Oğuzkaan Koleji

 

Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yeterli düzeye taşınması eğitim ve öğretim etkinliklerinin koordineli olarak yürütülmesi ile mümkündür. Öğretim etkinlikleri; akademik öğretim ve akademik öğretimi destekleyen deney, gezi ve gözlem etkinlikleridir.

Eğitim etkinlikleri kapsamında yapılan kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler ise; öğrencinin fiziksel gelişimi kadar farklı zeka alanlarının gelişimini de (müzik, ritmik, duygusal, sosyal vb) desteklediğinden öğrenme becerilerini güçlendiren etkinliklerdir. Bu etkinlikler öğrencinin kişisel gelişimi için gerekli olan ekip çalışmasına uyum, iletişim, kendini ifade edebilme gibi becerilerin gelişimi için de oldukça önemlidir. Okul sistemi içinde doğru etkili ve kaliteli eğitimden söz edebilmek için akademik öğretimin yanında kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklere de yer verilmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Oğuzkaan Okulları olarak başarılı, sağlıklı, mutlu, kendine güvenen, başaracağına inanan, içinde bulunduğu toplumun değerlerini gözeten ve farklı kültürel değerleri anlayan bireyler yetiştiriyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,
OĞUZKAAN KOLEJİ