Oğuzkaan Koleji

OĞUZKAAN KOLEJİNİN VERECEĞİ DESTEK HİZMETLERİ

 1. Okulun hedeflerinin belirlenmesi
  • Hitap ettiği veya edeceği veli profili,
  • Hedeflenen öğrenci sayısı,
  • Hedeflenen kitleye ulaşmak için yapılması gereken tanıtım çalışmaları.
 2. Öğretim programını birleştirme çalışmaları.
  • Haziran-Temmuz dönemi
  • Okulun fiziki ihtiyaçlarının belirlenmesi, sağlıklı eğitim ortamı için gerekli atölyeleri ve atölye malzemelerinin tamamlanması için yönlendirme.
  • Eğitim öğretim için gerekli araç-gereç-materyal listelerinin oluşturulması. (tüm kademelerde)
   Ağustos dönemi
  • Öğretmen eğitimlerinin yapılması ve zümre başkanlarının belirlenmesi.
  • Okulda eğitim öğreti örgütlerinin kurulması. (Zümre Başkanları-STEM Takımı, Uygulamalı Branşlar Başkanı-Müdür Yardımcısı)
  • Öğretim birliğinin sağlanması için çevrimiçi eğitimlerin verilmesi.
 3. Öğretim ekibine eğitim öğretimde kullanılacak yayınların tanıtılması ve nasıl kullanılacağı yönünde eğitim verilmesi. (Tüm okullarımızda ortak yayın kullanılacaktır)
  • Eğitim öğretimde kullanılacak dijital platformların tanıtılması.
  • Öğretmen ve yöneticilere eğitimde kullanılan yayınların ve dijital platformların ne düzeyde kullanıldığının ve takibinin nasıl yapılacağının öğretilmesi.
  • Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretiminde uygulanacak öğretim ve çalışma programının tanıtılması.
 4. Okulda ölçme-değerlendirme sisteminin takipçisinin belirlenmesi ve ölçme-değerlendirme sisteminin öğretilip nasıl değerlendirileceğinin öğretilmesi.
  • Frekans analizli karne.
  • Genel sonuçlar, okul sonuçları, sınıf sonuçlarının nasıl inceleneceği, sınıflar arası başarı farkının nasıl görüleceği ve performans takibin nasıl yapılması gerektiği öğretilerek okulda verilmekte olan eğitimin niteliğinin sürekli arttırılması için alınması gereken önlemler.
  • LGS-YKS hazırlık programının detayları ve hazırlıkta kullanılacak dokümanlar.
 5. Yabancı diller öğretmenlerine yabancı dil öğretim programları ile ilgili eğitim yapılması.
 6. Rehberlik biriminin hazırladığı anaokulu-ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı hazırlamış olduğu yıllık çalışma programının tanıtılması ve nasıl denetleneceği ile ilgili bilgilendirme yapılması.
 7. STEM, Kodlama-Robotik proje çalışmaları ile ilgili bilgilendirme.
 8. Disiplinler arası öğretim çalışmaları kapsamında uygulamalı branşların yapacağı çalışmalar. (özellikle ilkokul)
  • Diğer;
  • Kurum çalışma rehberi. (Tüm birimlerin çalışma kurallarını içerir)
  • Eğitim programı yazılımı. (PTS için)
  • Eğitimde kullanılacak okulda hazırlanan yayınlar dijital istenirse basılı olarak da gönderilebilir.
  • Kurumsal kimlik kılavuzu. (İstenirse basılı olarak da gönderilebilir)
  • Zarf, poşet, bayrak, flama, sınıf içi donanımı ve yıl içerisinde kullanılacak malzemeler.