Oğuzkaan Koleji

BUGÜNÜN ÖĞRENCİLERİNİ DÜNÜN
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE EĞİTEMEZSİNİZ

Öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için onların akademik sağlamlıkları kadar sosyal-duygusal sağlamlıkları için de çalışıyoruz.

Öğrencilerimizi akademik alanda tam donanımlı yetiştirmek için disiplinlerarası eğitim uygulaması yapıyoruz. Bu uygulamayla öğrencilerimizin bütüncül, etkin ve kalıcı öğrenmesini sağladığımız gibi meraklı olmalarını, hayal güçlerini ve yaratıcılık becerilerini kullanabilmelerini; analitik düşünme, yaratıcılık, iş birlikçi çalışma yapabilme becerilerini geliştiriyoruz.

Disiplinlerarası öğretim planlaması her sınıf düzeyinde öğretim ekibimiz tarafından ortak ve okulumuza özel üretilmiştir.

Dünyada yaşanan hızlı değişim bilinmezlikleri de beraberinde getiriyor. Bilinmezliklerle baş edebilmek ise duygusal sağlamlık başka bir ifade ile sosyal ve duygusal becerilere sahip olmayı gerektiriyor. Özellikle küçük yaşlarda verilen sosyal-duygusal beceriler eğitimi onların gelecekte daha mutlu, sorunlarla baş edebilen, kendini tanıyan ve sorumluluklarını bilen birey­ler olmalarını sağlıyor. Öğrencilerimizi bu alanda destekleyebilmek için öğretim ekibimiz özel ve uygulamalı eğitimler almışlardır.

Öğretim amacımız geleceğe tam donanımlı bir nesil yetiştirmektir.

Saygılarımızla