Oğuzkaan Koleji

WCEP (ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI)

Öğrenci Değişim Programı; Milli Eğitim Bakanlığından onaylı, 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine değişim öğrencisi olma şansı veren bir programdır. Değişim programı için yurt dışına giden öğrencilerimiz gittikleri ülkenin eğitim bakanlıklarından uluslararası öğrenci kabul etme yetkisine sahip olan liselerde eğitim alırlar.

Anlaşmalı kurumumuz olan WCEP, yani Worldwide Cultural Exchange Program, merkezi Toronto’da bulunan, başta Kanada Eğitim Bakanlığı olmak üzere toplam 14 ülkenin öğrenci değişim programları organizasyonunu yürüten, farklı kültürleri kişisel bir aile ortamında bir araya getirerek ömür boyu sürecek dostluklar kurmaya odaklanan, bununla birlikte yüksek akademik başarı ve sosyal beceriyi merkezine alan bir organizasyondur.

WCEP, kültürel değişim programlarına katılacak öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini sınamak için Kanada Eğitim Bakanlığı onaylı ve Amerika, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya ve İrlanda tarafından tanınan CELS Testi kullanır. CELS Test ile öğrencilerin ana dili İngilizce olan bir ülkedeki lise derslerini takip edip edemeyeceği, verilen yazılı materyali anlayıp anlayamayacağı değerlendirilir. Bu sınavdan 190 ve üzerinde puan alan öğrenciler WCEP ile anlaşmalı olan liselerde eğitim görmekle ilgili sözlü değerlendirmelere yani mülakatlara alınır. Bu mülakatlar hem öğrencilerle hem de velilerle yapılır. Öğrencilerin ülke dışına gitmeye hazır olup olmadığı kadar ailelerin de çocuklarını göndermeye hazır olup olmadıkları bir komisyonca incelenir.

Öğrencilerin kültürel olarak donanması ve İngilizce yeterliliklerini daha ileri bir seviyeye taşımak için başvurdukları bu programın en önemli özelliklerinden birisi, hiçbir Türk öğrencinin başka Türk öğrencilerin olduğu okullara gönderilmemesine özen gösteriliyor olmasıdır. Bu sayede öğrencimiz, sadece gittiği ülkenin vatandaşları ile zaman geçirerek değişim programını bütünüyle yaşar.