Oğuzkaan Koleji

DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM

2021-2022 eğitim öğretim yılında disiplinler arası öğretim sistemine geçiyoruz ve bu sistemimizi “STEM Temelli Proje Tabanlı Öğretim Uygulaması” ile destekliyoruz.

Disiplinler arası öğretim, akademik derslerin birbirleri ile ilişkilendirilerek öğretilmesi yöntemidir.

Bu yöntemin en temel özelliği öğrenciye “farklı disiplinlerde” öğrendiği bilgilerin birbirleri ile ilişkisini göstererek öğrenciyi derinlemesine öğrenmeye yöneltmesidir. Disiplinlerarası öğretim uygulaması, öğretim ekibinin de birlikte çalışaraj özel hazırlık yapmalarını gerektirdiğinden okulda gerçek anlamda bir öğrenme sinerjisi oluşturmaktadır.

Sistemin öğrenciye ve öğrencinin öğrenmesine sağlayacağı faydalar;

  • Öğrenci farklı derslerde öğrendiği bilgilerin birbiri ile ne kadar ilişkili olduğunun ve öğrendiği bilgiyi nasıl ve nerelerde kullanabileceğinin farkında olur.
  • Tüm öğrendiği bilgiyi tek potada eritmeyi öğrenen öğrencinin düşünme, hayal etme, yaratıcılık ve üretme becerisi gelişir.
  • Öğrencinin öğrendiği bilgi kalıcı hale gelir, öğrenci eğitim geleceğini ve kariyer planını daha kolay planlayabilir.
  • Öğrenci gerçek öğrenmenin keyfine varır, öğrenme motivasyonu yükselir.

STEM temelli proje tabanlı öğretim, öğrencilerin disiplinler arası öğretim yöntemi ile ilişkilendirerek öğrendiği teorik bilgileri ve bilişim teknolojileri eğitiminde edindiği bilgileri kullanarak pratik uygulamalara dönüştürmesini sağlar.

İki yıldır ortaokul düzeyinde uygulayıp test ettiğimiz ve öğrencilerimizin hem derinlemesine öğrenme yöntemini benimseyerek kalıcı öğrenme becerisi edindiği hem de okulda yapılan sınavlarda diğer sınıflara göre daha başarılı olmalarını sağladığını gördüğümüz bu yöntemi 2021-2022 öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlayarak liselerimizde de uygulama kararı aldık.

STEM temelli proje tabanlı öğretim ile öğrenciler, teorik derslerde disiplinler arası öğretim yöntemiyle işlenen konulara yönelik problem durumları veya projeler için bilim veya tasarım atölyelerinde çözüm üretmeye yönlendirilir.

Öğrencilerin bu çalışmayı gerçekleştirebilmeleri için onlara, tüm bilgi birikimlerini ve inovatif düşünme adımlarını kullanarak problemi görme, araştırma yapma, çözüm yöntemini belirleme, tasarım yapma, prototip üretme aşamaları boyunca mentorluk yapılır.