Oğuzkaan Koleji

 

Eko-Okullar Programı, okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Eko-Okullar Programındaki en önemli bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komite üyelerinin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerin diyalog kurabilme becerilerini geliştirir ve iyi bir yurttaşlık eğitimi almalarını sağlar.

EKO-OKULLAR PROGRAMI KONULARI;

 • Çöp-atık & geri dönüşüm (İki yıl boyunca zorunlu konu)
 • Enerji
 • Su
 • Biyolojik çeşitlilik
 • Tüketim alışkanlıklarımızdır.

PROGRAMIN FAYDALARI;

Programın uygulanması, öğrencilerin çevre bilinci geliştirdiği kadar, yaşamları boyunca kullanacakları alışkanlıklar kazanırlar.

Programa katılan öğrencilerin;

 • Tüketim alışkanlıkları değişir,
 • Ekip çalışması becerisi,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.