Oğuzkaan Koleji

 BİZ KİMİZ?

Oğuzkaan Koleji 1992 yılında Çapa’da (Fatih) eğitimci ve eğitim gönüllüsü kişiler tarafından kurulmuştur. Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, başarıyı ilke edinmiş nesiller yetiştirerek Türk gençliğine ve ülkemizin geleceğine hizmet etmeye devam etmektedir.

Şu anda İstanbul’da 9 kampüsle eğitim öğretim hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

 EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Atatürk’ün “Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.” deyişinden hareketle çocuklarımızı ve gençlerimizi hem kendi geleceklerini hem de ülkemizin geleceğini gözeterek yetiştirmeyi ilke edindik.

Bu amaçla tek tek her öğrencimizin çalışma alışkanlığı ve çalışma disiplini edinmesi, öğrenme sorumluluğunun kendisine ait olduğunun farkına varması için onlara gerekli desteği veriyoruz.

Eğitim öğretimde başarı, geleceğe en doğru şekilde projeksiyon tutabilme becerisine bağlıdır.

Dünyada teknolojiden iletişime, bilimden üretime kadar her şeyin büyük bir hızla değiştiği bu yıllarda öğrencilerimizi geleceğin yetişmiş insanından beklenenenlere göre yetiştirmek için eğitim öğretim programlarımızı eğitimle ilgili bilimsel verilerin ışığı altında sürekli güncelliyoruz.

 ÖĞRETİM ORGANİZASYONUMUZ

Oğuzkaan Kolejinde eğitim öğretim uygulamaları Eğitim Koordinatörlüğünün ortak olarak aldıkları kararlar doğrultusunda yürütülmektedir. Tüm okullarımızın her eğitim kademesinde ve her sınıf düzeyinde (Anasınıfından Anadolu Lisesine) ortak müfredat ve ölçme değerlendirme programı uygulanmaktadır. Öğretim programlarının ortak yürütülebilmesi için okullarımızdaki zümreler kendi içlerinde zümre başkanına, zümre başkanları, tüm zümreleri yöneten zümre koordinatörüne bağlı olarak çalışmaktadır. Tüm zümrelerin senkronize çalışması okullarımızda farklı uygulamalar yapılmasını önlediği gibi ortak öğretim programına yönelik ölçme değerlendirme sistemi okullarımızda verdiğimiz eğitim öğretim kalitesinin yeterliliğini ölçmemizi ve önlem almamızı kolaylaştırmaktadır.

 EĞİTİME BAKIŞ AÇIMIZ / ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ

Bilim, teknoloji ve üretimde yaşanan hızlı değişim insanın aldığı eğitimin yeterliliğini ve ihtiyaçlarını karşılama düzeylerini de değiştirdi.

Beş on yıl öncesine kadar, eğitim piramidinin üçüncü basamağına ulaşmış olmak öğrencinin tüm öğrenme ihtiyaçlarını karşılarken günümüz öğrencilerinin başarı kriteri için bu beceriler yeterli değil. 21.yüzyılın yetişmiş insanından beklentileri, öğrencinin algoritmik düşünmesini ve öğrendiği tüm disiplinlerle ilgili bilgilerin bir potada eritilmesini gerektiriyor.

Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu bilince ulaşmaları çocuklarımızın geleceği için hayati önem taşımaktadır.


EĞİTİMİN İNSAN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA DÜZEYLERİ

Oğuzkaan Koleji
1) Temel Yeterlilik Düzeyi

Her insanının kendini ifade edebilmesi ve yaşadığı topluma alt düzeyde uyum sağlayabilmesi Türkçe, matematik bilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu beceriler akademik öğrenimin olmazsa olmaz gereklilikleridir.

2) Orta Yeterlilik Düzeyi (Mesleki Yeterlilik Düzeyi)

İnsanın yaşadığı doğayı ve doğanın kurallarını, dünya toplumlarının geçirdiği evreleri ve içinde yaşadığı toplumun değerlerini, kurallarını anlayabilmesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerle ilgili disiplinleri anlamlandırması ile mümkündür. Temel yeterliliklere alt yeterliliklere sahip olan her insan daha düne kadar toplumda belirli bir mesleği yapabilecek donanıma sahip oluyordu.

3) Entellektüel Yeterlilik Düzeyi

Temel ve alt yeterliliklere sahip olan insan dünyanın diğer toplumları ile iletişim kurmak için yabancı dil öğrenip diğer toplumlarla iş yapabilecek donanıma ulaştığında iş bulabilme ve daha fazla kazanabilme şansına ulaşıyordu. Bu düzeye ulaşan insan kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere daha fazla ilgi duyup bu alanlarda da kendisini geliştirdiğinden entelektüel insan olarak kabul ediliyordu. İçinde yaşadığımız günlerde giderek bu devrin sonuna yaklaşıyoruz. Artık çoğu işi makineler ve robotlar yapmaya başladığından iş alanları giderek insansızlaşıyor. Özellikle 2000'li yılların başında doğmamış olan çocuklar eğitimlerini tamamlayıp iş hayatına atılacağı yıllarda standart insana ihtiyaç da en alt düzeye inmiş olacak. Bu nedenle gelecekte bu becerilere sahip olmak, iş bulabilmek için yeterli olmayacak. Günümüzde bile genç işsizliği oldukça yüksek düzeylere ulaşmış durumda. Yakın gelecekte iş bulabilme şansı 21.yüzyıl becerilerine sahip olmakla mümkün olacak.

4) E-STEM

STEM; (Sciense) Bilim, (Technology) Teknoloji, (Engineering) Mühendislik ve (Mathematics) Matematik bilgilerinin İngilizce olarak yazılışının baş harflerinin kısaltılması ile ortaya çıkmıştır.

STEM eğitimi; Öğrencinin farklı derslerde öğrendiği bilgileri ortak bir bilgi havuzunda harmanlayarak sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla bakabilmesini sağlamak olarak düşünülebilir.

Stem eğitimi; öğrenciye kaliteli öğrenme, öğrendiği bilgileri günlük hayatta kullanabilme, yaşam becerilerini, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmede uygulayabilme olanaklarını ve yaratıcılık becerilerini geliştirir. Okullarımızda eğitim öğretim programımızı STEM eğitimine uygun hale getirmek için oluşturduğumuz "ÇEKİRDEK STEM" ekibimiz farklı zümrelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu ekibimizin görevi, öğrencilere belirli bir konuya farklı disiplinlerden bakmayı öğretmektir. 2017-2018 öğretim yılında profesyonel destek alarak başladığımız STEM eğitimi öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimizi de heyecanlandırmaktadır.

5) Kodlama - Robotik

Bilim insanları 21.yüzyılı, yapay zeka çağı, elektronik çağ, robot çağı kısaca siber çağı olarak tanımlıyor. 21.yüzyıl yüksek teknolojili ürünler üreten bireylerin veya toplumların öne çıktığı bir çağ olacak. Bu nedenle STEM eğitiminin devamı olarak anaokulundan, Anadolu lisesine kadar tüm eğitim kademelerinde kodlama- robotik derslerini zorunlu dersler listesine aldık. Kodlama - Robotik öğrenmek öğrenciye sistematik düşünme, problemlerin farkına varabilme ve çözümü düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünme ve 21. yüzyıl becerileri yapabilmeyi kazandırır.