Oğuzkaan Koleji

Disiplinlerarası öğretim yöntemi tüm derslerin birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi ve öğrencinin öğrenmenin merkezine alınmasıdır.

Bu yöntemde öğrenme tek bir derse bağlı kalmayıp farklı derslere de atıfta bulunularak öğretildiği için öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrendikleri konulara bütüncül bakmayı öğrenmelerini sağlamaktadır.

Örneğin: Öğretmen Türkçe dil etkinliği dersinde trafik ve taşıt­lar konusunu işlerken aynı hafta işleyeceği matematik etkin­likleri dersinde taşıt resimlerinin yer aldığı "Kaç Tane?" çalışmasını ya da Dikkat ve Görsel Algı etkinlikleri dersinde taşıt­ların yer aldığı sudoku çalışmaları yaptırabilir. Aynı şekilde Türkçe dil etkinliğinin dersinde "Vücudumuzu Tanıyalım" konusu işlendikten sonra Gems uygulamasında parmak izlerimiz incelenerek vücudumuz konusu ile ilgili öğretilere devam edile­ bilir. Bilişsel etkinlikler dersimizde işlediğimiz şekiller konusu, sanat etkinlikleri dersimizde şekillerden yaratıcılık çalışması olarak kullanılabilir. Böylece öğrencilerimiz tüm derslerde ana tema üzerinden farklı disiplinlerin kazanımlarını da yaşarlar. Bu öğrenme yönteminde öğretmen öğrencilerinin ilgisini çekmek ve onların derse aktif katılımını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenler; araştırmalar, grup çalışmaları ve sunumlar yaptırarak öğrencileri öğrenmenin merkezine alır.

Disiplinlerarası öğretim yönteminin öğrenmeye etkileri :

  • Bu yöntem öğrencilerin yaratıcılığını desteklemekte ve öğren­cilere birlikte çalışma becerisi kazandırmaktadır.
  • Öğrencilerin öğretim etkinliğine aktif katılımı, kendi hız ve düzeylerinde ilerlemelerini ve sorumluluk almalarını sağlamaktadır.
  • Yapılan öğretim etkinlikleri farklı öğrenme biçimine sahip öğrencileri harekete geçirmekte öğrenmenin pekişmesini sağlamak­tadır.
  • Hayal güçlerini kullanmak, beyin fırtınası yapmak, kendi üretkenliklerini ortaya çıkarmak, öğrencilere öz güven ve kendini ifade etme becerisi kazandırmaktadır.
  • Disiplinlerarası geçiş yapmak öğrenciler için eğlenceli, merak uyandırıcı ve dikkat çekici olmakta öğrencilerin farklı düşünme bece­rileri geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak disiplinlerarası öğretim yöntemi;

Öğrencilerin sorumluluk alma, analitik düşünme, yaratıcılık, planlama, güçlü iletişim, farklı kültürleri anlayabilme, hızlı karar verme, iş birlikçi çalışma yapabilme, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilme gibi beceriler olarak tarifle­nen 21. yüzyıl becerileri edinmelerini sağladığından geleceğin eğitim yöntemi olarak kabul edilmektedir.

Disiplinlerarası öğretim programımız ve öğretim içeriklerimiz öğretim ekibimiz tarafından ortak olarak hazırlanır ve ortak olarak uygulanır.