Oğuzkaan Koleji

OĞUZKAAN KOLEJİNİ DİĞER OKULLARDAN FARKLILAŞTIRAN ÖZELLİKLER

  • Tüm kademelerde disiplinler arası öğretim uygulamaları.
  • Tüm disiplinlerde koordinatörlük sistemi (Anaokulları-İlkokullar-Ortaokul branşlar, Lise branşlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri)
  • Tüm kademelerde Oğuzkaan Kolejine özel disiplinler arası öğretim ve öğretim içerikleri oluşturulması.
  • Ortaokulda her sınıf düzeyinde STEM uygulamaları.
  • LGS-YKS hazırlık programları.
  • Advanced Placement Programı (AP).
  • Öğrenci Takip Programı ve Ölçme Değerlendirme-Geri Bildirim Sistemi.
  • Koçluk ve Sınav Danışmanlığı hizmetleri.

Oğuzkaan Kolejinde eğitim öğretimin planlanması ve uygulanması her alanla ilgili eğitim koordinatörleri aracılığı ile yönetilir. Her okuldan bir branşla ilgili bir zümre başkanı zümre koordinatörüne bağlı olarak çalışır ve zümre koordinatöründen kendisine gelen yönergeleri ekip arkadaşları ile paylaşır.

Eğitim koordinatörlüğü, eğitim öğretim uygulamalarını planlama ve uygulamayı denetlemenin yanı sıra verilen eğitim öğretimle ilgili ölçme değerlendirme sonuçlarını hem genel hem de her okula özel ayrı ayrı inceleyerek alınması gereken önlemleri belirler. Ulaştığı sonuçları okul yöneticileri ve zümre öğretmenleri ile paylaşır. Zümresindeki öğretmenlerin eksiklerinin giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Farklı branşların zümre koordinatörleri kendi aralarında işbirliği içinde çalışarak eğitim öğretim uygulamaların eşgüdümlü olarak yürütülmesini sağlarlar.