Oğuzkaan Koleji

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okulda bir destek birimi değildir. Aksine okulun temel bileşenlerinden biridir. Okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere yol gösteren; küçük sorunların henüz büyümeden üstesinden gelebilmesi için öğrencilere rehberlik eden; profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere ve velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele de psikolojik danışmanlık hizmeti veren bir birimdir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti, danışanın kendi kendisine yardım etmesine yardım etmektir. Asıl amaç; sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile gelecekte karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme stratejileri geliştirmesini sağlamaktır.

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdır ve doğal olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Bireysel ya da küçük grup danışmanlık hizmetleri ya da büyük grup rehberlik çalışmaları ile herkese ulaşmak, birimde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ana görevidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak ilkokul öğrencilerine yönelik çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şöyledir:

 • Her öğrenciyi biricik, eşsiz kabul ederiz.
 • Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı birinci önceliğimizdir.
 • Öğrencilerin ve velilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 • İlkokuldan sonra başlayacak olan ortaokul dönemlerini en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 • Büyük ölçekte eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 • Orta ölçekte eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile işbirliği yaparız.
 • Küçük ölçekte dört yıllık ilkokul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 • Gizlilik ilkesinden ödün vermeyiz.
 • Tüm ilkelerimizi gerçekleştirmek için yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederiz.

İlkokul akademik beklentilerin, performans kaygısının başladığı ilk yıllardır. Bunun yanında ilkokul öğrencisi, arkadaş ilişkilerinde bağımsızlık kazandığı, ilişkilerde kendisini gösterebildiği yıllara başlangıç yapar. Arkadaş ilişkilerine verdiği önem ve anlamlı ilişki kurarken gösterdiği performans bakımından çocukları gözlemlemek, rehber öğretmene/psikolojik danışmana önemli ipuçları sağlar. Bu sebeple birim olarak, ilkokul öğrencilerinin oyun içi davranışlarını ve duruşlarını değerlendirdiğimiz oyun gözlemi çalışmalarımız, en az birebir görüşmelerimiz kadar önemlidir.

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın, çocukların iç dünyalarını anlayarak çözümlemesi ve onlara ne yönde destek olabileceği konularında yol gösterici olan oyun terapisi çalışmaları, öğrencilerin kendilerini ifade etme olanakları sağlamanın yanında arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusundaki becerilerinin de gelişmesi hedefi ile planlanmaktadır. Bunun yanında otoriteye karşı tutum ve davranışlarının da gözlemlendiği bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin yaşayabilecekleri sorunlar hakkında bilgi edinilerek önleyici rehberlik çalışmaları planlanmaktadır.

Öğrencilerin yaşamında oyundan daha fazla öneme sahip olan en etkin olgu ailedir. Bu bakış açısı ile her velimiz ile yaptığımız Veli-Öğrenci-Rehber Öğretmen görüşmeleri ile çocuğun gelişiminde önemli olan süreçleri değerlendirerek müdahale gerektiren alanlar için planlama yapılır. Karşılıklı beklentilerin, var olan ya da olası çatışmaların, hem olumlu hem de olumsuz yaşantıların değerlendirmelerinin yapıldığı bu toplantılar ile öğrencinin psikososyal ve akademik gelişimi için aileye yol gösterilir.

Tüm bunların yardımı ile hedeflerimiz:

 • Öğrencinin kendisini tanımasını sağlamak,
 • Öğrencilere ve velilere problem çözme yetisini geliştirmesi yönünde destek olmak,
 • Öğrencileri gerçekçi kararlar almaya yönlendirmek,
 • Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için seçenekler sunmak,
 • Öğrencilerin çevreleriyle uyumlu bir birey olmaları için onlara yol göstermek,
 • Tüm bunlar sonucunda her öğrencinin kendisini gerçekleştirmiş bir birey olmasını sağlamaktır.

Bu hedeflere ulaşabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, çocukların gelişimlerindeki farklılıkları gözeterek yöntemsel yaklaşımlar uygulamaktadır.

Çocukları tanımak ve uygun yöntemi uygulamak adına yapılanlar aşağıdaki gibidir:

 • Bireysel Görüşmeler,
 • Grup Rehberliği,
 • Test Teknikleri,
 • Envanter Uygulamaları,
 • Test Dışı Teknikler(Gözlem, Anekdot, Otobiyografi vb.),
 • Veli Görüşmeleri

Akademik gelişimini takip etmek adına, okul tarafından uygulanan sınavlar sonrasında öğrencinin performansı bireysel görüşmelerle değerlendirilir. Sosyal ve bilişsel gelişimlerinin yanı sıra akademik gelişimleriyle ilgili de veliler ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Görüşmelere ek olarak çeşitli ölçme araçları kullanarak öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, ilgi ve yeteneklerini tespit etmek de Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanın görevlerinden birisidir. Bu amaçla kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenci Tanıma Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Aile Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Bir İnsan Çiz /Resim Yorumlama