Oğuzkaan Koleji

 

Oğuzkaan Koleji‘nin uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman kadrosuyla iki yıldır uygulanan Öğrenci Bireysel Destek Sistemi (ÖBDS), öğrencinin sınavlara  hazırlanırken aynı zamanda hayata da hazırlanmasını sağlayan bir programdır.

“Her öğrenci bir birey, her birey de özeldir.” mantığıyla hareket eden ÖBDS, öğrencinin akademik başarısını birebir takip ederken, bunun yanı sıra öğrencinin -olası- sorunlarını da anında çözmeyi hedeflemektedir. ÖBDS‘ye katkı olarak okulda uygulanan öğrenci koçluğu sistemiyle öğrencinin kendi özelliklerini, içinde bulunduğu durumu değerlendirebileceği bir ortam yaratarak kendini tanıması sağlanıyor.

ÖBDS‘de her öğretmen en fazla on öğrencinin danışmanlığını yapar ve görüşmeler haftada en az bir kere olmak üzere planlanır. Görüşme sırasında danışman öğretmen tarafından doldurulan “Öğrenci Tanıma Formu (ÖTF)”, öğrencinin iletişim, kimlik, gelişim, psikolojik yaşantılar gibi gizli ve özel bilgilerini içerir. Bu form öğrencinin kişisel gelişimini ve başarısını en doğru şekliyle takip etmeyi hedefler.  İstisnai durumlar dışında, öğrenci hakkındaki herhangi bir bilgi hiç kimse ile paylaşılmaz.

ÖBDS ile öğrenci – öğretmen etkileşimi sınıf dışında da sürüyor. Öğrenci kendini her açıdan güvende hissettiği bu ortamda gerek eğitsel gerekse kişisel sorunlarına çözüm buluyor. Bilinmelidir ki öğrencinin eğitsel bir başarı sağlayabilmesinin altında yatan; ait olma duygusudur. Bu sistem sayesinde öğrenci kendisini eğitim-öğretim yuvası olan okuluna ait hisseder ve hem kendininin hem de geleceğininin güvende olduğunu düşünür. Bu sistemde öğrenci kendisini değerli hisseder. Unutulmamalıdır ki bir çocuğun benlik imajı ilk olarak aile içinde gelişir ve okulda ise aldığı eğitim ve gördüğü değerlerle bu imaj olumlu yönde gelişmeye devam eder. Bu duygu öğrenciye zorluklarla başa çıkma yetisini de kazandırır.

Bu sistem öğrenciye olaylara başka birinin görüş açısından bakabilme ve başka bir insanın tutum, duygu ve güdülenmelerine ilişkin bir anlayışla hareket ederek kendi davranışlarını düzenleyebilme ve çevresine uyum sağlayabilme fırsatı da verir. Bu fırsatı elde eden çocuğun empati gücü ve sosyal yargıda bulunma gücü de artacaktır.

 

ÖBDS KAZANIMLARI

Bu sistem sayesinde:

 • Öğrencinin sistemli çalışma alışkanlığı gelişir.
 • Zamanı verimli kullanmayı öğrenir.
 • Sorumluluk duygusu  ve yaratıcı düşünce gücü gelişir.
 • Potansiyelini en üst düzeyde kullanır, motivasyonu artar.
 • Özgüveni gelişir ve/veya artar.
 • Bir kariyer planlamasına sahip olur.
 • Duygusal zekası gelişir.
 • Aile içi iletişimi gelişir.
 • Kendisine ve çevresine karşı duyarlılığı artar.
 • Sınava hazırlık sürecini daha az sancılı geçirir.
 • Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanır.
 • Problemle baş etme ve çözme becerileri gelişir.
 • Kendini tanır ve farkındalık düzeyi artar.