Oğuzkaan Koleji

Anasınıfı eğitimimizde, ölçme değerlendirme ile çocuğun aylık kazanım hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı ölçülür.

  Ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için;
 • Her ay yaş gruplarına göre aylık gelişim ve kazanım hedefleri belirlenir.
 • Aylık olarak belirlenmiş olan hedefler belirli bir program dahilinde uygulanır.
 • Her ay sonunda öğretmen, çocukların aylık kazanım hedeflerine göre gelişim durumlarının çok net olarak gözlenebildiği öğrencimizle ilgili görüş ve önerilerinin de yer aldığı "Neler Öğrendim" dokümanını velilerimize iletilir. Çocuğun, hafta içinde aldığı eğitimi anne babası ile tekrar etmesi, eğitimi daha fazla önemsemesi, öğrendiklerini pekiştirmesi için her hafta cuma günü velilerimize bir hafta boyunca yapılan etkinlik ürünlerini ve hafta sonu yapılmak üzere kazanım tekrar çalışmaları gönderiyoruz.
  Bu çalışmaların özellikleri:
 • Yapılmaya başlandığı andan itibaren ödev gibi değil eğlenceli bir hikaye okuyormuş gibi hissettirmesi,
 • Doğrudan soru soramayan yaş grubunun özelliklerine uygun hikayeleştirilmiş halde sunulması,
 • Anlama ve dikkat becerilerini geliştirilmesi,
 • Aktarılan olaylarla ilgili çocuğun kendi çözüm­lerini gerçekliğe uygun şekilde aktarmasını sağlaması,
 • Yorum becerisini kazandırmasıdır.

PORTFOLYO

Öğrencilerimiz, dönem boyunca eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrendikleri bilgi ve becerileri anne babasına kendi dili, aklı, yüreği ve bilgisiyle sergiler. Öğrencilerimiz, sunumlarını hem Türkçe hem öğrendikleri dillerde (İn­gilizce-İspanyolca) yaparlar.

2022-2023 PORTFOLYO KONUMUZ VÜCUDUMUZA YOLCULUK

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLARIMIZIN SAHİP OLDUĞU BECERİLER

 • Kendi işini kendi yapmayı öğrenirler, kendi kendine yemeye ve giyinmeye alışırlar.
 • Öz bakım becerileri edinirler.
 • Kesme, yapıştırma, boyama, oyun hamuru ile üç boyutlu tasarım yapma, kalem tutma gibi fiziksel faaliyetler yaparak ince motorbecerileri gelişir.
 • İş birliği duygusu ve sosyal ilişkileri gelişir.
 • Koşma, zıplama gibi faaliyetlerle kaba motor becerileri gelişir.
 • Sanatsal ve sportif yetenekleri gelişir.
 • Akademik algıları güçlenir.
 • Bağımsızlık ve kendine güven duyguları gelişerek ilkokula uyum sorunu yaşamazlar.

Kısaca; çocuğun desteklenmesi gereken tüm gelişim alanlarının bu yıllardan sonraki dönemlerde desteklenmeye çalışıl­ması çocukta telafisi mümkün olmayan gecikmelere neden olmaktadır. Bu nedenle de okul öncesi eğitimi almak her çocuğun hakkıdır.