Oğuzkaan Koleji

 

OKUL BAŞARISININ %33’Ü
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ İLE AÇIKLANMAKTADIR

0-6 yaş, erken çocukluk dönemi çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açılardan en hızlı geliştiği ve öğrenmeye en açık olduğu yıllardır. Okul öncesi dönemi çocuğun kişilik özelliklerinin şekillendiği, öğrenme becerilerinin %60-70’nin kazanıldığı ve tüm gelişim alanlarındaki hızlı değişimlerin görüldüğü önemli bir süreçtir.

Okul öncesi eğitim alan çocuk duyuşsal, bilişsel ve psiko-motor alanlarda kendisinden beklenen temel becerileri kazanmış olarak ilkokula başlar.

Çocuklarımızın gelecek başarıları için yapacağımız en büyük iyilik onları okul öncesi eğitiminden mahrum etmemektir.

 

Saygılarımızla
OĞUZKAAN KOLEJİ