Oğuzkaan Koleji

 

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve geliştirmesi, çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilmesi, doğru zamanda doğru kararlar alması ve yaşadığı sorunlara çözüm yolları üretebilmesine yardımcı olmak amacıyla uzman kişiler tarafından sunulan sistematik ve profesyonel hizmetlerdir.

 

İLKELERİMİZ

 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Psikolojik danışmada gizlilik esastır.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde tarafsızlık ve süreklilik esastır.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde gönüllülük ve işbirliği esastır.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde amaç, sorunlara çözüm bulup bunu öğrencilere sunmak değil, öğrencilerin sorunlarına kendilerinin çözüm bulabilmelerine yardımcı olmak ve onlara  yol göstermektir.
 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sadece sorun yaşayan öğrencilerimize değil, tüm öğrencilerimize sunulur.

 

İLKÖĞRETİM I. KADEME REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, öğrenciyi tanımaya ve öğrencinin kendisini tanımasına, yaşadığı çeşitli sorunlara çözümler üretmesine yardımcı olmak amacıyla bireye ya da gruplara yönelik sunulan hizmettir.

Gözlem Testi ve Envanter Uygulamaları

Öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, ilgi ve yeteneklerini tespit edebilmek amacıyla uyguladığımız test ve envanterler şunlardır:

 • Öğrenci Tanıma Envanteri
 • Kimdir Bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
 • Sosyometri
 • Otobiyografi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Aile Envanteri
 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
  • Bir insan çiz /Resim yorumlama
  • Mesleki Eğilim Envanteri

 

EĞİTSEL REHBERLİK

Başarıya ulaşmak için doğru zamanda doğru kararlar almak ve vakit geçirmeden alınan kararları uygulamak gerekmektedir. Öğrencinin kendisiyle ve geleceğiyle ilgili doğru kararlar alabilmesi için de öğrencinin kendini tanıması, hedeflerini belirlemesi, ilgi ve yeteneklerinin farkında olması gerekir. Eğitsel rehberlikte amacımız öğrencilerimize bu alanda en doğru hizmeti vermektir.

Eğitsel rehberlikte;

 • Oryantasyon çalışmaları,
 • Verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirme etkinlikleri,
 • Akademik başarının takibi,
 • Seviye Belirleme Sınavı hakkında bilgilendirme çalışmaları,
 • Ders çalışma programı hazırlama ve programın takibi,
 • Sınav kaygısıyla ilgili bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları,
 • SBS’ ye yönelik deneme sınavları ve sınavların analizleri,
 • Okul ziyaretleri ve tanıtımları yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik

Öğrencilerimizi kendilerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirebilmek ve meslek seçimlerinde onlara yol gösterici olabilmek için öğrencilerimize çeşitli test ve envanterler uygulanmakta ve sonuçlar, öğrencilerle ve gerekirse aileleriyle paylaşılmaktadır. Üst öğretim kurumları (Anadolu liseleri, meslek liseleri, öğretmen liseleri, askeri liseler vb.) ve meslekler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

 

SEMİNERLER

Öğrencilere yönelik verilen seminerler

 • SBS sistemi ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Sınav Kaygısı” ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Ergenlik Dönemi” ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı” ile ilgili bilgilendirme semineri

Velilere yönelik verilen seminerler

 • SBS sistemi ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Çocuk ve Ebeveyn İletişimi” ile ilgili bilgilendirme semineri
 • “Sınav Kaygısı” ile ilgili bilgilendirme semineri