Oğuzkaan Koleji

ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SINAVLAR)

Liselerimizde farklı amaçlara yönelik sınavlar uyguluyoruz. Uyguladığımız sınavların tek ortak özelliği yapılan her sınav sonrasında veli ve öğrencilere geri bildirim verilmesidir.

Konu Tarama Sınavları (KTS):

Düzenli aralıklarla yapılan konu tarama sınavlarının amacı; öğrencilerimizin işlenen konuları ne düzeyde öğrendiklerini belirleyerek veli ve öğrencilere geri bildirim vermek ve eksiği olan öğrenciler için ek çalışma düzenlemektir.

KTS TM (Türkçe – Matematik) 30+30=60 soru
KTS FEN (Fizik-Kimya-Biyoloji) 20+20+20=60 soru
KTS SOSYAL-9 (Tarih-Coğrafya-Din) 26+25+9=60 soru
KTS-SOSYAL-10/11 (Tarih-Coğrafya-Felsefe-Din) 20+18+13+9=60 soru

9.sınıfta KTS-TM, KTS-FEN, KTS-SOSYAL-9 sınavlarından 1.dönem üçer tane ve 2.dönem ikişer tane olmak üzere toplam 15 KTS uygulanır.

10.sınıfta her iki dönemde de üçer tane KTS-TM, KTS-FEN, KTS-SOSYAL-10/11 olmak üzere toplam 18 KTS uygulaması yapılır.

11 MF öğrencilerine, her iki dönem üçer tane KTS-TM üçer tane KTS-FEN olmak üzere toplam 18 KTS uygulanır.

11 TM-TS öğrencilerine, her iki dönem üçer tane KTS-TM, üçer tane KTS-SOSYAL olmak üzere toplam 18 KTS uygulanır.

Yabancı Dilde Konu Tarama Uygulamaları:

Quiz başlığı altında 9 ve 10. sınıflarda her dönem ikişer tane konu tarama uygulaması yapılır. Bunun yanında her hafta “spellcheck” ölçümü yapılır.

Konu tarama sınavlarında her hangi bir desten yeterli başarıya ulaşamayan öğrenciler eksiklerini gidermek için kendi kendilerine çalışmaları başarının ön koşuludur.

Gelişim Takip Testleri (GTS)

9 ve 10. sınıflarda uyguladığımız gelişim takip sınavları öğrencinin analiz, sentez, yorum ve çıkarım yapmak gibi üniversiteye yerleştirme sınavı ile örtüşen becerileri ölçmeye yönelik 100 soruluk sınavlardır.

Birinci dönem 3, ikinci dönem 3 olmak üzere yılda 6 defa yapılır. Bu sınavların sonucunda öğrencinin eksiklerini giderebilmek için etüt çalışması yapılır.

10. sınıfın sonuna gelindiğinde öğrencinin tüm alanlardaki ortalamaları onlara alan seçimi konusunda yol gösterir.

GTS soru sayıları Türkçe 25 + Tarih 13 + Coğrafya 12 + Matematik 25 + Fizik 9 + Kimya 8 + Biyoloji 8 şeklinde dağılmaktadır.

YKS Denemeleri

11. ve 12.sınıflarda TYT – AYT ve YDT’ye yönelik olarak uyguladığımız deneme sınavlarıdır.

11.sınıfta

1.Dönem : 3 TYT
2.Dönem : 3 TYT + 3 AYT/YDT

denemesi yapılarak öğrencilerin üniversiteye etkin hazırlanması sağlanır.

12.sınıfta

1.Dönem : 4 TYT + 3 AYT/YDT
2.Dönem : 3 TYT + 3 AYT/YDT denemesi yapılır.

21 Gün Sınavları

YKS’nin yaklaştığı dönemde NLP temelli bir sistemle 22 gün süreyle 11 TYT, 11 AYT/YDT sınavı yapılmaktadır.

Bu çalışmalara ek olarak işlenen her konu ile ilgili öğrencilere çalışma testi verilir.

Okul Yazılılarına Hazırlık

Yazılı sınavlar haftasından önce öğrencilerimize örnek yazılı sınavı soruları göndererek yazılılara daha etkin hazırlanmaları sağlanır.

Fen ve teknoloji lisesi öğrencileri 11.ve 12.sınıflarda YKS’ye yalnızca MF puan türüne yönelik hazırlanabileceklerdir.