Oğuzkaan Koleji

Okulumuzda uygulanmakta olan ölçme değerlendirme - geri bildirim sistemimizin temel hedefi, uygulamakta olduğumuz öğretme-öğrenme süreçlerinin yeterliliğini öğrenci-öğretmen ve okul boyutlarında düzenli olarak ölçüp değerlendirerek öğretim seviyesini artırıcı önlemler almaktır.

Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin yeterliliğini belirlemek amacıyla yapılan eğitimle ilgili farklı ölçme yöntemleriyle ulaşılan verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı bir süreçtir. Geri bildirim ise ulaşılan sonuçların eğitimin tarafları ile paylaşılarak alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme yapmaktır.

Okulumuzun ve öğrencilerimizin performansını en doğru şekilde değerlendirip doğru yönlendirme yapabilmek için birden fazla ölçme yöntemi kullanılmaktadır.

Kullandığımız Ölçme Araçları:

 • Uzun cevaplı yazılı yoklamalar
 • Sözlü sınavlar
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Çoktan seçmeli konu tarama sınavları
 • Deneme sınavları
 • Doğru yanlış soruları, boşluk doldurma ve eşleştirme soruları
 • Metin değerlendirme sınavları (okuma becerileri ölçümü)
 • Proje çalışmaları
 • Genel tekrar sınavları
 • Araştırma ödevleri (Yaptığı araştırma ile ilgili ulaştığı sonuçları sunma ve bilimsel temellere dayandırarak açıklayabilme)
 • Sınıf içi öğretmen gözlemleri gibi öğrencinin farklı özelliklerini ortaya çıkarmaya yönelik sınıf seviyesine göre farklı uygulamalar içeren araçlardır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME AMAÇLARIMIZ

Ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz, geliştiremezsiniz ve yönetemezsiniz. Yapılan araştırmalara göre öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirim, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yöntemlerin başında geldiğini gösteriyor. Bu nedenle de okulun başarısını artırmak için yapılan her ölçme sonucunda geri bildirimi en önemli gelişim aracı olarak kullanıyoruz.

  Ölçme degerlendirme amaçlarımızı;
 • Okulun başarısını değerlendirip alınacak önlemleri belirlemek.
 • Öğrencinin başarısını değerlendirip eksiklerini nasıl giderecekleri konusunda yönlendirmek ve destekleyici önlemler almak.
 • Anne babalara geri bildirim vermek.
 • Öğretme - öğrenme sürecinin verimliliği hakkında yorum yapabilmek.
 • Öğrencileri bir üst eğitim kurumuna hazırlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Öğrenci performansını kayıt altına almak ve raporlamak olarak özetlemek mümkün.

Sonuç olarak doğru ve etkin yapılan ölçme ve değerlendirme yöntemi; eğitimde kaliteyi artıracak, okul ve öğretmenler için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek, aileleri bilgilendirecek bir süreçler bütünüdür.

GERİ BİLDİRİM

Okulumuzda uygulanan sınavların sonrasında üretilen sonuçlarla ilgili okul müdürü başkanlığında öğretmenler kurulu toplantısı yapılarak öğrencilerle ilgili alınması gereken önlemler belirlenir. Bu çalışmadan sonra koç öğretmenler veya sınav danışman öğretmeni öğrencisinin çalışmalarını düzenleyen rehber öğretmeni ile görüştükten sonra hem öğrencisi hem de velisi ile görüşür.

Öğrenci ile yaptığı görüşmede eksiklerini gidermek için nelere dikkat etmesi ve kimden nasıl yardım alabileceği konusunda öğrencisini uyarır. Velisi ile yaptığı görüşmede öğrencinin genel durumu ile bilgi paylaşımı yaparak gerektiğinde destek ister.