Oğuzkaan Koleji

 

EĞİTİM ÖĞRETİMİN TEMELLERİNİ SEVGİ DOLU GÜVENİLİR BİR ORTAMDA ATIYORUZ

Çocuğun aile ortamı dışındaki ilk sosyal çevresi okuldur. Çocuklarımıza okul kültürüne uyum ve toplum içinde davranış eğitimini aile sıcaklığında sevgiyle vererek onların kendilerine ve okullarına güven duygularını güçlendiriyoruz. Her zaman korunup kollanacağını ve gerektiğinde uyarılacağını bilen çocuklarımızın kendine güven ve sorumluluk duyguları gelişmektedir. İlkokul yıllarında yaşadığı deneyimler, çocuğun eğitim algısının temelini oluşturur. Okulunu ve öğretmenini seven, arkadaşları ile iyi ilişkiler kuran çocuğun eğitim algısı ve başarıya inancı güçlenir. İlkokul yıllarında öğretmenleri tarafından sevilip kollanan çocukların eğitim yaşamları gelecekte daha sağlıklı yürümektedir.


ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNDE AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ UYGULUYORUZ

Bu sistemde öğretmen, öğrencilerinin işlenen konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için takip edilmesi gereken öğrenme etkinliklerini belirler.

Aktif öğretim yönteminde öğrenme-öğretme etkinlikleri arasında;

 • Araştırma
 • Gözlem
 • Deney
 • Uygulama
 • Farklı ders konularını birbiri ie ilişkilendirme
 • Değerlendirme yapabilme ve
 • Sonuç çıkarma sayılabilir.

Text


OKUMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ VERİYORUZ

Okuma eylemi; düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana kaynaklardan biridir. Bugün televizyon, bilgisayar ve internet gibi teknolojilerle hızla değişen dünyamızda geri plana itilen “kitap”ı yeniden çocuklarımızın dünyasına kazandırmak, çocuklarımıza okumanın, öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavratmak bizlerin öncelikli hedefleri arasındadır. Okuduğunu anlamlandıran, kavrayan, irdeleyen öğrencilerimiz; geleceğin özgür düşünen, kültürlü, çağdaş gençleri olma yolunda emin adımlarla yürüyorlar. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle haftada bir saat “Okuma Becerileri” dersi yapıyoruz.

Öğrencilerimiz yıl boyunca, Türk ve dünya edebiyatından kendileri için seçtiğimiz kitapları okuyorlar. Haftada bir ders saati uygulanan “okuma becerileri” derslerinde öğrencilerimiz, öğretmen eşliğinde okudukları bu kitapları kütüphane ortamında değerlendirme ve tartışma imkanı buluyorlar. Her kitapla yeni bir dünyanın kapılarını aralayan çocuklarımız; kitap okumayı, bir ödev yükü olarak değil eğlenceli, keşif dolu bir süreç olarak değerlendiriyorlar.

Bu derslerle amacımız öğrencilerimizin:

 • Kitapları sevmesi ve okumayı bir alışkanlığa dönüştürmesi
 • Dilin inceliklerini öğrenmesi
 • Dili doğru ve etkin şekilde kullanabilmesi
 • Kendini ifade etme becerisini geliştirmesi
 • Bilgi ve kelime hazinesini zenginleştirmesi
 • Anlama ve sorgulama yeteneğini geliştirmesi
 • Gelişen anlama becerisi sayesinde genel okul başarısını artırması şeklinde özetlenebilir.


TEMEL AKADEMİK ÖĞRETİM

TÜRKÇE

Türkçe öğretiminde temel ilkemiz; çocuklarımıza doğru, düzgün ve akıcı okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların yazma becerilerini geliştirmektedir.

Çok önem verdiğimiz okuma alışkanlığı edindirme çalışmaları, öğrencimizin tüm derslerde öğrenme becerilerinin en güçlü destekleyicisi oluyor.

Ayrıca 2.,3., ve 4.sınıf öğrencilerimize okuma değerlendirme sınavı yaparak öğrencilerimizin okuma becerilerini nasıl geliştirebileceğimizi belirliyoruz.

Okuma becerileri derslerinde kullandığımız çalışma föyleri ile öğrencilerimize disiplinler arası ilişkilendirme yapabilme becerisi kazandırıyoruz.

Okuma becerilerini geliştirme dersinde öğretim yılı başında belirlenen kitaplar eşzamanlı olarak okunup değerlendirilir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın okuma anlama yorumlama becerilerinin gelişmesi gelecek eğitim hayatında başarılarının garantisi olacaktır.

MATEMATİK

Matematik dersinde, öğrencilerimize verilen küçük ipuçları ile onların bilgiye ulaşmalarını sağlıyor ve öğrencilerimizde sezgisel düşüncenin gelişmesini sağlıyoruz.

Matematik dersini eğlenceli hale getirerek öğrencilerimizin yapabileceklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz matematiği en somut halde algılayarak ve uygulayarak öğreniyorlar.

HAYAT BİLGİSİ – FEN BİLİMLERİ

Hayat Bilgisi – Fen Bilimleri dersinlerinde öğrencilerin ilgisini çekmek için işlenecek konuyla ilgili günlük olaylardan ve gerçek yaşamdan örnekler veriyoruz.

Öğrencilerimizin içinde olduğu etkinliklerle derslerimizi daha zevkli hale getiriyoruz. Verilen bilgilerin nedenleri ve alt nedenlerini araştırıp sorgulatarak onların araştırma becerilerini güçlendiriyoruz.


EĞİTİM ÖĞRETİMİ ÇAĞDAŞ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İLE DESTEKLİYORUZ

Text

Eğitim teknolojilerinin öğretimi destek amaçlı kullanımı, anlamayı ve kavramayı kolaylaştırdığı gibi öğrenme bütünlüğünü algılamayı, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını ve öğretim süresinin çok daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor.

 • 3D sistemli laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz daha etkin ve kavrayarak öğreniyor.
 • Bilgisayar-projeksiyon destekli öğretim yöntemimizle dersler daha renkli, hareketli ve etkin geçiyor.
 • Yabancı dil öğretimine özgü kullandığımız interaktif öğretim programı ile öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları internet üzerinden denetliyoruz.


İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

HAFTADA 18 SAAT İNGİLİZCE – İSPANYOLCA

Oğuzkaan Okullarında tüm öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisine ulaşmasını hedefledik.

Hedefimize ulaşabilmek için yabancı dil öğretiminde Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım), TPR-Total Physical Response (Bütüncül Fiziksel Tepki) ve Creative Thinking (Yaratıcı Düşünce) metotlarını kullanmaktayız.

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE ÖĞRETİYORUZ

Öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili içselleştirmeleri, kendilerini ifade edebilecek düzeyde kullanabilmeleri için çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış interaktif aktivitelerle zenginleştirilmiş özel bir öğretim programı uyguluyoruz. Bu programa özel uyguladığımız öğretim etkinlikleri:

 • Storytelling (Hikâye Anlatımı)
 • Task Based (Aktivite Tabanlı Öğretim)
 • Act-Out (Drama)
 • Role-Play (Canlandırma)
 • Games and Songs (Oyunlar ve Şarkılar)

ÖĞRETİM İÇERİĞİ

Yabancı dil öğretimi Türk ve yabancı öğretmenler tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

 • Main Course Ana ders
 • Skills Okuma-Anlama-Dinleme-Yazma-Konuşma
 • Storytelling Hikâye Anlatımı
 • İspanyolca

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANDIĞIMIZ DİJİTAL PLATFORMLAR (İLKOKUL VE ORTAOKUL)

LITTLE BRIDGE

myON

FLIPGRID

CLASS DOJO

YOUR LEARNING PLACE

KIDZ WONDER

CAMBRIDGE ESOL SINAVLARINDA ÜSTÜN BAŞARI

3 ve 4. sınıf öğrencilerimizi İngilizce bilgi ve becerilerini uluslararası alanda ölçmek amacıyla Cambridge YLE (Young Learners English) sınavlarına girmeye teşvik ediyoruz.

Skills derslerinde yabancı öğretmenlerle ve ek çalışmalarla Cambridge ESOL sınavlarına hazırlık yapan öğrencilerimiz her yıl İstanbul, Marmara ve Türkiye ortalamalarının üzerinde başarı gösteriyor.

CAMBRIDGE PENFRIENDS İLE ÖĞRENCİLERİMİZ ULUSLARARASI ARKADAŞLIKLAR KURUYORLAR

Öğrencilerimiz, proje kapsamında kurdukları uluslararası arkadaşlıklar ile yabancı dillerini geliştiriyor. Mektup arkadaşlarıyla yaptıkları yazışmalar sayesinde, İngilizcenin kültürlerarası etkileşim sağlayan bir dil olduğunu yaşayarak deneyimlerler.


Text

KODLAMA (YAZILIM) EĞİTİMİ

Gelişmiş okul sistemine sahip ülkeler, kodlamayazılım öğretimini 5-15 yaş grubundaki öğrenciler için zorunlu ders olarak uygulamaya başladı. Kodlama eğitimi öğrencilere teknolojinin nasıl çalıştığını gösteren ve onların yaratıcılıklarını geliştiren bir uygulamadır. Başka bir ifade ile öğrencilerimizin oyun oynamasını değil, oyun programını yazmasını hedefliyoruz. İlkokul yıllarında programın basit şeklini öğrenip uygulayan ve kendi yazılımlarını üreten öğrenciler gelecek yıllarda kendi robotlarını yapabilecek düzeye ulaşabileceklerdir.

MAKER KULÜBÜ

Maker Hareketi, teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akımdır. Maker hareketinin temelinde öğrencilere rekabet yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyimden faydalanma öğretilir.

Text

SPORTİF-KÜLTÜREL SANATSAL ETKİNLİKLERLE ÖZ DİSİPLİN SAHİBİ BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ

Farklı alanlara yönelik uyguladığımız etkinliklerde öncelikle amacımız, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır. İkinci amacımız ise onlara ekip ruhu, estetik duygusu, öz disiplin ve entelektüel bakış açısı kazandırmaktır.

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

 • Modern dans
 • Art and Craft (El sanatları)
 • Satranç
 • Halk oyunları
 • Görsel Sanatlar
 • Karikatür
 • Voleybol
 • Futbol
 • Basketbol
 • Sinema Kulübü
 • Fen Kulübü
 • Müzik

Text