Oğuzkaan Koleji

Disiplinlerarası öğretim yöntemi en az iki farklı disiplinde (derste) işlenen konuların birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi yöntemidir.

Örneğin; Fen Bilimleri dersinde “Kuvvet ve Hareket” ünitesindeki bileşke kuvvetler hesaplanırken ve yol-zaman-sürat arasındaki ilişki bulunurken, Matematik dersinde “Sayılar ve İşlemler” ünitesindeki “Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri doğal sayıya böler.” kazanımlarıyla; Sosyal Bilgiler dersinde “İnsanlar-Yerler ve Çevreler” ünitesindeki “Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar” kazanımıyla ilişkilendirilmesi yapılmaktadır. Bunlarla birlikte Türkçe dersinde de diger derslerde işlenen konuları kapsayan ve kurallar çerçevesinde bir metin yazdırılmaktadır. Bu çalışma yöntemi bütün dersleri birbirleri ile ilişkilendirdiğinden sanki her ders ortak işleniyormuş gibi bilginin pekişmesini sağlar.

Disiplinlerarası öğretim yöntemi ile öğrenen öğrenciler;

 • Bir konuya farklı pencerelerden bakmayı ve öğrendikleri bilgileri birbirleri ile ilişkilendirmeyi öğrenirler.
 • Öğrenmiş oldukları bilgileri nerede ve nasıl kullanabileceklerinin farkına varırlar.
 • Öğrenmeye duyarlılıkları artar.
 • Yaşanan olaylara bütüncül bakmayı ve kritik – analitik∏ düşünmeyi öğrenirler.
 • Sorunları görme ve çözüm için yeni fikirler geliştirme becerileri artar.
 • Sınıftaki en pasif öğrencilerin bile derse etkin katılımını ve öğrenmekten zevk almasını sağlar.
 • Disiplinlerarası geçiş yapmak öğrenciler için eğlenceli, merak uyandırıcı ve dikkat çekici olmaktadır.
 • Yapılan öğretim etkinlikleri farklı öğrenme biçimine sahip öğrencileri harekete geçirmekte ve öğrenilenlerin pekişmesini sağlamaktadır.
 • Disiplinlerarası öğretim etkinliğinin uygulama alanı olan STEM çalışmaları öğrencilerin öğrenme etkinliğine aktif katılımını, kendi hız ve düzeyinde ilerlemelerini, grup olarak nasıl öğreneceklerini kararlaştırmalarını ve öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktadır.
 • Disiplinlerarası öğretim ve STEM eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını, beyin fırtınası yapabilmelerini ve kendi üretkenliklerini ortaya çıkarmalarını sağladığından öğrencilere öz güven duygusu ve kendini ifade etme becerisi kazandırmaktadır.
 • Bu yöntem öğrencilerin öğrenimden beklentilerini değiştirdiği gibi bazı derslere olan ön yargı ve korkularını da kırdı.

Sonuç olarak disiplinlerarası öğretim yöntemi; öğrencilerin sorumluluk alma, analitik düşünme, yaratıcılık, planlama, güçlü iletişim, farklı kültürleri anlayabilme, hızlı karar verme, iş birlikçi çalışma yapabilme, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilme gibi beceriler olarak tarif edilen 21. yüzyıl becerileri edinmelerini sağladığından geleceğin öğretim yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Disiplinlerarası öğretim programı ve öğretim içerikleri her sınıf düzeyinde öğretim ekibimiz tarafından ortak olarak hazırlanır ve ortak olarak uygulanır.

DİSİPLİNLERARASI EĞİTİMLE KLASİK ÖĞRETİMİN FARKLARI

Klasik Öğretim Yöntemi Disiplinlerarası Öğretim Yöntemi
Her ders kendi kapsamı doğrultusunda öğretilir. Tüm dersler birbirleri ile ilişkilendirilerek işlenir.
Öğrenci derste aktif değildir, öğretmeni dinler. Öğrenci öğrenme etkinliğine katılır, derste aktiftir.
Her ders kendi kuralları doğrultusunda öğretildiğinden öğrenci öğrendiği bilgiler arasında ilişki kuramaz, akademik farkındalığı gelişmez. Öğrenci öğrendiği bilgileri birbirleri ile harmanlayarak akademik farkındalığı gelişir.
Öğrenci öğrendiği bilgiyi olduğu gibi kabul eder. Öğrendiği her konuya farklı disiplinlerin penceresinden bakmayı öğrenir.
Klasik yöntemle öğrenen öğrencinin öğrendiği bilgiyi kullanma, düşünme ve çözüm üretme becerisi gelişmez. Öğrendiği bilgili kullanma, düşünme ve çözüm üretme becerisi gelişir.
Klasik yöntemle öğrenilen bilgiler kısa sürede unutulur. Disiplinler arası öğretim yöntemi kalıcı öğrenme sağlar.
Klasik yöntemle öğrenen öğrencilerin sınavlarda başarılı olabilmek için daha çok çaba harcamaları gerekir. Disiplinler arası öğretim yöntemi ile öğrenen öğrenciler sınavlarda ve LGS’de daha başarılı olurlar.
Öğretim ekibinin özel hazırlık yapmasını gerektirmez. Öğretim ekibinin özel hazırlık ve öğretim planı yapmasını gerektirir.

Disiplinlerarası Öğretim Planlaması

Bu program temel akademik branşlardaki öğretim ekibimizin tüm detaylarını birlikte çalışarak hazırladıkları Oğuzkaan Kolejine özgü bir programdır. Haziran ve ağustos seminerleri döneminde iş birliği içinde çalışan öğretim ekibimiz yıl boyunca hangi hafta hangi konuların işleneceği, hangi çalışmaların ve etkinliklerin yapılacağı, hangi STEM projelerinin yürütüleceği planlanır ve her ay veli ve ögrencilerimizle paylaşılır. Bu planlama tüm okullarımızda eğitim öğretim çalışmalarının ortak yürütülmesini sağlar. Öğretim ekibimizin yürüttüğü hazırlık süreci eğitim öğretim planlamasının ekip ruhu ile oluşturulmasını sağladığı gibi öğretmenlerin öğretebilme algılarını da degiştirdi.