Oğuzkaan Koleji

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞVURU AŞAMALARI

Dünya genelinde üniversiteler, öğrenci alım işlemlerinde özerktir ve tüm süreci kendi komisyonları ve kurulları ile yürütürler. Bu sebeple de başvuru koşulları ve istenen belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterir. Bununla beraber, değişmez olan bazı koşullar, evraklar ve öğrencilere öncelik sağlayan özellikler hemen her üniversitede aynıdır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Dünyadaki tüm üniversiteler, başvuru aşamasında öğrenciyi daha iyi tanımak için bazı yazılı belgeler ister. Bunların ilki olan “Letter of Motivation (Motivasyon Mektubu)”, öğrencinin başvurduğu üniversitede ve belirgin olarak başvurduğu yükseköğretim programlarında okumak konusundaki istekliliğini bir özgeçmiş içeriğiyle yazılı olarak sunduğu ve bu istekliliğine dayanakları belirttiği bir mektuptur.

İkinci belge olan “Letter of Reference (Referans Mektubu)”, bu öğrenci hakkında onu yakından tanıyan öğretmenlerinin yazdıkları ve onu üniversiteye tavsiye ettikleri mektuplardır. Bu mektuplarda öğrencinin onu özel kılan özellikleri ve bunların başvurduğu programlarla uyumluluğu dile getirilir.

Her iki mektubun da içeriksel olarak zengin olabilmesi için öğrencilerin üniversitelerin seçim yaparken değerlendirmeye aldığı kriterleri bilmesi bunlarla ilgili girişimlerde bulunup deneyim biriktirmiş olması esastır.

    Üniversiteler öğrenci seçiminde genel olarak dört ana başlıkta değerlendirme yaparlar:
  1. Akademik Performans ve Dil Yeterliliği
  2. Kişisel Gelişim ve İş Deneyimi
  3. Proje Çalışmaları
  4. Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları

1. Akademik Performans ve Dil Yeterliliği Değerlendirmesi

Öğrencilerin liselerindeki ders notlarını gösteren transkript belgeleri tüm üniversitelerce istenir. Bunun yanında başvurulan üniversitenin eğitim dilindeki yeterliliği gösteren bir belge de (IELTS, TOEFL, DUOLINGO, Sprachcaffe vb.) zorunlu evraklar arasındadır.

Bu evraklara ek olarak birçok üniversite uluslararası geçerliliği olan akademik testlerin sonuçlarını da değerlendirmeye alır ve bunlarda başarılı olan öğrencilere öncelik verir. SAT ve AP bunlar arasında en çok kullanılan sınavlardır. Öğrencilerin bu sınavlardaki başarılarına hem referans hem de motivasyon mektuplarında gönderme yapılır.

2. Kişisel Gelişim ve İş Deneyimi

Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için yaptıkları sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar da çok yönlülük, takım çalışmasına uygunluk, adanmışlık, disiplin gibi kavramlara işaret ettiği için üniversite komisyonlarınca önemsenir. Bu çalışmalarında resmi kurum ve kuruluşlara bağlı etkinliklerde bulunan, örneğin lisanslı sporcu olan, bir müzik aleti çalıyor olup bir yardım konserinde sahne almış olan vb. öğrenciler aynı zamanda burs kazanma olanağı da yakalayabilirler. Özellikle sertifika aldıkları çalışmalar öğrencilerin başvurularına önemli katkılar sağlar.

3. Proje Çalışmaları

Bu hedef belirlemek, ihtiyaç belirlemek, kaynak oluşturmak, plan yapmak, uygulamak, analiz yapmak ve sunum yapmak gibi aşamaları tamamlayan her türlü proje üniversite alım komisyonlarınca çok değerli görülür. Özellikle okumak istediği programla ilgili projelerde bulunmuş öğrenciler daha avantajlı konuma geçebilirler. Örneğin, Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği okumak isteyen bir öğrencinin yapacağı bilişim ve mühendislik temelli projeler o öğrencinin kabul edilme şansını arttırır.

4. Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Çalışmaları

Öğrencilerin gerek akademik becerilerini kullanarak oluşturdukları ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri (17 Küresel Sürdürülebilirlik Hedefine yönelik projeler gibi) gerekse de kendilerine hiçbir yararı olmayacak ama yardıma ihtiyacı olanlara hizmet ettikleri toplum hizmeti projeleri kabul aşamasında çok değerlidir. Bu çalışmalar, öğrencinin kendisini parçası olduğu topluluğa, topluma ve hatta dünyaya adayan özverili bir birey olduğunun bir işareti olarak görülür ve üniversite komisyonlarınca kendi kurumlarına da katkı sağlama potansiyeli olarak değerlendirilir.

Öğrencilerin tüm bu çalışmalarının derlendiği ve topladıkları sertifikalarının saklandığı bir portfolyolarının olması çok önemlidir. Okulumuzun Amazon ile yaptığı işbirliği ile öğrencilere sunduğu Certifix (Blockchain Temelli Sertifika Yönetim Sistemi) de bu konuda öğrencilerine geleceğe yönelik olanaklar sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 8 Eylül 2023 tarihinde yaptığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle öğrencilerin her dönem tüm derslerden bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini lise yılları boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı çalışması yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Öğrencinin yapmış olduğu bu çalışmalar öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Ayrıca bakanlık, öğrencileri üç ayrı kurumdan kendi istekleri doğrultusunda sertifika almaya da yönlendirmektedir.

  • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün; e-yaygın öğretim sisteminden,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumlarının (BTK); Akademinin uzaktan eğitim modülleri içinde yer alan paket beceri kurslarından,
  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulacak beceri kurslarından seçim yapabileceklerdir. Bu kursları tamamlayan öğrencilerin sertifikaları e-portfolyo dosyasına işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı bu değişikliklerden anladığımız kadarıyla önümüzdeki yıllarda bu belgeler üniversiteye girişte sınavla birlikte değerlendirmeye alınacaktır.