Oğuzkaan Koleji

 

Öğrencilerimiz 4. Sınıfta Trafik ve İlk yardım projeleri ile trafiğin ne olduğunu, bir yaya olarak trafikte nasıl davranması gerektiğini, toplu taşıma araçlarından nasıl yararlanılacağını, ilkyardım projelerinde de temel ilkyardım konularının neler olduğunu yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Sınıf öğretmenleri ve okul hemşirelerimizle birlikte yürütülen proje ile öğrencilerimiz edindikleri deneyimleri okuldaki diğer öğrencilerimizle paylaşarak, alt sınıflardaki öğrencilerimize sunumlar ve uygulamalar yaparak “Toplum Hizmeti” adına ilk adımlarını atmış oluyorlar.

Proje sonunda öğrencilerimiz;

  • Taşıtların günlük yaşamdaki yerini bilir, trafiği oluşturan unsurları tanır.
  • Trafik kazalarının nedenlerini kavrar.
  • Trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanıyorlar.
  • İlkyardımın insan hayatındaki önemini kavrıyorlar.
  • Basit yaralanmalarda, burun kanamalarında, küçük yanıklarda ilkyardım tekniklerini kullanmayı öğreniyorlar.
  • Çevrelerindeki insanları uyararak “Toplum Bilincini” geliştirmeye katkıda bulunuyorlar.
  • “Trafik ve İlkyardım” gönüllüleri olarak sorumluluk alıyor ve bu sorumlulukları yerine getirerek güven duygularını ve problem çözme becerilerini geliştiriyorlar.