Oğuzkaan Koleji

1. YABANCI DİL: İNGİLİZCE


5.SINIFTA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNE DENK İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİYORUZ

5.sınıf İngilizce öğretimindeki hedefimiz, öğrencilerimizin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır.5. sınıfta 14 saati bulan yabancı dil eğitimimizle öğrencilerimiz yıl sonunda duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeye geliyorlar.

Öğrencilerimizi İngilizce olarak dinleme-anlama-okuma-yazma ve duygu ve düşüncelerini net olarak ifade edebilme becerilerinde istediğimiz düzeye ulaştırmak için öğretim yılı başında Seviye Belirleme Sınavı yapıyoruz. Bu sınavın sonuçlarına göre öğrencilerimizi seviye gruplarına ayırarak onlara farklı öğretim programları uyguluyoruz. İngilizce yeterlilik seviyesi çok iyi olma yan öğrencilerimiz zorunlu olarak cumartesi günleri de okula gelerek daha yoğun bir İngilizce eğitimine alınırlar. Hafta içinde 9 saat olan İngilizce eğitimimiz hafta sonunda yaptığımız 5 dersle birlikte 14 saate çıkmaktadır.

Öğrencilerimize hafta içinde öğrendikleri konularla ilgili hafta sonunda yapılmak üzere çalışma kâğıtları hazırlıyoruz ve öğrencilerimizin tüm hafta boyunca öğrendikleri konuları pekiştirmelerini sağlıyoruz. Her hafta sonu öğrencilerimize kelime ödevleri vererek, hafta başında bu kelimeleri kullanarak cümleler yazdıkları quizler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin kelimeleri ne kadar öğrendiklerini pekiştiriyoruz ve derslerimizde “Speaking”e (konuşma) ağırlık vererek öğrencileri mizin bu kelimeleri günlük hayatta kullanmalarına olanak sağlıyoruz.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı olarak içselleştir melerini sağlamak için yıl içinde seçtiğimiz kitapları okutup ders içinde kitap irdelemesi yaparak öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin gerek derslerin içeriğine yönelik olarak gerekse dünyaya daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamak amacıyla, okudukları metinler üzerinde derinlemesine düşünmelerini ve tartışmalarını sağlayarak sunumlar ve proje çalışmaları yapıyoruz.

Kültür Tanıtımı

5. sınıf öğrencilerimizi, Kültür Tanıtımı etkinliği ile İspanyolca ve Almanca dillerinin kullanıldığı ülkeler, bu dillerin geçerli olduğu akademik, sanatsal ve kültürel alanlar, bu dilleri bilmenin bize sağladığı faydalar gibi konularda bilgilendiriyoruz. Etkinlik İngilizce, Almanca ve İspanyolca dillerinde 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Bu sayede hem öğrenciler arası etkileşim sağlanıyor hem de 5. sınıf öğrencilerimiz 3. yabancı dil tercihlerini yapmadan önce merak ettikleri hususlarda bilgi sahibi oluyorlar. Öğrencilerimizin iletişim becerileri gelişirken, aynı zamanda dil öğrenmenin önemini ve faydalarını da keşfediyorlar.

6. Sınıf İngilizce Programı: 6. sınıfta odak noktamız; öğrencilerimizin yabancı dilde fikirlerini açık ve etkili bir biçimde ifade etmeleri, ses tonu, konuşma hızı, tonlama, vurgu ve vücut dilini kullanarak iletişim kurmalarını sağlamaktır. Ayrıca farklı türlerdeki metinleri okumalarını, metinle ilgili soruları yanıtlamalarını, yazılı ifadelerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

7. Sınıf İngilizce Programı: Öğrencilerimizin kendilerine verilen yerel ve küresel konularla ilgili sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmalarını hedefliyoruz. Konuşma becerilerini bir üst düzeye getirmenin yanı sıra zamanda çeşitli konulardaki dinleme parçaları esnasında not tutma becerisi kazanmalarını, akademik ve kişisel alanlarda okuma, anlama ve yazma yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin sadece yabancı dil öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda değişik kültürleri tanımalarını hedefliyoruz. İkinci dönem itibariyle öğrencilerimizle 8. sınıfa hazırlık çalışmalarına da başlıyoruz.

Quiz Show

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz kültür, sanat, fen bilimleri, tarih, coğrafya, spor, müzik, sinema gibi birçok farklı alanda sorulan soruları yanıtlamak için takımlar halinde yarışıyorlar. Ekip ruhuyla hareket eden öğrencilerimiz, İngilizceyi günlük yaşamlarına dahil ederek dil öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyorlar. Quiz Show etkinliği, öğrencilere farklı alanlarda bilgi edinme ve eğlenme fırsatı sunarken, aynı zamanda takım ruhu ve işbirliği becerilerini de geliştirme imkanı sağlıyor.

8.SINIFA ÖZEL YABANCI DİL ve LGS HAZIRLIK PROGRAMI

8. sınıf öğretim programımız öğrencilerimizin bir metni dinleyerek, içinde bilinmeyen kelimeler olsa da ana fikrini ve detaylarını, konuşmacının duygularını algılayabilmelerini; İngilizce bir programı, filmi ya da belgeseli izleyerek ana fikri ve belirli örnekleri anlayabilmelerini; değişik türde hikaye ve metinleri okuyup anlayabilmelerini; konu hakkındaki bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yorum yapabilmelerini hedeflemektedir.

8.sınıf öğrencilerimizin LGS yabancı dil sınavında tüm soruları doğru yapabilmesi için özel bir program uyguluyoruz. Bu amaçla devlet okullarında okutulan kitapları da tarayarak özel testler oluşturuyoruz. Bu yıla kadar uygulanan sınavlarda öğrencilerimizin gösterdiği yabancı dil başarısıyla gurur duyuyoruz.