Oğuzkaan Koleji

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje tabanlı öğrenme; öğrenci merkezli, disiplinlerarası gelecek dünya konu ve uygulamaları ile bütünleştirilmiş öğrenme aktivitelerini içeren bir öğrenme modelidir.

Proje çalışmasının en önemli özelliği çocukların ya da öğretmenin seçilen bir konu hakkındaki sorularına cevap bulmaya odaklanan araştırma çabası gerektirmesidir. Okul öncesi dönemde çocuklar büyük bir öğrenme coşkusu yaşarlar ve çevrelerinde gördükleri her şeyi sorgularlar. Proje tabanlı eğitim okul öncesi çocukların meraklarına hitap eden, fen başarılarını ve bilişsel süreçleri kullanma düzeylerini artıran en uygun yöntemlerden biridir.

Öğretim programlarımızın içine ucuz ve kolay bulunabilir malzamelerle yapılacak fen projeleri entegre ediyoruz.

2022-2023 PROJE KONUMUZ GELECEK GERİ DÖNÜŞÜMDE

"Gelecek Geri Dönüşüm"'de başlığı altında yapılacak tüm projeler Mart ayı içinde sergilenir.

Öğretim programlarımızın içine ucuz ve kolay bulunabilir malzemelerle yapılacak fen projeleri entegre ettik.

Okul öncesi dönemde verilen fen eğitimi;

 • Bilişsel yeteneği geliştirir,
 • Uygun bilimsel soru sormayı öğretir,
 • Deney verilerini organize etme ve yorumla­ma ve bu verilere dayalı anlaşılabilir sonuç çıkarma becerileri kazandırır.

Ayrıca;

 • Yaşam boyu öğrenmeyi destekler,
 • İlgi, merak, araştırma ve yaratıcılık beceril­erini geliştirir,
 • Farklı zeka alanlarını kullanabilmesini sağlar,
 • Grupla birlikte ve iş birliği içinde çalışmayı öğrenme becerisi kazandırır.

BİLİŞSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI

Bilişsel gelişim; çocuğun düşünme, akıl yürütme, karar verme, dikkat, algı, bellek, dil gelişimi, okuma ve yazma, problem çözme, anımsama, yaratıcılık gibi birçok özelliği içerir.

Çocuklarımızın bilişsel becerilerini geliştirmek için onlara çeşitli etkinlikler yaptırıyoruz.

Bilişsel gelişim etkinlerimizden örnekler;

 • Sayıları, şekilleri ve renkleri tanıma,
 • Farklılıkları ve benzerlikleri bulabilme,
 • Gruplama, sınıflama ve sıralama yapabilme,
 • Dikkat ve hafıza gerektiren etkinliklere odaklanabilme,
 • Kavramaları tanıma ve uygun yerde kullanabilme.