Oğuzkaan Koleji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, okulda bir destek birimi değildir. Aksine okulun temel bileşenlerinden biridir. Okul ortamının öğrenciler ve öğretmenler için en verimli şekilde işletilmesi konusunda yöneticilere yol gösteren; küçük sorunların henüz büyümeden üstesinden gelebilmesi için öğrencilere rehberlik eden; profesyonel destek gereken durumlarda öğrencilere ve velilere, gerektiği zaman öğretmenlere ve diğer personele de psikolojik danışmanlık hizmeti veren bir birimdir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti, danışanın kendi kendisine yardım etmesine yardım etmektir. Asıl amaç; sorunu çözmek değil, bireyin sorunu çözme konusunda etkin rol almasını ve edindiği beceriler ile gelecekte karşısına çıkacak benzer sorunlar ile de baş etme stratejileri geliştirmesini sağlamaktır.

Okul ortamında öğrenciler tek başlarına bulunmazlar; öğretmenler, yöneticiler, idari personel ve diğer tüm çalışanlar da okul ortamının bir parçasıdır ve doğal olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kapsamında yer alırlar. Bireysel ya da küçük grup danışmanlık hizmetleri ya da büyük grup rehberlik çalışmaları ile herkese ulaşmak, birimde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanların ana görevidir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak lise öğrencilerine yönelik çalışmalarımızda temel ilkelerimiz şöyledir:

 1. Her öğrenciyi biricik, eşsiz kabul ederiz.
 2. Öğrencilerin psikososyal gelişimi ve sağlığı birinci önceliğimizdir.
 3. Öğrencilerin sorunlarını çözerek değil, yaşamlarının devamında da işlerine yarayacak sorun çözme becerileri elde etmelerini sağlayarak onlara yardımcı oluruz.
 4. Liseden sonraki yaşamlarını en yüksek kalitede geçirmelerini sağlayacak psikososyal ve akademik altyapıyı edinmelerine yönelik önleyici ve müdahaleci programlar hazırlarız.
 5. Büyük ölçekte eğitim ortamının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yönetim ile işbirliği yaparız.
 6. Orta ölçekte eğitim ve öğretim verimliliğini korumak ve/veya geliştirmek için öğretmenler ile işbirliği yaparız.
 7. Küçük ölçekte dört yıllık lise hayatının en yüksek kazanç ile geçmesi için her öğrenci ile ÖZEL olarak ilgileniriz.
 8. Gizlilik ilkesinden ödün vermeyiz.
 9. Tüm ilkelerimizi gerçekleştirmek için yaşam boyu öğrenme tarzını benimseyerek alanımızla ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederiz.

Tüm bu ilkelere sadık kalarak öğrencilere üç ana başlık altında hizmet vermekteyiz.

 

1) Mesleki Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak amacı ile farklı kuramlardan ve araçlardan faydalanarak onlara rehberlik ederiz. Bu bağlamda, öğrenci portalımızda yüklü ölçek, envanter ve anketleri kullandığımız gibi optik formlar ile kısa zamanda sonuç aldığımız araçları da kullanmaktayız.

Kullandığımız araçlar ile öğrencinin yeni farkındalıklar kazanarak cevaplamasını sağlamaya çalıştığımız sorular şunlardır:

 1. Hangi akademik alanlardaki bir meslekte daha başarılı olurum? (Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri)
 2. Hangi akademik alanlardaki bir meslekte daha mutlu olurum?
 3. İdeal çalışma ortamım nasıldır?
 4. Çevremle ve insanlarla kurduğum ilişkinin bana uygun meslekteki önemi nedir?
 5. Maddi olanakların meslek seçimimdeki önemi nedir?
 6. Manevi tatminin meslek seçimimdeki önemi nedir?

Bu sorulara her öğrencinin vereceği cevaplar farklılık gösterebilir. Bu çalışmalar ile ideal sonuçlar elde etmiş oluruz. Ancak, hayatın gerçekleri hakkında bilgi edinmeleri de en az bu çalışmalar kadar önemlidir. Bu sebeple, her sene iki kere düzenlenen Kariyer Günü etkinlikleri planlanır ve her öğrencimiz ders seçimi yapacağı 11. sınıf öncesinde 12 mesleği uzmanlarından en fazla 24 kişilik gruplar hâlinde düzenlenen paneller ile tanıma fırsatı bulur. Küçük gruplar halinde yapılması ve kesintisiz 1 saat boyunca meslek uzmanı ile yakın temas halinde olmaları öğrencilerin daha önce yaptıkları idealizm temelli çalışmalar ile eşleştiği zaman öğrencilerin doğru seçim yapmaları konusunda kaliteli bir hizmet sağlanmış olur.

Ders seçimleri sonrasında 11 ve 12. sınıflarda 12 kere daha katılacakları paneller ile yaşayabilecekleri kafa karışıklıklarına ve fikir değişikliklerine yönelik de bir rahatlama yaşayan öğrencilerimiz, üniversiteye yerleşmek için tercihlerin yapılacağı zamanda kararlı ve hedefe yönelmiş bir şekilde yüksek öğretime geçiş yaparlar.

 

2) Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerin okula gelmesinin birincil sebebi eğitim almaktır. Ne yazık ki gerek geçmiş yıllardaki bilgi eksiklikleri, gerekse kendi öğrenme tarzları ve stratejileri hakkında yeterli farkındalığa sahip olmama durumu, öğrencilerin başarılı olmasına ya da başarılarını artırmalarına engel olabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak, öncelikle bu durumların oluşmasına engel olacak önlemler almaya yönelik şu çalışmalar yapılır:

 1. Tüm öğrencilere yönelik verimli ders çalışma tekniklerinin eğitimleri verilir ve ders çalışma programları hazırlanır.
 2. sınıf öğrencisi olarak okula yeni katılan öğrencilerin ve ara sınıflara nakil gelen öğrencilerin geçmiş yıllardaki akademik durumları incelenir ve TEOG/SBS sonuçları değerlendirilir. Bunun yanında kayıt zamanı yapılan Akademik Durum Değerlendirme Sınavlarının (ADDS) sonuçları ile ilgili zümreler ile toplantılar yapılır.
 3. Bu değerlendirmeler ve toplantılar sonucunda sıkıntı yaşayabilecek öğrenciler tespit edilerek öğrenciler ile görüşmeler planlanır ve öğrencilerde sıkıntı oluşmasını önlemek için kimlerden nasıl destek alacakları konusunda rehberlik edilir.
 4. Eğitsel sorunlar ile karşılaşma olasılığı olan öğrenciler hakkında ilgili ders öğretmenleri ile görüşmeler yapılır ve iki taraftan takip edilir.
 5. Veli ile iletişime geçilerek evde nasıl davranmaları gerektiği hakkında rehberlik edilir ve öğrencinin evdeki durumu hakkında bilgi edinilir.

 

Tüm bu çalışmalara rağmen eğitsel sorunlar yaşayan ve dolayısı ile akademik olarak başarısız olan öğrencilerin başarı durumlarını düzeltmeleri için aşağıdaki çalışmalar yürütülür:

 1. Başarısızlık yaşayan öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenmek için anket düzenlenir.
 2. Öğrencilerin ders çalışma programları ve çalışma tekniklerinin verimliliğinin gözden geçirilmesi için bireysel ya da küçük grupla danışmanlık çalışmaları yapılır. Yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmeleri ve bu yeni duruma uyum sağlamaları için öğrencilere rehberlik edilir.
 3. ÖBDS koçu ile birlikte öğrencinin akademik durumundaki okul içi aksaklıklarını çözümlemek için ders öğretmenleri ile görüşmeler yapılır.
 4. Öğrencinin başarılı olmasında engel oluşturan okul dışı yaşantısı üzerine ailesi ile görüşülür ve yapılması gereken değişiklikler var ise bu konuda aileye rehberlik edilir.
 5. Öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılarak süreç boyunca motivasyonunun devam etmesi sağlanır.

 

3) Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Her kişinin hayatında üstesinden gelemediği sorunlar, içinden çıkamadığı ikilikler ya da benzeri sıkıntılar, yaşam kalitesini olumsuz biçimde etkileyerek mutsuz olmasına sebep olabilir. Bizim amacımız, öğrencimizin bu sorunların üstesinden gelmesinde ona yardımcı olmak ve yaşam boyu kullanabileceği beceriler edinmesini sağlamaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimizde görevli Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar, alanında eğitim görmüş ve uzmanlaşmış profesyonellerdir. Görev tanımı gereği tıbbi tedavi gerektirmeyen psikolojik rahatsızlıklarda bireylere danışmanlık hizmeti vermek üzere eğitilmiş olan ekibimiz, öğrencilerin sorunlarını çözmeleri konusunda onlara yardımcı olurken aileleri ve öğretmenleri ile işbirliği içinde hareket eder. Bu işbirliği kapsamında dikkat ettiğimiz en önemli konu gizlilik ilkesine uyulmasıdır.

Kendisine ya da bir başkasına zarar verme durumu olmadığı sürece öğrencilerin tüm paylaşımları Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman tarafından korunur. Bu konuda bu kadar özenli olunmadığı durumda, öğrenci ile danışman arasında güven ilişkisi oluşmaz, süreç duraksar ve öğrencinin faydasına bir ilerleme sağlanamaz. Öğrencinin paylaşımlarının üçüncü bir kişi ile paylaşılması için öğrencinin onayı istenir. Gizlilik ilkesine uymak, bu süreçte aile, öğretmen ya da yöneticileri dışarıda bırakmak anlamına gelmez. Ekibimiz, bu ilkeyi bozmadan öğrencinin faydasına olacak şekilde, üçüncü kişileri yönlendirme ve bilgilendirme görevini devam ettirecek uzmanlıktadır.

Benzer sorunlara sahip öğrencilere (velilerin de onayını alarak) küçük grupla danışmanlık hizmetleri de verilir. En sık oluşturulan grupların konuları Sınav Kaygısı, Kişiler Arası İlişkiler, Öfke Yönetimi ve Aile İçi İlişkiler olarak istatistiğe geçmiş olsa da her konuda grup oluşturulabilir.

Bireysel görüşmeler ya da grup çalışmaları sonunda okul dışından profesyonel destek alınması gerektiği kanısına varılan vakalar, ailenin de onayı alındıktan sonra güvenilir profesyonellere yönlendirilir. Bu yönlendirme sonrasında okul dışındaki uzman ile okulumuzda görevli Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman işbirliği içinde öğrencinin sağlığına kavuşması için beraber çalışır.