Oğuzkaan Koleji

 

 

GLOBAL SCHOOLS ÜYESİYİZ

Oğuzkaan Koleji olarak, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni desteklemeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi taahhüt ederek, Global Schools Programı’nın bir üyesi olmaktan gurur duyuyoruz.

Global Schools, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından başlatılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasını desteklemek amacıyla başlatılmıştır. UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını destekleyen Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağının bir girişimidir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak gibi 17 farklı amaçla dünya genelindeki sosyal, kültürel ve ekolojik sorunları ele almaktadır.

Global Schools Program; Harvard Üniversitesi, Collage London, Hacettepe Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin katkı sağladığı 21.yüzyıl becerilerinin hepsini kapsayan küresel bir eğitim programıdır. Bu program Global Student dediğimiz küresel öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Global Schools misyonu, her ilkokul ve ortaokul öğrencisinin, bu yüzyılın en büyük sorunlarına etkili bir şekilde çözüm üretebilmeleri ve sürdürülebilir bir dünyayı şekillendirebilmeleri için gerekli bilgi, değer ve becerilere sahip olduğu bir dünya yaratmaktır. Oğuzkaan Koleji, bu amaçları benimsemiş ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini akademik program içinde uygulamaya koymuştur. Okulda yapılan çalışmalarla ilgili düzenli rapor yazılarak Global Schools Advocate (Global Schools Programı Savunucusu) gönderilmektedir.

Global Schools üyesi bir okulda olmanın öğrencilerimize sağlayacağı bir avantaj da belirlenen alanlara yönelik konularda ürettikleri projeyi hayata geçirebilmek için uluslararası firmalardan destek alabilecek olmalarıdır. Ayrıca okulumuz öğrencilerine dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer proje yürüten okullarla iş birlikleri, öğrenci değişim programları ve online toplantılar yapabilme şansı verebilecektir.

Oğuzkaan Koleji, dünya vatandaşı yetiştirmeyi ve gezegenimize ve insanlığa karşı sorumluluk taşımayı hedefleyen bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı okul müfredatına, işleyişine ve faaliyetlerine entegre ederek, bilgiye dayalı eğitim ve yerelleştirilmiş sınıf kaynakları ile uluslararası düzeyde destek sağlamak için çalışmaktayız. Küresel kalkınma hedefleri çerçevesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Topluma fayda sağlama prensibiyle hareket ederek, geleceğin liderlerini sürdürülebilir kalkınma konularında bilinçlendirmeyi ve eyleme geçirmeyi amaçlayan önemli bir adım atıyoruz.

Öğrencilerimiz bu uluslararası kabul görmüş birliğin bir parçası olarak kabul edilirler ve eğitimlerini uluslararası işbirliğiyle sürdürülebilir bir gelecek için insan yetiştirme misyonunun bir parçası olarak sürdürürler. Oğuzkaan Koleji sürdürülebilir kalkınma hedeflerini benimseyerek, geleceğin liderlerini bu önemli konuları anlama ve çözme konusunda hazırlamaktadır.