Oğuzkaan Koleji

KOÇLUK 360 SİSTEMİMİZİN AMACI

Koçluk 360 sistemimizin uzun vadeli amacı, öğrencimize akademik, sosyal ve duygusal gelişimini bilinçli olarak yönetme becerisi kazandırmak􀆨r. Bir diğer deyişle, öğrencimizi geleceğin dünyasında başarılı olmaya hazırlanmak amacıyla yakından takip etmek ve yönlendirmektir. Kısa vadeli amacımız ise koç öğretmen desteği ile öğrencimizin akademik, sosyal ve duygusal hedefler belirlemesini ve belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamaktır.

Koç öğretmen ataması, okul yönetimi tarafından öğrencinin dersine giren öğretmenler arasından atanır.

Koç öğretmenlik ile ilgili yapılan çalışmalar düzenli olarak okul yönetimi tarafından denetlenir.

Sistemdeki bileşenlerin odak noktası öğrencidir. Koçluk 360 sisteminin birincil sorumlusu Koç Öğretmendir ve öğrencisi ile bu konuda doğrudan iletişim halinde çalışmalarını sürdürür. Koç Öğretmene Psikolojik Danışman, sosyal ve duygusal süreçler ile ilgili olarak destek sağlarken, Okul Yönetimi ve Branş Öğretmenleri ise akademik ve idari konularda destek verirler.

KOÇ ÖĞRETMENİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Koç öğretmen, öğrencisinin akademik ve sosyal-duygusal gelişimine olumlu yönde eşlik eden bir yönlendiricidir. Öğrencinin kendini keşfetmesi ve tüm gelişim alanlarında olumlu yönde ilerlemesi için çalışır. Bir spor koçu, sporcularının gelişimi konusunda onlara nasıl yol gösteriyor ise aynı şekilde koç öğretmende öğrencisinin sosyal ve akademik etkinliklerde daha verimli olması için çalışmalarını gözler ve destekler.

  Bu amaçla;
 • Öğrencisinin sınav sonuçlarını düzenli olarak denetler ve destek alması gereken durumlarda ilgili branş öğretmenleri ile ortak çalışmalar planlar.
 • Öğrencisini akademik, sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarını karşılaması için cesaretlendirir.
 • Öğrencisiyle yaptığı özel görüşmeleri kimseyle paylaşmaz.
 • Öğrencisiyle iletişiminde içten ve tarafsızdır.
 • Öğrencisiyle düzenli aralıklarla görüşme yapar.
 • Çözüm odaklı davranır, olumlu ifadeler kullanarak öğrencisinin motive olmasını ve potansiyelini bütünüyle kullanmasını sağlayacak bir tavırla hareket eder.
 • Öğrencisine destek olmak için, branş öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi ve okul yönetimi ile koordineli çalışır.
 • Koç öğretmen öğrencisinin sorunlarını onun yerine çözmez, öğrencisine sorun çözme yollarını gösterir.
 • Koç öğretmen kurum tarafından belirlenmiş olan düzenli aralıklarla öğrencisinin gelişimi ile ilgili velisini bilgilendirir, gerektiğinde iş birliği içinde çalışır.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE KOÇ ÖĞRETMENİN İŞBİRLİĞİ

Hem koç öğretmen hem de psikolojik danışman, öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik alanlardaki gelişimi ile kariyer yönelimi konularında farkındalık kazanmasında ona destek olur. İkisi de öğrenciyi sürekli takip eder. Ancak aralarında bazı farklılıklar vardır.