sınavları; farklı düzeyleri bir arada ölçme değer-lendirmeye tabi tutması ve alınan sonuçla dil öğrenim sürecinin aşamalarını hassasiyetle saptaması bakımından bir öncü olmuştur. A-1’den C-1’e geniş skalada ölçme –değerlendirme yapan TOEFL sınavları hem öğrenciye, hem veliye hem de öğretmene öğrencinin uluslararası alanda İngilizce gelişimi ile ilgili ayrıntılı dönüt sunmaktadır.

Öğrencilerimizin İngilizce dil yeterliliklerini, uluslararası geçerliliği olan TOEFL sınavları ile de ölçüyoruz. Yurt dışında objektif olarak değerlendirilen TOEFL sınavları; okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime ve deyim bilgisini ve İngilizceyi doğru kullanmayı ölçer. Her yıl, TOEFL Primary, TOEFL Junior ve ITP sınavlarına yönlendirerek verdiğimiz eğitimin yeterlilik düzeyini uluslararası alanda da ölçüyoruz. TOEFL sınavına girecek öğrencilerimizi çevrim içi (online) olarak sınava hazırlıyoruz.

İSPANYOLCA

İspanyolca dünyada İngilizce'den sonra en çok konuşulan dillerden biridir ve dünyada yaklaşık 600 milyon insan İspanyolca konuşmaktadır. Oğuzkaan Kolejinde ikinci yabancı dil olan İspanyolca öğretimine anaokulundan başlanır ve 7. sınıfın sonuna kadar devam eder. İspanyolca öğretimi ile öğrencilerimiz günlük hayatta kendilerini ifade edebilecek, görsel ve yazılı basını izleyebilecek düzeye ulaşıyorlar. İsteyen öğrencilerimiz 6. ve 7. sınıfta üçüncü yabancı dil olan Almanca dersi yerine İspanyolca eğitimi alabiliyorlar.

İspanyolca dersinde özellikle hedeflediğimiz program, edinilen yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamaktır. Bu, öğrencilerimizin kendilerini B1 seviyesinde ifade edebilmesi ve bunu yaparken iletişim problemi yaşamaması anlamına gelmektedir.

B1 seviyesinde öğrenci okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını anlayabilir. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.

ALMANCA

İlkokulda iyi düzeyde İngilizce ve İspanyolca bilgisi kazanan öğrencilerimiz 6. sınıftan itibaren 3. Yabancı dil olarak haftada bir saat Almanca seçebilirler ya da bu tercihlerini İspanyolca Skills dersi olarak kullanabilirler.

3. yabancı dil olarak Almanca eğitimi vermemizin nedeni modern bir dil olması, tüm dünyada ekonomi, bilim-teknik, kültür-sanat, turizm alanında ve siyasi alanda yaygın olarak kullanılmasıdır. Ayrıca iş bulma aşamasında İngilizce ve İspanyolcanın yanı sıra Almanca bilinmesinin bir avantaj olması, bu dilin 3.dil olarak seçiminde etkili olmuştur.

Sunulan öğretim programı ile öğrencilerimizin Avrupa standartlarında A2 düzeyinde Almanca becerisine sahip olması hedeflenmektedir. Ortaokul sınıflarında üçüncü bir dille tanışan öğrencilerimiz lise eğitimi süresince de seçtikleri bu dillerle yabancı dil eğitimlerine devam edebilirler.

A2 seviyesinde öğrenci kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir (örneğin; en temel, kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Kısa ve basit metinleri okuyabilir. Bildik konular ve faaliyetler hakkında iletişim kurabilir. Kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini ve diğer insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini anlatabilir. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir.

KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ

Ortaokul öğrencilerimizin, eğitim-öğretim yılının başında yaptıkları seçimler doğrultusunda haftada 2 saat farklı kulüplere giderek sosyal anlamda gelişmelerini sağlıyoruz.

English Club: Özellikle 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yer aldığı English Club, “Eğlenirken öğrenelim öğrenirken eğlenelim.” felsefesini gerçekleştirmek adına açılmış bir kulüptür. İngilizce öğretmenlerimiz önderliğinde her hafta eğlenceli aktiviteler, şiirler, şarkılar, oyunlar, drama aktiviteleri ve skeçler gibi konuya bağlı sanat etkinliklerinin yapıldığı kulübümüzde öğrencilerimiz sadece İngilizcelerini kullanarak hem yabancı dili hem de öz güvenlerini geliştirme imkânı buluyorlar.

DİJİTAL KÜTÜPHANELERLE OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIYORUZ

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştirmelerini sağlamak için yıl içinde seçtiğimiz kitapları okutup ders içinde kitap irdelemesi yaparak öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin gerek derslerin içeriğine yönelik olarak, gerekse dünyaya daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamak amacıyla, okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlayarak sunumlar ve proje çalışmaları yapıyoruz.