Oğuzkaan Koleji

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENME KAYIPLARINI GİDERME PROGRAMIMIZ

EĞİTİM TAKVİMİMİZ

23 Ağustos 2021
Oryantasyon programlarının başlaması. (Anaokulu 1,5 ve 9.sınıflar için)
8.sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık çalışmalarının başlaması.
12. sınıflar için YKS hazırlığın, 9. sınıflar için oryantasyon programının başlaması.
31 Ağustos 2021
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması.

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamalar doğrultusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları da dikkate alarak öğrencilerimizin ihtiyacına cevap verecek 2021-2022 öğretim yılı boyunca sürecek öğrenme kayıplarını giderme programı oluşturduk.

Birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin bir bölümü son iki yıldır okul öncesi eğitimi almadı. Genellikle evde ve en çok ihtiyaç duydukları oyun oynamaktan, fiziksel aktivitelerden ve sosyal duygusal gelişim alanlarında önemli eksiklikler yaşadılar.

Birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin bu eksiklerini tamamlamak için, en azından havalar soğuyuncaya kadar uzun süreli teneffüsler yaparak öğrencilerin sosyal-duygusal ve fiziksel gelişimleri desteklenecektir. Öğretim yılı başında çocukların parmak kaslarını geliştirmek için çizgi, boyama, kesme, yapıştırma, baskı çalışmaları yaptırılacaktır. Birinci dönem etkinlik çalışmalarına ağırlık verilerek çocuklar fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda öğrenime hazırlanacaktır.

2. ve 3.sınıfa geçen öğrencilerin yaşadığı akademik öğrenme kayıpları okuma, yazma, matematik ve İngilizce derslerinde daha belirgin olacaktır.

Bu nedenle 2. ve 3.sınıfa geçen öğrenciler için Ağustosun son haftasından itibaren 3 haftalık yoğun programlı okuma, anlama, yazma, işlem yapabilme ve İngilizce eğitim yapılacak, daha sonra normal müfredat programına geçilecektir.

Ayrıca yaz tatiline çıkarken öğrencilerimiz öğretmenlerimiz tarafından kitap okumaya ve yazı yazmaya yönlendirilecektir. Yaz tatili içinde sınıf öğretmeni öğrencileri ile bir veya iki defa online toplantı yaparak yaptıkları çalışmalarla ilgili görüş alış verişi yapacaklardır.

31 Ağustos’tan başlayarak ilk üç hafta okuma ve yazma becerileri ve İngilizceye yönelik yoğun akademik programla birlikte öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik aktivitelere yer verilecektir. Normal akademik programa geçildikten sonra işlenecek Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgiler konularına başlamadan önce işlenecek konu ile ilgili alt sınıflarda verilmiş olan bilgilerin tekrarı yapılarak öğrencinin yeni işlenecek konu ile ilgili eski bilgilerini hatırlaması sağlanacaktır. Gerekirse konu ile ilgili öğrencilere ek çalışma kağıtları hazırlanarak bilgileri pekiştirilecektir.

Ortaokullarımızda; Her dersle ilgili işlenecek her yeni konuya ve üniteye başlamadan önce konu ile ilgili eski bilgilerin tekrarı çalışması şeklinde ve tüm öğretim yılına yayılarak yapılacak. Bu tekrar programı konuların verilişi ile ilgili ek süre gerektirdiğinden eğitim öğretim yılına ağustos ayının son haftasında başlıyoruz.

Öğrenme kayıplarını giderme programının sağlıklı yürütülebilmesi için her branş şimdiden gelecek yılın çalışma planlarını yapmaya başladı. Yıllık çalışma planında her konunun öğretim planında kaç derste tekrar, kaç derste yeni konu öğretimi ve ölçme değerlendirme yapacaklarını planlıyor.

Sene başında genel tekrar programı yapmak yerine tekrar programını bütün yıla yaymamızın nedeni, öğrencilerimizin bir konu ile ilgili eski bilgilerini hatırlatıp yeni konu ile bağ kurmalarını sağlayarak öğrenme motivasyonlarını yükseltmektir. Ayrıca bu yöntem öğrencinin neyi neden tekrar etmesi gerektiğini ve nasıl öğrenmesi gerektiğini fark etmesini sağlayacaktır.

Program içerikleri;

Türkçe;

Öğrencilerimizin temel dil becerileri (okuma, okuduğunu anlama ve anladığını yorumlama) konusunda muhtemel kayıplarını önlemek için yeni öğretim yılının ilk haftalarında bu konulara yönelik (okuma, anlama, yorumlama ve yazma ) özel çalışmalara öncelik verilecektir.

Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek, okuduğunu anlayıp anladıklarını da kendi yorumlarıyla yazılı ve sözlü bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamak bu çalışmaların temel amacıdır. Ayrıca günümüzde önemi her geçen gün biraz daha artan eleştirel okuma, görsel ve grafik okuma gibi okuma türleri de bu çalışmalarımızda yer bulacaktır.

Öğrencinin yazma becerilerinde başarılı olabilmesi için, yazacağı konu ile ilgili araştırma yapması, yaptığı araştırmaları birleştirerek bir yazı planı oluşturması ve yazıya dönüştürmesi, gerekli düzeltmeleri nasıl yapacağını bilmesini gerektirir. Sene başında öğrencilere yazmanın genel kuralları öğretildikten sonra öğretim dönemi boyunca da bu çalışma devam edecektir.

Okuma ve yazma becerileri gelişen öğrenciler için sadece Türkçe dersini değil tüm akademik dersleri öğrenmek daha kolay olmaktadır.

Matematik;

5.sınıftan 8.sınıfa kadar işlenen matematik dersleri; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş üniteden oluşmaktadır. Bu beş ünite içinde kapsamı en geniş olan iki ünite Sayılar ve İşlemler ile Geometri ve Ölçmedir.

Matematik öğretimi her yıl eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler edinerek öğretilen bir ders olarak planlanmıştır.

Matematik tekrar programımızı, her yeni üniteye geçmeden önce o ünite ile ilgili geçmiş yılların bilgilerini hatırlamak amaçlı olarak düzenleyip tüm yıla yaydık. Bu çalışma öğrenciye konu ile ilgili ön bilgilerini hatırlatıp yeni işlenecek konu ile bağ kurmasını sağlayacağından yeni konuyu daha kolay öğrenmesini sağlayacaktır.

İşlenecek konunun uzunluğuna, kısalığına, kolaylığına, zorluğuna göre tekrarlar için ayıracağınız ders saati de değişecektir.

Kısaca sağlıklı öğretim için daha fazla süreye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle zaman zaman online çalışmalara da ihtiyaç duyacağız.

Fen Bilimleri;

Fen Bilimleri dersleri 5.sınıftan 8.sınıfın sonuna kadar farklı ünite Dünya ve Evren, Canlılar ve Yaşam, Fiziksel olaylar, Madde ve Doğası olmak üzere yedi farklı üniteden oluşmaktadır.

Müfredat programı sarmal sistemle oluşturulmuştur ve her yıl aynı üniteyle ilgili farklı konular işlenmektedir. Bu nedenle uzaktan öğretim sürecinde yaşanmış olması muhtemel tüm aksaklıkları düşünerek işlenecek her yeni konunun öncesinde o konu ile ilgili geçmiş bilgilerin tekrarına yönelik ek çalışma yapılacaktır ve bu çalışma tüm okullarımızda ortak olarak uygulanacaktır.

Sosyal Bilgiler;

4,5,6.ve 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar-Yerler ve Çevreler, Bilim-Teknoloji ve Toplum, Üretim-Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık ve Küresel Bağlantılar olmak üzere toplam 7 ortak üniteden oluşmaktadır.

8.sınıfta Sosyal Bilgiler dersinin yerini TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük almaktadır ve LGS’de öğrenciler sadece TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumludur. Bu nedenle Sosyal Bilgiler dersinde işlenecek ünitelerle ilgili öğrencilerin eski bilgilerini hatırlatmaya yönelik kısa tekrarlar yapılarak yeni üniteye başlanacaktır.

Yabancı Dil;

Yabancı dil zümresi öğretim yılı başında yapacakları sınavlarla öğrencilerinin İngilizce yeterlilik düzeylerini belirleyerek öğretim programlarında ihtiyaca göre gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.

Öğrenme Kayıplarını Giderme Programımız:

Liselerimizde öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek özel bir program oluşturduk.

Hazırladığımız programa göre tüm derslerde işlenecek yeni ünite veya konuya başlamadan önce o konu ile ilgili eski bilgileri tekrarlama çalışması yapılacaktır. Bu tekrar programları için ek süre gerektiğinden 2021-2022 eğitim - öğretim yılına 31 Ağustos tarihinde başlıyoruz.

Öğretim yılı başında genel tekrar programı yapmak yerine tekrar programını bütün yıla yaymamızın nedeni, öğrencilerimizin bir konu ile ilgili eski bilgileri hatırlatıp yeni konu ile bağ kurmalarını sağlayarak öğrenme motivasyonlarını yükseltmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı:

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde temel amaçlarımız; öğrencilerimizin önce dil bilincini geliştirmek, ana dilinde olgunluğa ulaşmalarını, dilin inceliklerinin farkına varmalarını sağlamak, beğenilerini ve kültürlerini estetik yönden geliştirmek, seçkin edebî metinler aracılığıyla entelektüel donanımlarını sağlamaktır.

Eğitim öğretim yılının ilk haftalarında önceliğimiz; öğrencilerimizin edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavramalarını, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımalarını, Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamalarını sağlamak için dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerinden çalışmalar yapmak olacaktır.

Bu çalışmalarımız:
  • Uzaktan eğitim sürecinde teoride aldıkları eğitimi uygulamalarla zenginleştirmek,
  • Farklı türlerden seçilen metinlerin konusu, teması, imgesi, ana fikri hakkında yorum yapmalarını sağlamak,
  • Sözlü iletişim becerilerini geliştirmek, topluluk önünde planlı konuşma yapmalarını sağlamak,
  • Düşünme aracı olan kalemi etkin kullanmalarını ve oluşturdukları metinleri arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizi bir üst kuruma hazırlayıcı soru köklerini tanıtma ve zorluk seviyelerine göre soru çözdürme, özellikle anlama ve yorumlama sorularıyla mantık yürütme becerilerini geliştirmek şeklinde olacaktır.
Matematik :

9.sınıftan 12.sınıfa kadar işlenen matematik dersleri; Sayılar ve Cebir, Geometri, Veri Sayma ve Olasılık ünitelerine bağlı konulara yönelik olarak işlenir. Matematik dersi öğretim programının en büyük özelliği her yıl eski bilgilere yeni bilgiler eklenerek öğretilecek şekilde düzenlenmiş olmasıdır.

Zaten sarmal olarak düzenlenmiş matematik müfredatında bir önceki yıla ait konuların tekrarı yapılacak ve daha sonra yeni kazanımların işlenmesine başlanacaktır. Bu şekilde öğrencilerimiz bir önceki yıla ait kazanımları hatırlayarak yeni kazanımları rahatça kavrayabileceklerdir. Hatırlama sürecinde bazen daha fazla ders saatine ihtiyacımız olabilecek. Bu durumda on-line olarak destekleme- hatırlatma çalışmaları yapılacaktır.

Fen Bilimleri (Fizik –Kimya-Biyoloji) :

10.sınıfa geçen öğrencilerimiz için, işlenecek her yeni konuya geçmeden önce konu ile ilgili geçmiş yıllarda işlenen bilgiler, temelden alınarak tekrar edilecek daha sonra yeni konuya geçilecektir.

11. ve 12. sınıfa geçen ve YKS’ ye MF alanında hazırlanacak öğrenciler için, her yeni konuya başlamadan önce o konu ile ilgili bilgilerin tekrarı yapılıp bu tekrarlar çalışma testleri ve sınavla pekiştirilecektir.

Yıllık çalışma planında her ünite ile ilgili kaç ders saati tekrar yapılacağı belirtilecektir.

Sosyal Bilimler (Tarih-Coğrafya-Felsefe-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) :
Eşit Ağırlık veya Dil alanından YKS’ ye girecek öğrenciler için Sosyal Bilimler derslerinden gerekli tekrar çalışmaları yapılacaktır.
Yabancı Dil :

Yabancı Dil zümresi, öğretim yılı başında yapacakları sınavlarla öğrencilerin İngilizce yeterlilik düzeylerini belirleyecektir.

Ayrıca uzaktan öğretim sürecinde yaşanmış olması muhtemel tüm aksaklıklar düşünülerek her yeni konunun öncesinde o konu ile ilgili geçmiş konuların tekrarına yönelik ek çalışmalar yapılacaktır.