Oğuzkaan Koleji

KODLAMA (YAZILIM) TASARIM-ROBOTİK KODLAMA

Kodlama yeni nesil okuma yazma becerisi olarak kabul edilmekte ve bilgisayarla kontrolün mümkün olduğu tüm alanlarda kullanılmaktadır. Kodlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi olarak tarif edilir.

Bilim insanları 21. yüzyılı yapay zeka çağı, elektronik çağ, robot çağı veya kısaca siber çağ olarak tanımlıyor. Öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak için kodlama robotik dersi zorunlu dersler listemizdedir. Böylece erken yaşlardan itibaren öğrencilerimizi algoritma, kodlama ve robotik diliyle tanıştırıyoruz.

Teknolojiyi takip eden değil, teknolojik gelişmelerin içerisinde harmanlanarak yeni projeler üreten nesiller yetiştiriyoruz.

SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ROBOTİK VE TASARIM EĞİTİMİ

  KODLAMA 3D TASARIM AKILLI CİHAZ TASARIMI WEB TASARIMI
5.SINIF SCRATCH
APP INVENTOR
YAPAY ZEKA
MAKİNE
TINKERCAD ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (ARDUINO)
E-STEM
GOOGLE SITES
HTML 5
6.SINIF SCRATCH
APP INVENTOR
YAPAY ZEKA
MAKİNE
TINKERCAD
SKETCHUP
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (ARDUINO)
E-STEM
GİRİŞİMCİLİK
GOOGLE SITES
HTML 5
7.SINIF SCRATCH
APP INVENTOR
YAPAY ZEKA
PYTHON
TINKERCAD
SKETCHUP
ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (ARDUINO)
E-STEM
GİRİŞİMCİLİK
GOOGLE SITES
HTML 5
JAVASCRIPT

5.SINIF

 • Scratch ile ile Digital Kodlama etkinlikleri
 • App İnventor ile Mobil Kodlama etkinlikleri
 • Mblock ile Yapay zeka tanıma ve programlama etkinlikleri
 • Tinkercad ile 3D modelleme yapma etkinlikleri
 • Scratch for Ardunio ile Elektronik Devre Tasarımı
 • E-Stem (Robotik Kodlama-Stem) ile problem çözme ve projeleri Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma
 • HTML 5 ile kendi web sitesini oluştruma etkinlikleri

6.SINIF

 • Scratch ile ile Digital Kodlama etkinlikleri
 • App İnventor ile Mobil Kodlama etkinlikleri
 • Mblock ile Yapay zeka tanıma ve programlama etkinlikleri
 • Sketchup ile üst düzey 3D Modelleme etkinlikleri
 • Tinkercad ile 3D modelleme yapma etkinlikleri
 • Scratch for Ardunio ile Elektronik Devre Tasarımı
 • E-Stem (Robotik Kodlama-Stem) ile problem çözme ve projeleri Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma
 • HTML 5 ile kendi web sitesini oluşturma
 • İnovasyon ve Girişimcilik ders etkinlikleri

7.SINIF

 • Scratch ile ile Digital Kodlama etkinlikleri
 • App İnventor ile Mobil Kodlama etkinlikleri
 • Mblock ile Yapay zeka tanıma ve programlama etkinlikleri
 • Python ile programlama etkinlikleri
 • Sketchup ile üst düzey 3D Modelleme etkinlikleri
 • Tinkercad ile 3D modelleme yapma etkinlikleri
 • Scratch for Ardunio ile Elektronik Devre Tasarımı
 • E-Stem (Robotik Kodlama-Stem) ile problem çözme ve projeleri Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma
 • HTML 5 ile kendi web sitesini oluşturma
 • Javascript ile üst düzey web sayfası oluşturma

ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİSİ KAZANDIRIYORUZ

Algoritmik Düşünme: Öğrencinin bilimsel düşünme/araştırma basamaklarını kullanarak günlük hayatta karşılaşmış olduğu problemlerin farkına varması, problemlerin çözümlerine ilişkin varsayımlarda bulunarak çözüm yöntemlerini belirli bir sıra izleyerek akış şemasına dökme becerisidir.

3D Tasarım (Üç boyutlu tasarım): Öğrenciler algoritmik düşünme becerisine bağlı olarak hayal ettikleri çözümleri üç boyutlu yazılım programlarını kullanıp modelleme yaparlar ve üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alarak somutlaştırırlar.

Robotik Kodlama: Öğrenciler algoritmik düşünme becerileri ile akış şemasına döktükleri ve 3D tasarım yöntemiyle somutlaştırdıkları ürünleri gerekli Arduino kartlarını Mblock veya S4A programlarını kullanarak özgün projelerini üretirler.

Akıllı Cihaz Tasarımı ve Dijital Modelleme: Öğrenciler ürettikleri projelerine hareket yeteneği kazandırabilmek için sensörler kullanarak dijital tasarımlarla zenginleştirirler. Sensörleri, mikrodenetleyicileri, kod becerilerini, motorları, LED’leri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale getirebileceğini görürler.

SCRATCH (5 ve 6.sınıflar)

Okulumuzda Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize verdiğimiz Scratch programlama dili içerisinde farklı karakterler, kostümler, renkler, dekorlar, sahneler gibi farklı içerikler yer almaktadır. Dersimizde çocuklarımız bu içerikleri kullanarak özgün projelerle üretken hale gelmektedirler. Aynı zamanda Scratch ile öğrencilerimiz karşılaştıkları problemleri çözebilme, alternatif yollar düşünme, yaratıcı düşünme, hayal ettiklerini oyun, çizgi film, animasyon, grafik ve görsel çizimlerle gösterebilme becerisi kazanmaktadır.

APP INVENTOR (5, 6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda Ortaokul 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerimize verilen MIT App Inventor, Google tarafından ortaya çıkarılan ve sonrasında Massachusetts Institute of Technology tarafından geliştirilen, özgün bir uygulama geliştirme aracıdır. Yeni başlayanların Android işletim sistemi için blok kodlama yöntemiyle uygulama geliştirmesine olanak sağlar.

YAPAY ZEKA (5. ve 6. sınıflar)

Okulumuzda Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize verilen mBlock birçok özelliği ile kodlama eğitiminde ön plana çıkan bir yazılımdır. mBlock, Artificial Intelligence (AI) yani Yapay Zeka adı verilen makine öğrenme becerilerine katkı sağlayan güçlü bir alt yapıya sahiptir. Yapılan etkinlikler ile Öğrenciler yapay zeka hakkında genel kültür sahibi olup, kendi algoritmalarını geliştirebilirler. Yapay zeka, makine ögrenmesi ve bu alanlara ait teknolojilerin, gelişmeleri gibi birçok alanda beceri kazanırlar.

TINKERCAD (5., 6. ve 7.sınıflar)

Okulumuzda ortaokul 5.,6. ve 7. sınıf öğrencilerimize verilen özel bir yazılım programı olan Tinkercad programını kullanmayı öğreterek öğrencilerimizin düşünme, tasarım yapma ve 3 boyutlu modelleme yapma becerilerini geliştiriyoruz.

Tinkercad ile çeşitli modellemeler yapmaya başlayan öğrencilerimizin aynı zamanda 3 boyutlu düşünme, matematik dersinde öğrendiği bilgileri modellemelere aktarma, sanatsal yetenek kazanma, planlama yapma, analitik düşünme, üretkenlik anlamında belirli bir disiplin oluşturma, hayal gücünü geliştirme, problemlere çözümler üretme gibi birçok alanda beceri kazanmaktadır.

ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI (ARDUINO) (5, 6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize verilen Elektronik Devre Tasarımı derslerinde sensör, Arduino Uno mikrodenetleyici, DC motor, servo motor, RGB LED, ışık, sıcaklık, su sensörü ve çeşitli sensörlerle etraflarında gördükleri hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini çocuklara gösterilmesidir.

Öğrencilerimiz karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştiriyor, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazıyor ve sistemi çalışır hale getirebiliyor.

GOOGLE SITES (5, 6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize verilen Google Sites eğitimleri ile her öğrenci kendine ait bir web sitesi oluşturur. Google Okulu olduğumuz için her öğrenciye kendine ait bir web sayfası oluşturma imkanı sağlayan okulumuzda Google dokümanlar, tablolar kullanımı ile ilgili kullanımlar sunarak öğrencimize birçok alanda beceri kazandırmaktadır.

HTML (5, 6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize verilen günlük olarak yoğun şekilde kullandığımız web siteleri ve bu siteleri oluşturan web sayfalarının arka planları, web sitelerinin çalışma prensipleri aktarılır. Çocuklarımız derslerde web sayfalarını herhangi bir hazır editörü kullanarak değil, Not Defteri gibi en ilkel yazılımı kullanılır.

Öğrencilerimiz bir web sayfasını oluşturan tüm HTML işaretlerini tek tek kendileri yazıyorlar. Böylece günlük kullandıkları o havalı web sayfalarının aslında arka planda çalışan kod kümelerinden (HTML işaretleri, CSS, Javascript vb.) meydana geldiğini yaşayarak öğreniyorlar. Web Tasarımı derslerinin ilk yılında ağırlıklı olarak HTML ve basit seviyede CSS öğrenen çocuklarımız ikinci yıllarında HTML’nin yanında, HTML5, CSS ve basit seviyede Javascript öğrenmektedir.

SKETCHUB (6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda Ortaokul 6 ve 7.sınıf öğrencilerimize verilen Google Sketchup, bilgisayara offline kullanılan oldukça başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Tinkercad’e göre kullanımı biraz daha ayrıntılı bilgi ve beceri gerektirir. Bir öğrenci ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiği bir şeyin tasarımını bu platformda bulunan kütüphanedeki binlerce örnekten esinlenerek oluşturabilmekte ve hızla üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alabilmektedir.

PYTHON (6 ve 7.sınıflar)

Python, öğrencilere ileri seviye programla ortamlarının kütüphane kullanımı, otomatik tamamlama, nesnelerin özellikleri ve metotları gibi en temel bileşenlerini tanıma ve kullanma fırsatı vermektedir.

Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir.

JAVASCRIPT (7.sınıflar)

Okulumuzda 7. sınıf öğrencilerimize verilen günlük kullandıkları Web Tasarımı derslerinin ilk yılında ağırlıklı olarak HTML ve basit seviyede CSS öğrenen çocuklarımız ikinci yıllarında HTML’nin yanında, HTML5, CSS ve basit seviyede Javascript öğrenmektedir. Javascript, yazılım geliştiriciler tarafından tercih edilen en popüler kodlama dilleri arasındadır. Javascript ile web sitenin fonksiyonlarını artırabilir veya dinamik web sitesi oluşturabilirler.

E-STEM (5, 6 ve 7.sınıflar)

Okulumuzda 5,6 ve 7.sınıf öğrencilerimize verilen disiplinlerarası öğretimin uygulama alanı olan E-Stem derslerinde Fen, Matematik kullanarak diğer disiplinlerin katkılarıyla programlanan projeleri hayata geçirmek için Robotik Kodlama dersinde elde ettiği kazanımlarda problem durumlarına çözümler aranması istenmektedir. Yıl boyu yapılan projeler toplanıp sene sonunda Stem Sergisinde sergilenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK ve İNOVASYON (6 ve 7.sınıflar)

Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, mobil kodlama gibi başlıklar altında teknik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimizin, bu becerilerini kullanarak hayata değer katacak inovasyonlara imza atabileceklerinin farkında olmalarını hedefliyoruz.

Avrupa Birliği Çocuklar İçin Girişimcilik Kazanımları kapsamında girişimciliği “bir kişinin karşılaştığı bir probleme çözüm üretmek üzere inisiyatif kullanması” olarak tanımlıyor. Bu çerçevede, eğitimlerimizde ticaret ve paradan önce girişimciliğin ‘tutku’, ‘odaklanmak’, ‘azim’, ‘sabır’, ‘takım çalışması’, ‘sürekli öğrenme’ gibi özellikler gerektirdiğini bilişim alanında dünyanın sayılı girişimcilerinin ve ünlü bilim insanlarının kendi cümleleriyle anlatıyoruz.