Oğuzkaan Koleji

DÜNYANIN HER YERİNDE BAŞARININ ÖLÇÜTÜ MERKEZİ SINAVLARDIR

Öğrencilerimizin LGS’ de başarılı olabilmesi için ortaokula başladıkları günden itibaren okuma, anlama, yorumlama, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmenin yanı sıra branş ayrımı gözetmeksizin farklı disiplinlerde edindikleri tüm bilgi birikimlerini kullanabilme, şekil, görsel ve grafik okuyabilme, güncel hayatta karşılaştığı problemleri algılayıp çözebilme gibi ileri düzey düşünme becerilerinin gelişmesi için özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar öğrencilerimizi akademik alanda tam donanımlı yetiştirebilmemiz için de olmazsa olmaz gerekliliktir

LGS’ye Hazırlıkta Çift Öğretmenli Sistem

Okulumuzda 7.ve 8. sınıflarda dersler “sınav hazırlık öğretmeni” ve “ana ders öğretmeni“ olmak üzere iki öğretmen tarafından yürütülüyor.

Ana ders öğretmeni; işlenecek her konuyu basitten karmaşığa doğru, konu ile ilgili geçmiş yılların bilgilerini de tekrar ederek öğretiyor.

Sınav hazırlık öğretmeni; ana derste işlenen konuyla ilgili öğrencinin geçmiş yıllara da ait tüm bilgi birikimini tekrar ettirmeye ve ölçmeye yönelik soru çözümleri ve test uygulamaları yapıyorlar. LGS sistemi seçme-sıralamaya yönelik bir sınavdır.

Öğrencilerimizin bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için mümkün olduğunca üst sıralarda yer almaları gerekmektedir. Bu nedenle onları sınava yönelik derslerle ilgili 6., 7. ve 8.sınıfın tüm kazanımlarına hakim olacak ve karşılaştırma yapma, analiz yapma, sonuç çıkarma gibi ileri düzey becerilere hazır olacak şekilde çalıştırıyoruz.

LGS Hazırlık Programlarımızı Akademik Öğretim Programlarımızın içine yerleştirdik:

LGS hazırlık çalışmalarımızı, alanında uzman, deneyimli ve öğrencilerini çok yakından tanıyıp eksiklerini bilen ve giderilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan profesyonel öğretim ekibimizle yürütüyoruz.

Yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz sınavlara hazırlık çalışmalarındaki birikimlerimiz dış desteğe ihtiyaç bırakmayan içerik ve yeterliliktedir. Bu nedenle sadece okulumuzun programıyla LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz daha başarılı oluyorlar.

5. ve 6. sınıflarda temel öğretim hedefimiz öğrencilerimizin ortaokula alışma, akademik öğrenme becerileri edinme ve hazırlık sınıfı eğitimine denk İngilizce eğitimi almalarını sağlamaktır. LGS hazırlık kapsamında 5 ve 6. sınıflarımıza işlediğimiz konularla ilgili sınava yönelik olarak konu tarama sınavları ve düzenli aralıklarla deneme sınavları yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize okuma, anlama, yorumlama ve akademik öğrenme becerilerini geliştirmenin yanı sıra üst bilişsel becerilerini ve sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

7. sınıflarda,

LGS hazırlık programı kapsamında ek ders uygulamasına 7. sınıfta başlayarak öğrencilerimizin sınav hazırlıkla ilgili bilgilerini pekiştiriyoruz. İkinci yarıyıldan itibaren 7. sınıf öğrencilerimizi cumartesi günleri de LGS hazırlık programına alıyoruz.

8. sınıflarda,

Öğretim ve LGS hazırlık programımızın amacı %100 başarıdır. Amacımıza ulaşmak için hazırlık çalışmalarına 7. sınıftan başlayıp yaz tatilini de kapsayan bir program uyguluyoruz. 8.sınıf öğretim programımızda seçmeli dersleri LGS hazırlık dersleri ile eşleştirerek sınav hazırlık derslerini akademik programın içine alıyoruz. Derslere ağustos ayının son haftasında başlayıp, sömestir tatilinin bir haftasını ve ikinci ara tatili de sınav hazırlık amaçlı kullanarak 1000 saatin üzerinde LGS hazırlık çalışması yapıyoruz. Nisan ayı ortasında konuları bitiriyor,kalan süreyi konu tekrarı yaparak pekiştirme amaçlı kullanıyoruz.Nisan ayına kadar 15 günde bir, nisan ayından sonra sıklaştırdığımız deneme takvimi ile öğrencilerimizin sınav deneyimlerini artırıyoruz ve eksiklerini erken teşhis ediyoruz. Deneme sınavları sonrasında öğrencimizin eksiğine göre ders dışı zamanlarda ek çalışmalar düzenliyoruz. Ek çalışmalarda amacımız her öğrencimizi bulunduğu durumdan daha iyi duruma getirmektir. Bu nedenle farklı puan gruplarına farklı çalışmalar yapılır. Dolayısıyla LGS hazırlık amacıyla yaptığımız ders sayısı 1300’leri bulur.

Öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırmak için, öğretim ekibimiz, rehberlik birimimiz ve sınav danışman öğretmenimiz iş birliği içinde çalışmaktadırlar.

Bu kadar sıkı yürütülen bir çalışmanın doğal sonucu olarak LGS’ye sadece okulun yönlendirmesiyle hazırlanan öğrencilerimiz daha başarılı olmaktadır.

SINAV HAZIRLIK PROGRAMIMIZ

8.SINIFTA HER ÖĞRENCİMİZİN BİR SINAV DANIŞMAN ÖĞRETMENİ VAR!

Sınav danışman öğretmeni öğrenciyi LGS’ye hazırlayan öğretmenlerden biridir ve öğrencisinin tüm derslerle ilgili ürettiği Deneme ve Konu Tarama Sınavı sonuçlarını düzenli olarak denetler. Sınav danışman öğretmeni yaptığı denetim sonucunda öğrencinin eksiklerini giderebilmesi için gerektiğinde diğer branş öğretmenleri ile de görüşerek gereken desteği sağlar.

Öğrencisinin velisi ile düzenli aralıklarla iletişim kurarak gelişmelerle ilgili onları bilgilendirir. Sınav danışman öğretmeni öğrencisinin motivasyonunu sürekli yüksek tutabilmek için rehber öğretmeni ile sürekli iletişim kurar.

LGS HAZIRLIK PROGRAMIMIZIN ÖZELLİKLERİ

Öğrencilerimiz için:

 • Kariyer rehberliği, bireysel rehberlik ve grup rehberliği hizmetleri veriyoruz.
 • Düzenli aralıklarla yaptığımız deneme ve konu tarama sınavları ile öğrencilerimize eksiklerini zamanında görüp giderme şansı veriyoruz.
 • LGS hazırlık programı kapsamında uygulamış olduğumuz konu tarama ve deneme sınavlarını gerektiğinde çevrim içi (online) olarak da yapıyoruz.
 • Her öğrencimizin yaptığı çalışma ve ürettiği sonuçlar sınav danışman öğretmeni tarafından denetlenip eksiklerini giderici destek alıyor.
  Velilerimiz için:
 • Öğretim yılı başından itibaren okulda eğitim öğretim, sınav ve etkinlik takvimimize e-oğuzkaan’dan ulaşılabiliyor.
 • Öğrencilerimizin sınavlarda ürettiği sonuçlarla ilgili velilerimizi düzenli aralıklarla bilgilendiriyor ve görüş alışverişinde bulunuyoruz.
 • Belirli periyotlarda düzenlediğimiz veli toplantıları ve bireysel görüşme programları ile velilerimizle iletişimimizi daima güçlü tutuyoruz.
  Sınav Hazırlık Dökümanlarımız:
 • Sınav hazırlıkta kullandığımız dokümanlar yeni sisteme göre soru yazım eğitimi almış öğretim ekibimiz tarafından hazırlanıyor.
 • LGS’ye özel üretilen ve sınava uygun dokümanlarımız içerik, yeterlilik olarak dış desteğe ihtiyaç duyulmayacak kalitededir.

Öğretim ekibimizin hazırladığı dökümanlar öğrencilerimize özel üretilmektedir, satışı yoktur.

LGS’DE BAŞARI YOLCULUĞU

 • Tüm öğrencilerimiz için yaz tatilinde okuma programı yapıp programa uyup uymadıklarını denetliyoruz.
 • 8. sınıflarımızla ağustos ayının sonunda sınav hazırlık çalışmalarına başlıyoruz.
 • Öğretim döneminde 8. sınıflarımızla bir cumartesi sınav, bir cumartesi ders yapıyoruz.
 • Sömestir tatilinin birinci haftasında sınava hazırlık kampı çalışması yapıyoruz.
 • LGS’ye bir buçuk ay kala ünite işlemeyi bitirip yoğunlaştırılmış tekrar ve sınav program uygulamasına başlıyoruz.
 • 7. sınıflarımızı ikinci yarıyıldan itibaren cumartesi günleri sınav hazırlık programına alıyoruz.
 • 5 ve 6. sınıfta STEM eğitimi ile sınav hazırlık çalışmalarını birlikte yürütüyoruz.

LGS’ye HAZIRLIK ve TERCİH REHBERLİĞİ

LGS’ye hazırlık ve tercih rehberliği hizmetlerimize 7. sınıfta başlayıp, öğrencimiz bir üst okula yerleşinceye kadar devam eder. Bu kapsamda öğrencilerimize devam edebileceği lise türleri, bu okulların özellikleri ve öğrenci alım sistemlerinden tercih ve nakil işlemlerine kadar tüm süreçlerde veli ve öğrencilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.

Oğuzkaan Tercih Robotu; sınava hazırlanan öğrencilerimize hedeflerine ulaşma konusunda yol gösteriyor.

MEB’in yayınladığı tercih klavuzu doğrultusunda güncellediğimiz Oğuzkaan Tercih Robotumuz 8.sınıfı bitiren öğrencilerimize aldıkları LGS puanı ile hangi okullara girebilecekleri konusunda %100’e yaklaşan oranda doğru tercih yaptırıyor. Tercihler sürecinde rehber öğretmenlerimiz her öğrencimiz ile randevulu olarak bire bir ilgileniyor. Onlara aldıkları puanla girebilecekleri en çok istedikleri okula yerleşmeleri için gerekli desteği veriyor.