Oğuzkaan Koleji

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okulda bir destek birimi değildir. Aksine okulun temel bileşenlerinden biridir. Okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere yol gösteren; küçük sorunların henüz büyümeden üstesinden gelebilmesi için öğrencilere rehberlik eden; profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere ve velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele de psikolojik danışmanlık hizmeti veren bir birimdir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti, danışanın kendi kendisine yardım etmesine yardım etmektir. Asıl amaç; sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile gelecekte karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme stratejileri geliştirmesini sağlamaktır.

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdır ve doğal olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Bireysel ya da küçük grup danışmanlık hizmetleri ya da büyük grup rehberlik çalışmaları ile herkese ulaşmak, birimde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ana görevidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şöyledir:

 1. Her öğrenciyi biricik, eşsiz kabul ederiz.
 2. Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı birinci önceliğimizdir.
 3. Öğrencilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 4. Ortaokul sonrası başlayacak ve onları üniversiteye taşıyacak lise yıllarını en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 5. Büyük ölçekte eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 6. Orta ölçekte eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile işbirliği yaparız.
 7. Küçük ölçekte dört yıllık ortaokul hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 8. Gizlilik ilkesinden ödün vermeyiz.
 9. Tüm ilkelerimizi gerçekleştirmek için yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederiz.

Ortaokul eğitimi, öğrencilerin hemen hemen tüm eğitim hayatını şekillendiren kritik bir öneme sahiptir. Artan ders çeşitliliği ve iyi bir liseyi kazanacak kadar puan elde etme hedefiyle akademik gelişimin önem kazandığı ve dolayısıyla sınav kaygılarının yoğunlaştığı bir dönem olmasının yanı sıra bedensel değişim sancılarını da içeren bir süreçtir.

Birimde görevli Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, bu süreçte öğrencilerin bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişiminin içinde yaşadığı toplumla uyumlu ve gelecek hedeflerine yönelik olarak tamamlanmasını hedefler. Bu hedefe ulaşmak adına yapılan çalışmalar sonucu öğrencilerin elde ettikleri beceriler ile aşağıda listelenmiş ara hedeflere ulaşmaları amaçlanır:

 • Öğrenciler, kendilerini farkında olacak ve başkalarını anlayacak,
 • Öğrenciler, yeteneklerini keşfedecek ve bunları kullanacak,
 • Öğrenciler, karşılarına çıkan fırsatları fark edecek ve bunları olumlu biçimde değerlendirecek,
 • Öğrenciler, sosyal ilişkilerini düzenleyebilecek ve karşılaştığı sosyal sorunlara çözüm bulacak,
 • Öğrenciler, bugünkü yaşamlarını ve geleceklerini planlayabilecek,
 • Öğrenciler, özelliklerine uygun eğitim ve meslek alanlarını belirleyecek ve bunlara yönelecek,
 • Öğrenciler, tüm bunlarında sonucunda hedeflediği başarıya ulaşacak.

Bu ara hedeflere ulaşması için gerekli olan becerileri kazanmasına yönelik çalışmalar ile ilgili Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman, araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarını öğrenci, öğretmen ve ailelerle paylaşılır.

Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Ortaokul düzeyindeki çocukların yetişkin otoritesi ile bağları lise öğrencilerine nazaran daha olumlu ve güçlüdür. Bu sebeple çocuğun ailesi ve öğretmeni ile kurduğu ilişkinin sağlamlığı ve niteliği, öğrencinin başarısına ivme kazandıracak etkenlerin başında gelir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, bu üç unsuru ayrı ayrı değerlendirilerek öğrencilere yaklaşır. Gerektiği zaman öğrenci, öğretmen ya da veli ile birebir görüşmeler yapıldığı gibi, gerektiği zaman hem öğretmen, hem öğrenci hem de ailenin bulunduğu toplu görüşmeler de yapılır.

Özel eğitim gerektiren öğrenciler varsa veya kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine yönelik bireyselleştirilmiş rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilir.

Eğitsel  Rehberlik Hizmetleri

Ortaokul öğrencileri için ders çalışma ve kitap okuma alışkanlıklarının gelişmesi büyük önem arz ettiği için tüm Oğuzkaan Koleji ortaokullarında kayıtlı öğrencilerin her akşam 30 dakika kitap okuma ve 30 dakika konu tekrarı yapma görevi bulunmaktadır.

Öğrencilerin, gelecek akademik yaşantıları için temel oluşturan bu görevleri en yüksek verimlilikle tamamlamasını sağlamak için Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman tarafından öğrencilere verimli ders calışma teknikleri ve zamanı iyi kullanma becerilerine yönelik bireysel danışmanlık ve/veya grupla rehberlik hizmetleri verilir. Her öğrenci ile özel ve kendi yaşamına uygun bir ders çalışma programı hazırlanır. Bu programlar hazırlanırken zaman ve sayı sınırı değil sorumluluk bilinci ön planda tutulur ve haftalık olarak takip edilir.

Her öğrencinin TEOG sınavlarında potansiyelinin en üst seviyesinde başarım göstermesini sağlamak adına hazırlanmış olan yoğun ama öğrenciyi yıpratmayan bir eğitim programı uygulanan Oğuzkaan Ortaokullarında tam öğrenme modeline uygun olarak öğrencilerin öğrendikleri bilgileri gerçek hayat ile eşleştirmesini sağlamaya yönelik ders dışı etkinlikler planlanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, bu etkinlikler konusunda yönetime ve sosyal kulüplere rehberlik ederek öğrencilerin bilgilerini kalıcı hale getirmesini sağlar.

Mesleki Rehberlik Hizmetleri

Mesleki yönelim için lise yıllarını beklemek yerine ortaokul yıllarında bu önemli seçim için gerekli altyapıyı alan öğrenciler lisede daha doğru seçimler yapmaktadır. Bu sebeple Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından meslek tanıtım faaliyetleri yürütülür. Uygulanan envanter ve ölçekler ile öğrencilerin yeteneklerini, ilgilerini ve mesleklere yönelik değer kavramlarını keşfetmeleri sağlanır. Bu sayede, öğrencilerin ortaokul eğitimini sadece liseye geçmek için kullanılan bir basamak olarak değil, yaşam boyu öğrenme modelinin bir aşaması olarak görmesi sağlanır.

 

Tüm çalışmalarımızda bize yol göstermesi için ve öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, ilgi ve yeteneklerini tespit edebilmek amacıyla uyguladığımız test ve envanterler şunlardır:

 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Tutumu Envanteri
 • Sosyometri ve Kimdir Bu?
 • Öğrenci Tanıma Envanteri
 • Mesleki Eğilim Envanteri
 • Aile Envanteri
 • Problem Tarama
 • Başarızlık Nedenleri Envanteri