Oğuzkaan Koleji

TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ

Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için çocuklarımızın mümkün olduğunca çok sözcükle tanışmalarını sağlıyoruz.

  Bu kapsamda;
 • Tekerleme - Parmak Oyunları - Şiir - Haftanın Kelimesi
 • Şarkı - Bilmeceler - Öykü Anlatma - Her Güne Bir Bilgi
 • Öykü Oluşturma - Yarım Öyküyü Tamamlama çalışmaları yaptırıyoruz.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:

İlkokula hazırlık çalışmaları çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal beceriler, bilişsel ve dil becerileri, öz bakım ve fiziksel beceriler gibi bütün alanlarda desteklendiği çalışmalar bütünüdür.

Dolayısıyla okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır.

Okul öncesi okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil, onların ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için gerekli ön becerileri kazandırmaktır.

Çocuklarımızın ilkokula geçişte hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yaptığımız akademik öğrenimin temellerini atıyoruz.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında;

 • Kalem kullanma ve el becerisi geliştirme,
 • Görsel ve işitsel algı,
 • Çizim çalışmaları,
 • Noktaları birleştirerek şekil oluşturma çalışmaları yapıyoruz.

İlkokula okul öncesi eğitim almış olarak başlayan çocuklarla okul öncesi eğitim almamış çocuklar arasında gelişimsel fark belirgin olarak görülmektedir.

GEMS (MATEMATİK - FEN EĞİTİMİ)

GEMS : Çocukların fen ve matematik bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirme­lerini, temel kavram ve yöntemlerini anlamalarını sağlamayı hedefleyen bir öğretim programıdır. GEMS eğitimi uygulamasını çocuklarımızın görerek, keşfederek bilinçli öğrenmesini ve kendi isteği doğrultusunda öğrenime katılıp kaliteli öğrenmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Bu uygulama aynı zamanda bir disiplinlerarası öğretim uygulamasıdır.

GEMS eğitimi ile öğrencilerimizin;

 • Fen ve matematikte yer alan öncü kavramları anlamalarını sağlıyoruz.
 • Gözlem yeteneklerini güçlendiriyoruz.
 • Yeni bilgi ve fikirler oluşturmalarına öncülük ediyoruz.
 • Bağımsız öğrenme becerileri edinmelerini sağlıyoruz.
 • Güçlü sosyal ilişkiler kurarak ekip çalışması yapabilme becerilerini geliştiriyoruz.
2022-2023 GEMS KONULARIMIZ
EYLÜL AYI  
EKİM AYI  
KASIM AYI PENGUENLER
ARALIK AYI KARINCALAR
MART AYI KURBAĞALAR
NİSAN AYI UĞUR BÖCEKLERİ
MAYIS AYI YUMURTALAR

SİMÜLATİF ÖĞRENME ORTAMI

Simülatif öğrenme ortamı, belirlenen konuların okul ve sınıf düzenlemelerinin çocukta gerçeklik hissi uyandıracak şekilde hazırlanmasıdır. Bu şekilde çocuklar herhangi bir ön bilgi verilmeden konunun ne olduğunu kendileri keşfeder. Günün her saatinde öğrenmeye devam ederler.