Oğuzkaan Koleji

 

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Biz de bu amaçla okullarımızda Sıfır Atık konusuna verdiğimiz önemle kaynaklarımızın tükenmemesi için sürdürülebilirliği önemsiyor ve bu konularda çalışmalar yapıyoruz.

 

Atıkları ayrıştırmayı öğreniyor, sonrasında koridorlarımıza koyduğumuz atık ayrıştırma kutuları ile alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz.

 

Ayrıştırdığımız atıkları belediyelere teslim ediyor tekrar dönüştürülmesine katkıda bulunuyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri :

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 yılına kadar ülkelerin önlerine koyduğu bir hedefler manzumesidir. Dolaylı veya dolaysız birçok hedef ve alt hedef gençlik ile ilgilidir. Özel olarak iklim değişikliği hedefine bakıldığında gençliğin rolüne belirli alt hedeflerde atıf yapıldığı görülmektedir. Afetlerden etkilenme, öğretim programlarına iklim değişikliğinin dâhil edilmesi ve temsiliyet mekanizmalarının yaratılması öne çıkmaktadır.

Gençlik örgütlenmeleri incelendiğinde de gençlerin çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları ortaya çıkmaktadır. Özellikle küresel iklim değişikliği konusunda gençler yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlar kurdular, farkındalığı arttırıcı çalışmalar yaptılar ve siyasilerden küresel ısınma ile mücadele için gerekli önlemleri acilen almalarını talep etmişlerdir. Küresel iklim değişikliğinin yarattığı ortamda yetişen gençler, çevre eğitiminden ekolojik yaşama, çevre protestolarından doğa korumaya birçok alanda bilinçlenmeye ve kendi sözlerini söylemeye başladılar.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyadaki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir ve BM Genel Sekreteri’nin bir girişimidir.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek hedefiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti

Bizde Oğuzkaan Kolejleri olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu programa dahil olarak Sürdürülebilirlik adına büyük bir projeye imza atmış bulunmaktayız.

 

Bu projeyle birlikte amaçlarımız;

 • Gençlere yönelik eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye olan duyarlılığın, sorumluluğun ve bilincin arttırılmasını sağlamak.
 • Çevre bilinci konusunu tüm eğitim kademelerinde müfredata almak.
 • Gençler arasında, çevreye zarar vermeyen araç ve ürünlerin kullanımını özendirmek.
 • Gençlerin enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili bilinçlenmelerini sağlamak.
 • Geri dönüşüm hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak, geri dönüşüm noktalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve kullanımını teşvik etmek.
 • Çevrenin korunmasını ve gençlerde çevre duyarlılığının arttırılmasını sağlayacak uyarıcı mesajlar içeren programlar hazırlanması konusunda medya desteği sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Gençleri yenilenebilir enerji başta olmak üzere her türlü (nükleer enerji de dâhil) enerji kaynağı hakkında bilimsel gerçekler ışığında bilgilendirmek, enerji ve çevre arasındaki ilişki hususunda gençlerde gerekli bilinci oluşturmak.
 • Doğa sporları teşvik edilerek gençlerde çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Gençlerin çevre ile iç içe olacağı, doğada zaman geçirmelerini ve doğayı sevmelerini sağlayacak çevre eğitim parklarının oluşturulmasını sağlamak.
 • Gençlik merkezleri, gençlik kampları ve gençlere yönelik projelerde gençlerin doğayı tanımalarını ve doğada zaman geçirmelerini sağlayacak faaliyetler düzenlemek.
 • Gençlik doğa kamplarının sayılarını arttırarak daha fazla gencin faydalanmasını sağlamak.