Oğuzkaan Koleji

FİKİR SANAT İŞCİSİ KİMDİR?

Düş gücü ile üretilmiş Tasarım veya sanat ürünü üreten kimse. Çizer, Tasarımcı, Yazar vb…

 

FİKİR FANAT TOPLULUĞU NE YAPAR?

Özgün düşünce ve estetik kaygılarla ortaya konan sanat ve tasarım ürünlerinin patentlenerek güvence altına almayı hedefler.

Sanat ve tasarım ürünü yaratıcısı olan kimsenin hakalarını savnmak ve ürettigi ozgün sanat ürününnün haksız yollarla coğaltılmasını engellemek üzere örgütlenmiş kurum.