Oğuzkaan Koleji

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS Sınavını değerlendirdi.

 

Bu sene sınavın belirleyicisi Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri olacak. Genel olarak değerlendirdiğimizde sınavın geçen yıldan daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tam yapan öğrenci sayısı çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum. Ancak unutmayalım ki sınav zorsa herkese zor kolaysa herkese kolaydır. Kolay bir sınavda en çok istenilen okula örneğin 90 soruda 88 netle giriliyorsa, zor bir sınavda aynı okula 80 netle girilebilir. Öğrencilerin sınavın zorluğuna takılmamaları gerekir. Özellikle düzenli çalışan öğrenciler için zor sorular daima avantajlıdır.

 

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE: Bu yıl Türkçe soruları MEB’in örnek soruları ile örtüşmüş. Ancak sınav sorularının kurgulanması geçen yıllardan farklı. Geçen yıllardan birbirine benzer sorulardan oluşan Türkçe sınavı bu yıl öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorularla birlikte eleyici sorulara da yer verilmiş. A kitapçığında 1. (sözcükte anlam), 10. (grafik yorumlama), 15. (grafik – görsel yorumlama), 13. (sözel mantık) ve 6. (grafik yorumlama – anlam bilgisi) sorular öğrencinin yorum çıkarım değerlendirme ve karar verme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Bu sorular aslında öğrencinin Türkçe birikimi ile birlikte disiplinler arası düşünme becerilerini ölçüyor.

İNKİLAP TARİHİ: Ağırlıklı olarak MEB’in yayınladığı örnek sorulara benzer bir sınav hazırlanmış. Ancak örnek sorularda sıkça verilmiş olan görsel okuma (harita , afiş , grafik) sorularına yer verilmemiş. Genel olarak öğrencilerin çok zorlanacağı bir sınav değil. Eleyici sorunun A kitapçığındaki 8. soru olduğu söylenebilir. Bu soruda öğrenicinin okuduğu bilgiyi yorumlayıp çıkarım yapmasını ve karar vermesini gerektiriyor.

İNGİLİZCE: İngilizce soruları ise bu yıl yayınlanmış örnek sorulardan ve geçen yılki yapılan sınavdan daha kolay olduğu görülüyor. Öğrencilerin nispeten zorlanacağı A kitapçığı 9.ve 10 . sorular var. 2 soru kolay olmakla birlikte işlenmemiş olan 8.üniteden sorulmuş.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Ağırlıklı olarak yorum soruları sorulmuş. Öğrencileri zorlayabilecek soru A kitapçığı 2. sorudur. Öğrencinin bu soruyu çözebilmesi için Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ile ilgili temel kavramların anlamını bilmesini gerektirmiştir. Genel anlamda kolay öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olmuş.

 

SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK: Matematik sorularını doğru ve anlayarak okuyan, işlem basamaklarını atlamayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrenciler çözebilir. Ayrıca sınavın eleyici soruları için öğrencinin düşünme ve karar verme yetisinin yüksek olması gerekiyor. A kitapçığı 9.soru :Kara köklü ifadelerle ilgili sorunun çeldiricileri güçlü 17.soru: Çarpanlar katlar verilen bilgi dikkatli okunmazsa cevap tek şıkka gider. 18.soru: Üslü sorularda toplama çıkarmayla ilgili el oyalayan bir sorudur. 19.soru: Cebirsel ifadelerle ilgili soru çok iyi düşünmesi ve çıkarım yapmasını gerektiriyor. Bu 4 sorunun öğrencileri zorlayacağını düşünüyoruz. Birinci dönemde sadece matematik işlendiği için geometri sorusu yok. Geçen yıllarla karşılaştırıldığında öğrencileri daha çok zorlayacak bir sınav olmuş.

FEN BİLGİSİ: Fen Bilimleri Soruları MEB’in yayınladığı örnek soruların çok benzerleri sorulmuş. Genel anlamda geçen yıldan çok kolay olmakla birlikte öğrencilerin zorlanacağı sorular A kitapçığı 6.soru, öğrencinin 6. ve 7.sınıf bilgilerini sorgulayan bir soru olmuş. Yine 9.soru da öğrencileri zorlayacak bir soru olmuş. 4.ünite olan madde ve endüstriden daha çok kazanım olmasına rağmen daha az soru sorulmuş.