Oğuzkaan Koleji

 

Beşinci ve Dokuzuncu Sınıfta Hazırlık Sınıfı Eğitimine Denk İngilizce 

Yabancı dil bilmek; o dilde düşünüp o dilde iletişim kurabilmektir. Dil öğretiminde önemli olan öğrencileri 4 temel beceriyi ( okuma, yazma, dinleme, konuşma ) kullanabilecek düzeye ulaştırmaktır. Özellikle dinleme ve konuşma becerisinin gelişimi, iletişim kurabilmek için olmazsa olmaz gerekliliktir. 

İletişim teknolojilerinin çok büyük bir hızla gelişimi, gençlere dünyanın her yerindeki akranları ile iletişim kurmayı zorunlu hale getirdiğinden, daha fazla yabancı dil öğrenmelerini gerektiriyor. 

Oğuzkaan Koleji’nin öğrencilerine sunduğu ayrıcalıklardan biri de; anaokulunda başladığı İngilizce ve İspanyolca öğretimine, beşinci ve dokuzuncu sınıfta hazırlık sınıfı eğitimine denk İngilizce öğretimi vererek bu dili içselleştirmelerini sağlamasıdır. 

Ayrıca anaokulundan Anadolu lisesine kadar tüm öğrencilerimizin yabancı dilleri en çağdaş öğretim tekniklerini kullanarak, zevkle, istekle ve eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz. 

Yabancı dil öğretirken aynı zamanda, 21. yüzyıl gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizin düşünme, sorgulama becerilerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuğunuzun, yabancı dili iletişim kurabilecek kadar iyi öğrenmesi sizin için de önemli ise gelin birlikte başaralım. 

Saygılarımızla,
OĞUZKAAN KOLEJİ